Особливості розвитку роздрібної торгівлі Львівщини

  • S. M. Ilchishin Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
Ключові слова: роздрібна торговельна мережа; торговельне підприємство; формат торгівлі; торговельна площа; товарооборот

Анотація

Розглянуто актуальне питання аналізу розвитку роздрібної торгівлі Львівської області. Зазначено, що роздрібна торгівля впливає на життєві інтереси населення щодо забезпечення продуктами харчування і непродовольчими товарами. Показано, що оборот роздрібної торгівлі у всіх районах та містах Львівщини щорічно змінювався із збереженням загальної тенденції до зростання, однак відбувалося це здебільшого за рахунок інфляційних процесів. Оборот роздрібної торгівлі на одну особу в містах перевищує оборот в окремих районах. Найвищий показник у 2016 р. спостережено в містах Стрий і Львів, найнижчий – у Дрогобицькому і Самбірському районах. Виявлено, що роздрібна торгова мережа скорочувалася переважно за рахунок об'єктів у сільській місцевості, де до 2014 р. скоротилась на 30 %, тоді як у містах – тільки на 2 %. На 10 тис. населення стабільно припадає 15 підприємств роздрібної торгівлі. У міських поселеннях цей показник зріс від 20 до 21 одиниці, у сільській місцевості – скоротився від 8 до 6 одиниць. Забезпеченість торговельною площею магазинів у 2016 р. становила 1842 м2 на 10 тис. населення, зокрема, в містах – 2804 м2, у сільській місцевості – 340 м2. Сучасні формати торгівлі становлять тільки 2 % від загальної чисельності об'єктів роздрібної торгівлі, з них майже половина розташована у Львові, 8 – у Червонограді, 6 – у Дрогобичі, 5 – у Стрию. У сільських районах і райцентрах функціонують тільки 9 супермаркетів.

Біографія автора

S. M. Ilchishin, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

здобувач, кафедра теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Boiarska, M. O. (2015). Analiz stratehii rozvytku pidpryiemstva [Analysis of enterprise development strategies]. Hlobalni ta natsionalni problemy natsionalnoi ekonomiky – Global and national problems of the national economy, 5, 306–310. [In Ukrainian].
Hrosul, V. A., & Balamut, H. S. (2015). Upravlinnia stiikym rozvytkom pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Sustainable development of retail businesses]. Kharkiv: Vyd-vo Ivanchenka I. S. [In Ukrainian].
Mitsenko, N. H., & Duliaba, N. I. (2012). Diahnostyka diievosti ekonomichnoho mekhanizmu torhovelnoho pidpryiemstva [Diagnostics of the efficiency of the economic mechanism of a trading enterprise]. Lviv: Vyd-vo LKA. [In Ukrainian].
Miziuk, B. M., Ilchuk, O. O., & Duda, S. T. (2011). Ekonomichnyi potentsial torhovelnoho pidpryiemstva: struktura, optymizatsiia, stratehichne upravlinnia [Economic potential of a trading enterprise: structure, optimization, strategic management]. Lviv: Vyd-vo LKA. [In Ukrainian].
Shchorichnyk. (2017a). Statystychnyi shchorichnyk Lvivskoi oblasti za 2016 rik. Chastyna 1. [Statistical yearbook of Lviv region for 2016. Part 1]. Lviv: Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. [In Ukrainian].
Shchorichnyk. (2017b). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2016 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2016]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Ilchishin, S. M. (2018). Особливості розвитку роздрібної торгівлі Львівщини. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 69-73. https://doi.org/10.15421/40280412