Деякі особливості формування фінансово-кредитних інструментів інноваційного розвитку підприємств сфери послуг

  • O. V. Major Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів
  • N. A. Sveleba Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів
Ключові слова: самофінансування; інвестиції; кредит; акціонування; лізинг; франчайзинг; кредитні спілки

Анотація

Розглянуто проблеми формування в сучасних умовах інструментів інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. Досліджено підприємства сфери послуг (торгівля, готелі, підприємства харчування, туристичні фірми). Визначено основні джерела фінансування інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. Встановлено, що фінансове забезпечення інноваційного розвитку малих підприємницьких структур здійснюють переважно за рахунок власних джерел. Визначено роль і значення фінансово-кредитних інструментів для інноваційного розвитку сфери послуг. Визначено роль і місце банківського кредитування у фінансуванні інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. З'ясовано місце та значення використання лізингу як інструменту забезпечення інноваційного розвитку малих підприємницьких структур. Розглянуто роль франчайзингу та факторингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємницьких структур. Запропоновано створення ефективної франчайзингової мережі як засобу фінансування інноваційної діяльності малих підприємницьких структур. Рекомендовано українським підприємницьким структурам у системі фінансового забезпеченням бізнесової діяльності використовувати форфейтинг. Визначено, що перспективним для фінансування інноваційного розвитку підприємств сфери послуг є залучення кредитних спілок та страхових компаній. Запропоновано реформувати структуру банківського сектора з метою створення банків другого рівня, які б здійснювали кредитування на пільгових умовах. Запропоновані рекомендації є базовими у формуванні фінансово-кредитного механізму інноваційного розвитку підприємств сфери послуг.

Біографії авторів

O. V. Major, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра обліку і фінансів

N. A. Sveleba, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра обліку і фінансів

Посилання

Danylkiv, Kh. (2013). Kredytni spilky yak alternatyvne dzherelo dlia kredytuvannia maloho pidpryiemnytstva. Aktualni problemy funktsionuvannia hospodarskoi systemy Ukrainy: mater. KhKh Mizhnar. nauk. konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh, (pp. 67–68), 17–18 travnia 2013, m. Lviv, Ukraina. [In Ukrainian].
Danylkiv, Kh. P. (2012). Lizynhovi posluhy yak perspektyvna forma rozvytku malykh pidpryiemnytskykh struktur. Finansovo-ekonomichni problemy suchasnoho svitu: shliakhy i perspektyvy yikh vyrishennia na mikro-, makro- ta meha-rivniakh: mater. I-oi Vseukr. nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh, (pp. 225–227), 24 liutoho 2012 r., m. Kremenchuk, Ukraina. Kremenchuk. [In Ukrainian].
Dmytrenko, M. A. (2003). Rol derzhavy u pidtrymtsi ta stymuliuvanni innovatsiinoi diialnosti. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 1, 77–81. [In Ukrainian].
Dropa, Ya. B., & Danylkiv, Kh. P. (2011). Osnovni dzherela finansovo-kredytnoho rozvytku maloho pidpryiemnytstva. Ekonomichnyi prostir, 52(2), 161–173. [In Ukrainian].
Kolodiziev, O. M. (2011). Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky. Doctoral Dissertation for Economic Sciences (08.00.08 – Money, Finance and Credit). DVNZ "Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy". Sumy. 508 p. [In Ukrainian].
Kychuk, O. S. (2009). Orhanyzatsyonno-jekonomycheskyi mekhanyzm sodeistvyia razvytyiu maloho predprynymatelstva. Candidate Dissertation for Economic Sciences (08.00.04 – Economy of management of property). Odessa. 226 p. [In Ukrainian].
Varnalii, Z. S. (2002). Franchaizynh yak efektyvna forma intehratsiinykh zviazkiv subiektiv maloho biznesu ta korporatsii. Aktualni problemy ekonomiky, 3, 47–53. [In Ukrainian].
Vozniak, H. V., & Kuznietsova, A. Ya. (2007). Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv ta sposoby yii finansuvannia v Ukraini: monohrafiia. Kyiv: UBS NBU. 183 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Major, O. V., & Sveleba, N. A. (2018). Деякі особливості формування фінансово-кредитних інструментів інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 92-96. https://doi.org/10.15421/40280417