Вплив різних систем удобрення на продуктивність жита озимого у короткоротаційній сівозміні

Ключові слова: органічні та мінеральні добрива; урожайність; сидерати; орано-мінеральне удобрення; післядія органічних добрив; органічне землеробство

Анотація

Вирощування жита озимого, як однієї з найпоширеніших зернових культур в більшості агрокліматичних зон Європи та для зони Полісся України, з точки зору вирощування органічної продукції, є перспективним. Саме тому за мету наших досліджень поставлено вивчити можливість отримувати високі показники продуктивності жита озимого за умов мінімального використання мінеральних добрив, що наближено до ведення органічного землеробства. У досліді вивчено та порівняно вплив на показники урожайності жита озимого різних систем удобрення з компенсацією елементів живлення ґрунту за рахунок органічних добрив, рослинних решток та сидератів. Впроваджені у досліді системи удобрення включали: біологічний контроль, органічну систему (гній), органо-мінеральну 50:50, органо-мінеральну 75:25, органічну (сидерат) та мінеральну системи удобрення. Встановлено, що за три роки досліджень найкраща продуктивність жита озимого отримана після використання сидератів – 2,88 т/га та післядії гною – 2,93 т/га. Отриманими показниками підтверджено, що культура жита озимого істотно реагує не тільки на наявність тих чи інших елементів живлення, але й на їх видовий склад та співвідношення. Зважаючи на отримані результати показників продуктивності жита озимого, виявлено, що його найкраще вирощувати у короткоротаційній сівозміні за органічної системи з використанням гною, яка наближена до умов ведення органічного землеробства.

Біографії авторів

T. O. Gnatiuk, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

здобувач

V. H. Didora, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

д-р с.-г. наук, професор, кафедра рослинництва

Посилання

Belous, I. N., Shapovalov, V. F., & Malyavko, G. P. (2017). Application of Fertilizer Systems for Winter Rye Cultivation in Conditions of the South-West of Non-Chernozem Zone. Agrochemistry, 9, 49–57. https://doi.org/10.7868/S0002188117090058
Gadzala, Y. M., & Kaminsky, V. F. (Eds.). (2016). Scientific basis of organic production in Ukraine. Kyiv: Agrarian Science. [In Ukrainian].
Gnatiuk, T. O., & Krasutskyi, O. M. (2016). Influence of crop rotation factor in different weather conditions on productivity of crop rotation crops. Organic production and food safety: Materialy IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, (pp. 241–246). Zhytomyr: O. O. Yevenok. [In Ukrainian].
Kisil, V. I. (2005). Agrochemical aspects of environmentalization of agriculture. Kharkiv. [In Ukrainian].
Korenev, V. B., & Vorobeva, L. A. (2018). Рroductivity of cultures in a crop rotation at prolonged use of fertilizers. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 32(2), 55–57. https://doi.org/10.24411/0235-2451-2018-10214
Kupcinskas, V. (2000). Influence of long term fertilization with organic and mineral fertilizers on crop rotation productivity and soil agrochemical conditions. International Conference on the Results of Long-Term Field Experiments in Baltic States, 22–23.
Madsen, H., Talgre, L., Eremeev, V., Alaru, M., Kauer, K., & Luik, A. (2016). Do green manures as winter cover crops impact the weediness and crop yield in an organic crop rotation? Biological agriculture & horticulture, 32(3), 182–191. https://doi.org/10.1080/01448765.2016.1138141
Skrypchuk, P. M., Bondar, O. I., Rybak, V. V., & Matviychuk, L. A. (2009). Assessment of ecological safety of drainage agricultural land. Kyiv. [In Ukrainian].
Yezerkovskyi, A. V., Bogatyr, L. V., Karaulna, V. M., Kozak, L. A., Grabovskyi, M. B., & Grabovskaya, T. O. (2018). Efficiency of basic cultivation and fertilization for winter rye organic growing on peat-gley soils in the Left bank of Forest Steppe. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 128–133. https://doi.org/10.15421/2018_319
Zhuravel, S. V. (2003). The agroecological estimation of sod-podzolic soil under the conditions of prolonged application of soil protection agrotechnologies. Abstract of Candidate Dissertation for Agricultural Sciences (03.00.16 – Ecology). Zhytomyr, 20 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Gnatiuk, T. O., & Didora, V. H. (2018). Вплив різних систем удобрення на продуктивність жита озимого у короткоротаційній сівозміні. Науковий вісник НЛТУ України, 28(8), 37-39. https://doi.org/10.15421/40280807
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство