Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся

  • M. V. Mertsalo Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: систематика лишайників; епігейні лишайники; Cladonio-Pinetum Jurashek; Cladonia Hill.; Західне Полісся

Анотація

Лишайникові бори є об'єктами охорони європейських екомереж, тому актуальним і невідкладним завданням на сьогодні є їх докладне вивчення і на теренах України. Сухі соснові бори займають незначну площу у лісовому фонді Західного Полісся і є рідкісними фітоценозами, у наземному вкритті яких домінують лишайники. За результатами аналізу польових матеріалів та гербарних зразків проведено флористичний аналіз ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek на території Західного Полісся. Здійснено систематичний аналіз ідентифікованих видів лишайників та встановлено, що усі вони належать до двох родин – Cladoniaceae Zenker та Parmeliaceae Zenker і двох родів – Cladonia Hill. ex P. Browne та Cetraria Ach. Визначені види лишайників належать до мультирегіонального геоелемента бореального типу ареалу. Використано методи екологічної оцінки видів лишайників та розподілу їх за вимогливістю до чинників середовища (тип субстрату, вологість, трофність ґрунту, освітлення, антропогенний вплив). Встановлено, що епігейні лишайники сухого соснового бору за рівнем кислотності ґрунту є субацидофілами, нейтрофілами; за вимогливістю до родючості ґрунту усі види є оліготрофами; за реакцією на зволоженість субстрату є ксерофітами; за реакцією на світловий режим є геліофітами; за реакцією на антропогенний вплив більшість видів є олігогемеробами та мезогемеробами. Результати флористичного аналізу можуть бути підґрунтям для проведення моніторингових досліджень епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного Полісся.

Біографія автора

M. V. Mertsalo, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Посилання

Fedorenko, N. M. (2005). Stan vyvchenosti lyshainykiv Ukrainskoho Polissia. [State of study of lichens of Ukrainian Polissya]. Ukr. botan. zhurn., 2(62), 183–189. [In Ukrainian].
Fedorenko, N. M., Kondratiuk, S. Ya., & Orlov, O. O. (2006). Lyshainyky ta likhenofilni hryby Zhytomyrskoi oblasti. [Lichen-forming and lichenicolous fungi of Zhytomyr region]. Kyiv-Zhytomyr: Ruta-Volyn. 147 p. [In Ukrainian].
Iatcyna, A. P. (2012). Taksonomicheskii analiz lishainikov sosnovykh lesov Belarusi. [Taxonomic analysis of lichens of pine forests of Belarus]. Sbornik nauchnykh trudov, 41, 63–77. [In Russian].
Maslova, V. R. (1972). Lyshainyky osnovnykh lisovykh formatsii Zakhidnoho Polissia. [The lichens of the main forest formations of Western Polissya]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal, 3(29), 304–308. [In Ukrainian].
Maslova, V. R. (1977). Lyshainyky Poliskoho zapovidnyka. [Lichens of the Polissya Reserve]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal, 1(34), 55–61. [In Ukrainian].
Oksner, A. M. (1993). Flora lyshainykiv Ukrainy. [Flora of lichens of Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka. 541 p. [In Ukrainian].
Pirogov, N. V. (2013). Lishainiki i likhenofilnye griby Shatckogo Natcionalnogo prirodnogo parka (Ukraina). [Lichens and lichenicolous fungi of Shatsk National Natural Park (Ukraine)]. Zarządzanie Ochroną przyrody w lasach., 7, 94–108. [In Russian].
Pirohov, M. V. (2010). Lyshainyky rodyny Peltigeraceae Dumort. na Ukrainskomu Roztochchi. [Linchens of Paltigeraceae Dumort. family on Ukrainian Roztochya]. Studia Biologica, 1(4), 83–94. [In Ukrainian].
Wójciak, H. (2003). Porosty, mszaki, paprotniki. [Lichens, mosses, ferns]. Warshawa: MULTICO. 368 p. [In Polish].
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Mertsalo, M. V. (2018). Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 28(5), 35-38. https://doi.org/10.15421/40280507
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство