Дослідження процесів розкладання підстилки у природних дібровах Поділля

  • V. P. Shlapak Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • N. P. Shpak Національний природний парк "Кармелюкове Поділля", смт Чечельник
  • G. P. Leontyak Національний природний парк "Кармелюкове Поділля", смт Чечельник
  • S. A. Koval Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • E. Yu. Marno-Kutsa Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Ключові слова: опадо-підстилковий коефіцієнт; лісова підстилка; опад; процес розкладання; типи дібров

Анотація

Проведено порівняння морфологічних характеристик та швидкості розкладання підстилки в різних за складом природних деревостанах. Розраховано опадо-підстилковий коефіцієнт (ОПК) або індекс інтенсивності біологічного кругообігу для всіх дослідних насаджень природних лісів Національного природного парку "Кармелюкове Поділля". Визначено сезонне зменшення маси підстилки. Встановлено, що показник ОПК залежить від складу деревостану, типу лісу, рельєфу та погодних умов. У насадженнях із перевагою опаду дуба звичайного спостережено накопичення значної маси та потужності підстилки. Виявлено вплив опаду береки і липи на швидкість розкладання підстилки в лісах природного походження. Рекомендовано вводити ці породи в культури дуба звичайного. Встановлено, що формування повітряно-гідрологічного режиму верхніх шарів ґрунту залежить від типу деревостану. Найбільш сприятливою для процесів ґрунтоутворення є грудкувато-листова структура, яку формує опад липи, береки та граба. Опад дуба розкладається найповільніше. Швидкість розкладання підстилки залежить від умов місцезростання та хімічного складу опаду. Середній показник опадо-підстилкового коефіцієнта становить для природних лісів 1,0–1,7. Визначений опадо-підстилковий коефіцієнт підтверджує вагомий вплив опаду липи й береки на мінералізацію підстилки за 2–3 роки. Тому в лісові культури дуба звичайного рекомендовано введення липи й береки, що сприятиме формуванню високопродуктивних подільських дібров.

Біографії авторів

V. P. Shlapak, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства

N. P. Shpak, Національний природний парк "Кармелюкове Поділля", смт Чечельник

аспірант, кафедра лісового господарства

G. P. Leontyak, Національний природний парк "Кармелюкове Поділля", смт Чечельник

д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства

S. A. Koval, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісового господарства

E. Yu. Marno-Kutsa, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, ст. викладач, кафедра лісового господарства

Посилання

Dubin, A. A. (1972). Forest litteras a component of natural forest biogeocenosis of the sout heast of Ukraine and the Moldovan garnets an forests. Abstract of Candidate Dissertation for Biology Sciences (03.02.07 – Genetics). Donetsk, 17 p. [In Ukrainian].
Gordienko, M. I., & Shlapak, V. P. (1998). The near steppe pine forests of Ukraine. Lviv: Prestige Inform, 265 p. [In Ukrainian].
Gordienko, M. I., Shlapak, V. P., Goichuk, A. F., Rybak, V. O., Maurer, V. M., Gordiyenko, N. M., & Kovalevsky, S. B. (2002). Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in Ukraine. Kyiv: Institute of Agricultural Economics, 872 p. [In Ukrainian].
Parpan, V. I. (1977). Litter, fores litter and biocorre lation of chemical elements in cultural forest biogeocenosis of the Lesser Polesye of the USS. Abstract of Candidate Dissertation for Biology Sciences (03.00.12 – Plant Physiology). Donetsk, 20 p. [In Ukrainian].
Pogrebnyak, P. S. (1993). Forest ecology and typology. Kyiv: Naukova Dumka, 495 p. [In Ukrainian].
Popova, N. V. (2007). Diagnostics of Ecosystem Stability by Intensity of Organic Substance Transformation Processes. Ecological systems and devices, 5, 3–5. [In Ukrainian].
Remezov, N. G. (1961). Decomposition of forest litter and circulation of elements in oak forests. Soil Science, 7, 1–12. [In Ukrainian].
Rodin, L. E., Remezov, N. P., & Bazilevich, N. I. (1968). Methodological Instruction stothestudy of dynamics and biological cycleinphytocenoses. Leningrad. 143 p. [In Ukrainian].
Shlapak, V. P., & Logvinenko, I. I. (1999). The Chyhyryn pine forest. Lviv: Prestige Inform, 110 p. [In Ukrainian].
Travleev, A. P. (1972). The interaction of vegetation with soilsin forest biogeocenoses of the present steppes of Ukraine and Moldova. Abstract of Doctoral Dissertation for Biology Sciences (06.03.01 – Forest Crops and Phytomelioration). Dnipro. 49 p. [In Ukrainian].
Tsarik, I. V. (1977). Accumulation and decomposition of litterin biogeocenoses of the subalpine belt of the Carpathians. Abstract of Candidate Dissertation for Biology Sciences (03.02.07 – Genetics). Dnipro, 30 p. [In Ukrainian].
Tsvetkova, N. N. (1992). Peculiarities of migration of organo mineral substances and microelements in forest biogeocenosis of the Ukrainian steppe. Dnipro: DSU. 236 p. [In Ukrainian].
Vyshenska, I. G., Didukh, Ya. P., Skidanova, A. A., & Alioshkina, U. M. (2007). Comparative study of the forest bedding energy storage of coniferous and deciduous phytocoenosis. Ukrainian botanical journal, 64(2), 177–194. [In Ukrainian].
Zhitska, N. V. (2011). Investigation of the connection between the rate of decomposition of little randash precipitation in natural forest biogeocenosis. Arboriculture and agroforestry, 119, 137. [In Ukrainian].
Zhitska, N. V. (2013). Environmental properties of litter forest biogeocenosis (near the outskirts of the Cherkasy Region). Kyiv, 20 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-09-27
Як цитувати
Shlapak, V. P., Shpak, N. P., Leontyak, G. P., Koval, S. A., & Marno-Kutsa, E. Y. (2018). Дослідження процесів розкладання підстилки у природних дібровах Поділля. Науковий вісник НЛТУ України, 28(7), 27-30. https://doi.org/10.15421/40280705
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>