ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ПРОГРАМИ "BACTERIAL WAR"

  • V. M. Teslyuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів http://orcid.org/0000-0002-5974-9310
  • A. Yа. Lozynskyi Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • T. V. Teslyuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: імітаційні системи, прийняття рішень, кооперативність, гомогенні агенти, колонія

Анотація

З огляду на інтенсивний розвиток мережевих інформаційних технологій, актуальним є розроблення методів та засобів розподіленого прийняття рішення, які ґрунтуються на кількох інтелектуальних агентах. Проаналізовано імітаційні моделі для ігрових систем, які використовують мультиагентний підхід прийняття рішень. Використання мультиагентного підходу для ігрових систем розпочалось в далекі 1960-ті роки і з кожним роком складність багатоагентних систем в ігрових та імітаційних системах збільшувалася. Збільшення використання мультиагентних систем сприяло створенню багатьох технологій та стандартів, які спрощують розробку мультиагентних систем. Описано розроблену ігрову програму "Bacterial War" та імітаційну модель, яка симулює комунікацію бактерій в навколишньому середовищі. Розроблена програма використовує основні принципи мультиагентних систем, що забезпечує високу надійність та швидкодію системи. У процесі розроблення програми використано гомогенну модель комунікації агентів, що забезпечило високий рівень реагування агентів на зовнішні чинники. Пошук цілей відбувається за допомогою алгоритму пошуку мінімального шляху А*. Надсилання інформації між агентами відбувається за допомогою серверної частини, що забезпечує високу швидкодію програми. Розроблену програму написано за допомогою мови програмування Java та допоміжної бібліотеки LibGDX, що забезпечує використання системи на кількох платформах.

Біографії авторів

V. M. Teslyuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
д-р техн. наук, професор кафедри ІСТ
A. Yа. Lozynskyi, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
аспірант кафедри САП
T. V. Teslyuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
аспірант кафедри АСУ

Посилання

Fudenberg, D., & Levine, D. K. (1998). The Theory of Learning in Games. MIT Press, 428 p.

Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorythms in Search. Optimization and Mashine Learning, Addison-Vesley, 235–241.

Jung, J., Liu, C. C., Tanimoto, S. L., & Vittal, V. (2002). Adaptation in Load Shedding under Vulnerable Operating Conditions. IEEE Transactions on Power Systems, 17(4), 1199–1205. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2002.805023

Kravets, P. (2012). Multyahentna ihrova model pryiniattia rishen z korelovanymy stratehiiamy. Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii: Visnyk NU "Lvivska politekhnika", 744, 159–168. [in Ukrainian].

Kravets, P. (2017). Ihrova model tsentralizovanoho pryiniattia rishen v multyahentnii systemi. Inteolektualni systemy pryiniattia rishen i problemy obchysliuvalnoho intelektu: tezy Mizhnar. nauk. konf., (pp. 202–163). Kherson: Zaliznyi Port. [in Ukrainian].

Krishna, V., & Ramesh, V. C. (1998). Intelligent Agents for Negotiations in Market Games, Part 1: Models. IEEE Transactions on Power Systems, 13(3), 1103–1108. https://doi.org/10.1109/59.709106

Liu, C. C., Jung, J., Heydt, G. T., Vittal, V., & Phadke, A. G. (2000). The strategic power infrastructure defense (SPID) system: A conceptual design. IEEE Control Systems Magazine, 20(4), 40–52. https://doi.org/10.1109/37.856178

Lozynskyi, A. Ya., Tesliuk, V. M., Zelinskyi, A. Ya., & Narushynska, O. O. (2017a). Zastosuvannia multyahentnoho pidkhodu dlia pokrashchennia parametriv synkhronizatsii v ihrovykh systemakh. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 79, 183–190. Kyiv: Instytut modeliuvannia v enerhetytsi im. H. Ye. Pukhova NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

Lozynskyi, A. Ya., Tesliuk, V. M., Zelinskyi, A. Ya., & Narushynska, O. O. (2017b). Vdoskonalennia modeli komunikatsii ahentiv vmultyahentnykh systemakh. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 78, 190–195. Kyiv: Instytut modeliuvannia v enerhetytsi im. H. Ye. Pukhova NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

Lytvyn, V., Vysotska, V., Pukach, P., & Vovk, D. (2017). Method of functioning of intelligent agents, designed to solve action planning problems based on ontological approach. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2), 11–17. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103630

Ni, H., Heydt, G. T., & Mili, L. (2002). Power System Stability Agents Using Robust Wide Area Control. IEEE Transactions on Power Systems, 17(4), 1123-1131. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2002.805016

Rehtanz, C. (Ed.). (2003). Autonomous systems and intelligent agents in power system control and operation. Springer, 320 p.

Russel, S., & Norvig, P. (1995). Artificial intelligence – A modern approach. Prentice Hall, 520 p.

Stone, P., & Veloso, M. (2000). Multiagent systems: A survey from a machine learning perspective. Autonomous Robots, 8(3), 345–383. https://doi.org/10.1023/A:1008942012299

Sycara, K. P. (1998). Multiagent systems. AI Magazine, 19(2), 79–92. https://doi.org/10.1609/aimag.v19i2.1370

Wang, H. F., Li, H., & Chen, H. (2003). Coordinated Secondary Voltage Control to Eliminate Voltage Violations in Power Systems Contingencies. IEEE Transactions on Power Systems, 18(2), 588–595. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2003.810896

Weiss, G., & Sen, S. (Eds.). (1996). Adaptation and Learning in Multiagent Systems. Springer Verlag, Berlin, 384 p.

Wooldridge, M. (2002). An Introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons (Chichester, England), 288 p.

Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
Teslyuk, V. M., Lozynskyi, A. Y., & Teslyuk, T. V. (2017). ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ПРОГРАМИ "BACTERIAL WAR". Науковий вісник НЛТУ України, 27(6), 178-181. https://doi.org/10.15421/40270636
Розділ
Інформаційні технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають