Гідродинаміка руху теплового агента під час фільтраційного сушіння Miscánthus giganteus

  • V. M. Atamanyuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • M. I. Mosyiuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • Yu. M. Grinchuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • A. М. Babych Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: гідродинаміка; стаціонарний шар; фільтраційне сушіння; тверде біопаливо; відновлювальні джерела енергії

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень гідродинаміки руху теплового агента крізь стаціонарний шар подрібненого Miscánthus giganteus. Визначено основні параметри шару miscánthus giganteus та вибрано еквівалентний діаметр каналів між частинками de. Подано основні технічні характеристики miscánthus giganteus. Проведено експериментальні дослідження гідродинаміки фільтрування теплового агента крізь стаціонарний шар miscánthus giganteus. Наведено експериментальні дослідження гідродинаміки шару miscánthus giganteus від фіктивної швидкості теплового агента. Отримано рівняння, яке описує складну залежність між напором і швидкістю, зумовлену пружними властивостями miscánthus giganteus. Отримане рівняння дає змогу прогнозувати енергетичні затрати на створення перепаду тиску під час сушіння в стаціонарному шарі Miscánthus giganteus у межах зазначених похибки і меж висоти шару та фіктивної швидкості. Представлено коефіцієнт опору шару miscánthus giganteus у вигляді безрозмірних комплексів як функцію числа Рейнольдса. Визначено коефіцієнт гідравлічного тертя l. Проаналізовано абсолютне значення відносної похибки між теоретично розрахованими значеннями та експериментальними даними. Одержано критеріальні залежності, які дають змогу використати отримані результати для проектування нового сушильного обладнання за подібних гідродинамічних умов.

Біографії авторів

V. M. Atamanyuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії

M. I. Mosyiuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, асистент, кафедра хімічної інженерії

Yu. M. Grinchuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, асистент, кафедра загальної хімії

A. М. Babych, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

бакалавр, кафедра хімічної інженерії

Посилання

Atamaniuk, V. M., Huzova, I. O., & Patrii, N. I. (2016). Hidrodynamika sushinnia kavovoho shlamu. Khimichna promyslovist Ukrainy, 2, 12–17. [In Ukrainian].
Humentyk, M. (2017). Osoblyvosti vyroshchuvannia enerhetychnykh kultur ta vyrobnytstva biopalyva. Retrieved from: http://saee.gov.ua/sites/default/files/Osoblyvosti vyroshhuvannya energetychnyx kultur ta vyrobnycztva biopalyva.pdf. [In Ukrainian].
Huzova, I. O., & Khanyk, Ya. M. (2000). Hidrodynamika filtratsiinoho sushinnia dyspersnykh materialiv. Visnyk DU "Lvivska politekhnika": Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 414, 168–172. [In Ukrainian].
Kindzera, D. P., Atamaniuk, V. M., & Hosovskyi, P. P. (2016). Kinetyka filtratsiinoho sushinnia podribnenykh stebel soniashnyka. Naukovi pratsi onakht, 80(1), 32–38. [In Ukrainian].
Kindzera, D. P., Pelekh, M. P., Hosovskyi, R. R., & Kindzera, A. R. (2016). Zmenshennia enerhozatrat protsesu vyrobnytstva tverdoho biopalyva ta pidvyshchennia yakisnykh pokaznykiv produktsii. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Seriia "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 841, 302–308. [In Ukrainian].
Matkivska, I. Ya., Loza, R. Z., & Hnativ, Z. Ya. (2016). Hidrodynamika filtruvannia teplovoho ahentu kriz statsionarnyi shar buriakovoho zhomu. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Seriia "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 841, 321–325. [In Ukrainian].
Stepanushko, L. (2017). Miskantus hihantskyi : hariacha propozytsiia. Retrieved from: http://www.propozitsiya.com/ua/miskantus-gigantskiy-goryachee-predlozhenie. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-06-27
Як цитувати
Atamanyuk, V. M., Mosyiuk, M. I., Grinchuk, Y. M., & BabychA. М. (2018). Гідродинаміка руху теплового агента під час фільтраційного сушіння Miscánthus giganteus. Науковий вісник НЛТУ України, 28(6), 84-88. https://doi.org/10.15421/40280616
Розділ
Технологія та устаткування