ВНУТРІШНЬОДИФУЗІЙНЕ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБНЕНОЇ ПАРЕНХІМНОЇ ТКАНИНИ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА

  • R. R. Hosovskyi Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • D. P. Kindzera Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • V. M. Atamanyuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: тверде біопаливо, теплотворна здатність, процес дифузії, ефективний коефіцієнт дифузії, температурний ефект

Анотація

Збільшення обсягів виробництва твердого біопалива з енергетичних рослин, відходів деревооброблення та сільськогосподарських культур є актуальним завданням для більшості європейських держав на час енергетичної кризи. Значний вміст целюлози, геміцелюлози та лігніну визначає високу теплотворну здатність твердого біопалива, виготовленого зі стебел соняшника. Енергозатрати на сушіння становлять значну частку загальних енергетичних затрат технологічного процесу виготовлення твердого біопалива. Тому для зменшення останніх, запропоновано процес зневоднення подрібнених стебел соняшника реалізовувати у сушарках фільтраційного типу. Проаналізовано теоретичні аспекти дифузійних процесів під час фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника. Зважаючи на складність механізму фільтраційного сушіння, доказано необхідність визначення ефективного коефіцієнта дифузії, який сумарно враховує швидкість усіх видів дифузії вологи, що виникають під час реалізації процесу і дає змогу описати процес масоперенесення згідно зі законами Фіка. Математично описано процес дифузійного масоперенесення під час фільтраційного сушіння матеріалу з частинок паренхімної тканини стебел соняшника. Досліджено залежність ефективного коефіцієнта дифузії від температури та отримано залежність для розрахунку значення ефективного коефіцієнта дифузії в межах зміни температур теплового агента 293-373 К.

Біографії авторів

R. R. Hosovskyi, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
аспірант кафедри "Хімічної інженерії"
D. P. Kindzera, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, доцент кафедри "Хімічної інженерії"
V. M. Atamanyuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри "Хімічна інженерія"

Посилання

Atamanyuk, V., & Gumnytskyi, Ya. (2013). Naukovi Osnovy Filtracijnogo Sushinnya Dispersnykh Materialiv. Lviv: Vyd-vo Lviv. Polytech.

da Conceição Silva, M. A., da Silva, Z. E., Mariani, V. C., & Darche, S. (2012). Mass transfer during the osmotic dehydration of West Indian cherry. LWT – Food Science and Technology, 45, 246–252. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2011.07.032

Hosovskyi, R., Kindzera, D., & Atamanyuk, V. (2016). Diffusive mass transfer during drying of grinded sunflower stalks. Chemistry & Chemical technology, 10(4), 459–463.

Lykov, A. (1967). Teoriya Teploprovodnosti. Moscow: Vysshaya Shkola.

Nunez Vega, A.-M., Hugenschmidt, S., & Hofacker, W.C. (2012). Numerical Simulation of the Convective Drying of Apple Slices, Chapter 29 in DAAAM International Scientific Book 2012, (pp. 339–356), B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, Vienna, Austria. https://doi.org/10.2507/daaam.scibook.2012.29

Raquel, P.F. (2013). Guiné and Maria João Barroca. Estimation of the diffusivities and mass transfer coefficients for the drying of D. Joaquina pears. Proceedings of the World Congress on Engineering 2013 Vol II, WCE 2013, July 3 5, 2013, London, U.K.

Rudobashta, S. (2005). II Mezhd. Nauchno-Pract. Conf. Sovremennye energosberegayushie teplovye technologii, 1, 7–9. Russia, Moskva 2005.

Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
Hosovskyi, R. R., Kindzera, D. P., & Atamanyuk, V. M. (2017). ВНУТРІШНЬОДИФУЗІЙНЕ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБНЕНОЇ ПАРЕНХІМНОЇ ТКАНИНИ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА. Науковий вісник НЛТУ України, 27(6), 112-116. https://doi.org/10.15421/40270622
Розділ
Технологія та устаткування