Податкові важелі впливу на формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сфер послуг

  • N. A. Sveleba Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів
  • O. V. Major Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів
Ключові слова: податки; системи оподаткування; податкове навантаження; податковий паспорт; оптимізація податкових зобов'язань; податковий моніторинг

Анотація

Розглянуто організаційно-економічний механізм розвитку підприємств сфери послуг, виділено його складники. Виявлено основні підходи щодо організації оподаткування підприємств сфери послуг у контексті стимулювання їх розвитку, які потребують поглибленого вивчення та наукового обґрунтування чинних методик сплати податків у підприємницькій діяльності. Визначено основні завдання формування та реалізації організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сфери послуг, серед яких: забезпечення якості надаваних послуг, поповнення бюджетів державного та місцевого рівнів, залучення зовнішніх інвестицій, підвищення попиту на послуги, збільшення зайнятості населення, та підвищення якості внутрішньої інфраструктури. Визначено, що складність оподаткування підприємництва в Україні організаційного характеру криється в необхідності витрачання значного часу на здійснення обліку, нарахування та сплату податків, проходження перевірок, здачу звітів. Запропоновано суб'єктам господарювання використання податкових важелів впливу на організаційно-економічний механізм підприємства. Серед таких важелів варто виокремити податкові інструменти, які передбачають оптимізацію кількості податків для підприємств сфери послуг, надання податкового кредиту, податкових пільг під конкретні проекти, які спрямовані на вирішення регіональних і соціальних проблем, розвитку соціального підприємництва, інвестування у діяльність, вибір альтернативних форм оподаткування (спрощеної), використання податкового менеджменту як засобу оптимізації податкових платежів (оптимізацію договірних відносин, застосування обґрунтованих і ефективних методик розподілу непрямих витрат, що дають змогу зменшити податкові платежі; розроблення системи контролю за наднормативними витратами, що не враховуються для оподаткування; податковий операційний моніторинг господарювання, діагностика витратної політики підприємства, податковий експрес-аналіз інноваційно-інвестиційних проектів).

Біографії авторів

N. A. Sveleba, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра обліку і фінансів

O. V. Major, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра обліку і фінансів

Посилання

Danylyshyn, B. M., Koretskyi, M. Kh., & Datsii, O. I. (2006). Investytsiina polityka v Ukraini: monohrafiia. Donetsk: Vyd-vo "Yuho-Vostok, Ltd". 292 p. [In Ukrainian].
Doing Business. (2016). Data and Rankings. The World Bank Group. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org
Klepanchuk, O. Yu. (2014). Priami ta oposerdkovani formy fiksalnoho vplyvu na rozvytok maloho biznesu. Informatsiine suspilstvo: tekhnolohichni, ekonomichni ta tekhnichni aspekty stanovlennia: mater. Vseukr. nauk. internet-konferentsiia, 7, 25–30. Ternopil: Vyd-vo Ternopil. NEU Ukrainy. [In Ukrainian].
Kodeks. (2010). Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r., № 2755-VI. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. [In Ukrainian].
Kondratenko, M. B. (2015). Podatkove navantazhennia ta shliakhy yoho optymizatsii v Ukraini. Abstract of Candidate Dissertation for Economic Sciences (08.00.08 – Money, Finance and Credit). Kyiv. 22 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Sveleba, N. A., & Major, O. V. (2018). Податкові важелі впливу на формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сфер послуг. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 112-115. https://doi.org/10.15421/40280421