Аналіз динаміки функціонування багаторівневих систем з використанням моделей на підстаі ієрархічних мереж петрі

Ключові слова: багаторівневі системи; ієрархічні мережі Петрі; модель; граф досяжності станів системи; принципи технології

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи до організації ефективного управління сучасними підприємствами. Отримані результати аналізу дають змогу стверджувати, що розвиток енергетичної галузі України, як і інших галузей, неможливий без впровадження принципів технології "Industry 4.0" та розроблення систем управління підприємством має відбуватися з урахуванням міжнародних стандартів: ANSI/ISA-95 і IEC 62264–1. Побудова власної ієрархічної системи управління під конкретне підприємство має ґрунтуватися на використанні вже існуючих базових програмно-апаратних складових, що дасть змогу істотно зменшити її вартість. Відповідно, виникає задача узгодження роботи сумісного функціонування базових програмно-апаратних складових, а саме: дослідження динаміки функціонування ієрархічної системи. Для аналізу функціонування таких систем запропоновано моделі, які ґрунтуються на теорії ієрархічних та простих мереж Петрі, які дають змогу дослідити динаміку функціонування розроблювальної системи. Окрім цього, модель з використанням ієрархічних мереж Петрі надає можливість дослідити інформаційні потоки між ієрархічними рівнями та їх взаємний вплив. Наведено результати апробації побудованих моделей, а саме: приклад аналізу функціонування багаторівневої ієрархічної системи управління технологічними процесами підприємства. Отримані результати дають змогу стверджувати, що розроблена багаторівнева ієрархічна система управління технологічними процесами підприємства функціонує правильно, усі стани досяжні, а тупики відсутні.

Біографія автора

T. V. Teslyuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

аспірант

Посилання

Brandl, Dennis. (1995). Practical Applications of the ISA 95 standard. Retrieved from: https://web-material3.yokogawa.com/2/11821/tabs/document_11744.pdf. Title from the screen.
Davis, J., Edgar, T., Porter, J., Bernaden, J., & Sarli, M. (2012). Smart manufacturing, manufacturing intelligence and demand-dynamic performance. FOCAPO, 47, 145–156.
Denysyuk, P. Yu., Teslyuk, V. M., Pereyma, M. Ye., & Teslyuk, T. V. (2011). Using Petri hierarchical networks for MEMS simulation. Scientific Bulletin of UNFU, 21(17), 340–343.
Drath, R., & Horch, A. (2014). Industrie 4.0: Hit or Hype? [Industry Forum]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 8(2), 56–58.
International standard IEC 62264–1. (2003). Enterprise-control system integration. Part 1: Models and Terminology. Retrieved from: https://webstore.iec.ch/p-preview/info_iec62264-1%7Bed1.0%7Den.pdf. Title from the screen.
Peterson, J. (1984). Teoriya setey Petri i modelirovanie system [The theory of Petri nets and system modeling]. Moscow: Mir, 264 p. [In Russian].
Teslyuk, T., Tsmots, I., Teslyuk, V., Medykovskyy, M., & Opotyak, Y. (2018). Architecture and Models for System-Level Computer-Aided Design of the Management System of Energy Efficiency of Technological Processes at the Enterprise. In: Shakhovska N., Stepashko V. (Eds.) Advances in Intelligent Systems and Computing II. CSIT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, (Vol. 689), (pp. 538–557). Springer, Cham.
Teslyuk, V., Denysyuk, P., Al Shawabkeh, H. A. Y., & Kernytskyy, A. (2010). Developing the information model of the reachability graph. In: Proc. of the 15-th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, (pp. 210–214), DIPED2010, Sept. 27–30. Tbilisi.
Tsmots, I. H., Batiuk, A. Ye., Yavorskyi, A. V., & Tesliuk, T. V. (2018). Systema monitorynhu tekhnolohichnykh protsesiv "rozumnoho pidpryiemstva". Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Informatsiini systemy ta merezhi, 887, 10–17. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Teslyuk, T. V. (2018). Аналіз динаміки функціонування багаторівневих систем з використанням моделей на підстаі ієрархічних мереж петрі. Науковий вісник НЛТУ України, 28(8), 149-154. https://doi.org/10.15421/40280830
Розділ
Інформаційні технології