Навчальні матеріали за професійним спрямуванням у системі викладання іноземної мови студентам лісотехнічного профілю

  • O. L. Malynovs'ka Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • S. R. Mason Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: професійно орієнтоване навчання; іноземна мова за фаховим спрямуванням; мультимедійні технології; термінологічна лексика лісотехнічного профілю

Анотація

Навчальна дисципліна "Іноземна мова за професійним спрямуванням" є важливою складовою системи підготовки майбутніх спеціалістів вищого навчального закладу технічного профілю, що зумовлено тенденцією до світової інтеграції, розширенням культурного та наукового обміну, росту міжнародного економічного співробітництва. Вона базується на активізації, систематизації та узагальненні лексико-граматичних знань, отриманих учасниками навчального процесу за попередні роки навчання (Malynovska & Mason, 2014a) і передбачає успішне оволодіння іншомовним лексико-граматичним та синтаксично-стилістичним матеріалом у межах навчальної програми "Іноземна мова". Вивчення цієї навчальної дисципліни – це складний та багатогранний процес, оскільки, з одного боку, передбачає оволодіння іноземною мовою як лінгвістичним явищем, а з іншого – використання іншомовних розумових форм і категорій у площині конкретної галузі та в її окремо окреслених професійних сферах. Представлено навчальні продукти для студентів НЛТУ України: навчальний посібник "Екосистема лісу" та "Німецько-український словник лісотехнічних термінів", які складено на основі фахово орієнтованого іншомовного матеріалу, що необхідний для формування комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності відповідної галузевої тематики лісотехнічного профілю. Цей навчальний матеріал створено для вивчення навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька мова)" та з урахуванням основних положень Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття), Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а також з урахуванням активного використання у навчальному процесі мультимедійних засобів навчання.

Біографії авторів

O. L. Malynovs'ka, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. філол. наук, доцент

S. R. Mason, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ст. викладач

Посилання

Malynovska, O. L., & Mason, S. R. (2014a). Navchalnyi posibnyk "Öko-system Wald" (Deutsch für den Beruf) "Lisova ekosystema" (Nimetska mova profesiinoho spilkuvannia). Lviv: NLTU Ukrainy. 178 p. [In Ukrainian].
Malynovska, O. L., & Mason, S. R. (2014b). Nimetsko-ukrainskyi slovnyk lisotekhnichnykh terminiv. Lviv: NLTU Ukrainy. 140 p. [In Ukrainian].
Osvita. (1993). Pro Derzhavnu natsionalnu prohramu "Osvita" ("Ukraina XXI stolittia"). Postanova Kabinetu Ministriv vid 03.11.1993 r., № 896. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п.
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Malynovs’ka, O. L., & Mason, S. R. (2018). Навчальні матеріали за професійним спрямуванням у системі викладання іноземної мови студентам лісотехнічного профілю. Науковий вісник НЛТУ України, 28(5), 157-159. https://doi.org/10.15421/40280531
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи