Кількісний аналіз орієнтації та видовженості зерен на металографічних зображеннях за допомогою перетворень Хафа

Ключові слова: аналіз текстури; мікроструктура матеріалу; цифрові зображення; межі зерен; залишкові напруження; пластична деформація

Анотація

Однією з форм представлення результатів неруйнівного контролю різноманітних металоконструкцій є металографічні зображення. Це зображення мікроструктури металу, які формуються за допомогою мікроскопа і фотофіксувального пристрою. З погляду матеріалознавства, мікроструктура відображає внутрішню будову металу та складається із різноманітних об'єктів – зерен, меж зерен, карбідів, різноманітних включень тощо, які характеризуються розміром, формою, орієнтацією. Мікроструктура матеріалу є віддзеркаленням його фізико-механічних характеристик. Отже, актуальною є задача аналізу мікроструктури матеріалів, яка надасть нові можливості щодо кількісного оцінювання їх фізико-механічних властивостей. Візуальний аналіз не забезпечує потрібної швидкодії та точності опрацювання, тому для вирішення задачі аналізу мікроструктури найдоцільніше використовувати методи оброблення цифрових зображень. Залежно від поставленої мети, задача аналізу мікроструктури полягатиме у пошуку та обчисленні метричних розмірів складників мікроструктури, оцінюванні їх форми, формуванні певної статистики тощо. У цій роботі розроблено метод кількісного аналізу орієнтації та видовженості зерен на металографічних зображеннях за допомогою перетворення Хафа. Результати цього аналізу є основою для досліджень залишкових напружень та пластичних деформацій металів.

Біографії авторів

I. M. Zhuravel, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, ст. науковий співробітник, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій

V. M. Maksymovych, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій

Посилання

Atiquzzaman, M. (1992). Multirezolution Hough transform – inefficient method of detecting patterns in images. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 14(11), 1090–1095.
Iliushin, A. A. (1963). Plastichnost. Osnovy obshhei matematicheskoi teorii. Moscow: AN SSSR. 272 p. [In Russian].
Saltykov, S. A. (1976). Stereometricheskaia metallografiia. Moscow: Metalurgiia. [In Russian].
Zhuravel', I. M., Svirs'ka, L. M., Student, O. Z., Vorobel', R. A., & Nykyforchyn, H. M. (2009). Automated determination of grain geometry in an exploited steam-pipeline steel. Materials Science, 45(3), 350–357.
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Zhuravel, I. M., & Maksymovych, V. M. (2018). Кількісний аналіз орієнтації та видовженості зерен на металографічних зображеннях за допомогою перетворень Хафа. Науковий вісник НЛТУ України, 28(5), 135-139. https://doi.org/10.15421/40280528
Розділ
Інформаційні технології