Встановлення ринкових цін на необроблену деревину

  • I. M. Zhezhkun Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків
Ключові слова: лісове господарство; квартальні усні аукціони; дистанційні електронні аукціони; постійні лісокористувачі; підприємства деревообробних галузей

Анотація

В Україні обсяги використання деревного ресурсу щорічно збільшуються, частину якого на суму понад 1 млрд дол. США експортують за кордон. Вигідність експортування круглого лісу зумовлена ціновою різницею на 30–40 % на внутрішньому та зовнішньому ринках. На сучасному етапі розвитку країни не вдалось реалізувати напрями державної цінової політики зі забезпечення збалансованості ринку необробленої деревини та запобігання зловживанню монопольним становищем у сфері ціноутворення на лісові ресурси. Для відродження вітчизняної деревообробної промисловості та стабілізації поставок деревної сировини на внутрішній ринок в Україні з 2017 р. строком на 10 років заборонено експорт необробленої деревини та дров паливних, завдовжки понад 2 м. В Україні тривають суперечки між лісогосподарської галуззю та галузями лісопромислового комплексу (ЛПК) щодо встановлення справедливого ринкового механізму ціноутворення та динаміки відпускних цін на необроблену деревину. Останніми роками загострились суперечності між великим і дрібним вітчизняним бізнесом деревообробної галузі щодо рівних можливостей закупівель необхідних обсягів деревної сировини та встановлення прийнятних ринкових цін. Дискусійним залишається й питання економічної доцільності та правомірності фактичного керування з боку Держлісагентства України та регіональних органів управління лісогосподарської галуззю процесом встановлення цін на деревну сировину підвідомчих лісогосподарських підприємств. Наведено результати та доведено економічну ефективність для постійних лісокористувачів електронних дистанційних аукціонів з продажу необробленої деревини, проведених упродовж 2017 – І кварталу 2018 рр., порівняно з очними торгами. Визначено основні недоліки та проблеми ціноутворення на продукцію необробленої деревини, що виникають за умов її реалізації на усних аукціонах. Встановлено недосконалість дієвого в Україні механізму організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини. Запропоновано заходи з поліпшення механізму проведення аукціонів та підходів до ціноутворення на продукцію необробленої деревини.

Біографія автора

I. M. Zhezhkun, Український НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. екон. наук, ст. наук. співробітник лабораторії економіки і організації лісового господарства

Посилання

Ahrarna birzha. (2017). Ahrarna birzha rozpochynaie elektronni auktsiony z prodazhu neobroblenoi derevyny zahotivli I kvartalu 2018 r. Retrieved from: http://www. agronews.ua/node/84516. [In Ukrainian].
Androsovych, T. Yu. (2014). Birzhovi torhy neobroblenoiu derevynoiu – perspektyva rozvytku rynku lisomaterialiv [Stock trades by untreated wood – prospects of market timber development]. Visn. KrNU im. M. Ostrohradskoho. Ser. Bukh. oblik, finansy ta hroshovyi obih, 6(89) part 2, 111–115. [In Ukrainian].
Asotsiatsiia "Chernihivlisderevprom". (2016). Lisnyky vs moratorii – 1:0? [Foresters vs moratorium – 1:0?]. Retrieved from: http://chldp.com.ua/2016/ 12/01/lisnyky-vs-moratorij/. [In Ukrainian].
Chernihivskyi rehion. (2017). Chernihivskyi rehion uspishno proviv auktsion z prodazhu neobroblenoi derevyny resursu I kvartalu 2018 roku. Retrieved from: http://strichka.com/item/72111063. [In Ukrainian].
Datsko, S. Ya. (2010). Analiz konkursnoho prodazhu neobroblenoi derevyny pidpryiemstvamy Lvivskoho OULMH. [An analysis of competitive sale of untilled wood by the enterprises of the Lviv regional management of forest and hunting economy]. Scientific Bulletin of UNFU, 20(11), 132–138. [In Ukrainian].
Demydiuk, S. M. (2013). Rehuliuvannia realizatsii neobroblenoi derevyny v Ukraini. [Regulation of realization of unprocessed wood in Ukraine]. Ahrosvit, 21, 40–45. [In Ukrainian].
Diachyshyn, O. V., & Martyniuk, N. O. (2011). Doslidzhennia protsesu tsinoutvorennia na produktsiiu lisovoho pidpryiemstva. [Research of process of pricing on the products of forestry]. Scientific Bulletin of UNFU, 21(14), 199–205. [In Ukrainian].
Diialnist velykykh. (2016). Diialnist velykykh, serednikh, malykh ta mikropidpryiemstv v promyslovosti. Statystychnyi zbirnyk "Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva", 252–254. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2017/zb/12/zb_dsvm2016w.zip. [In Ukrainian].
Dynka, P. K. (2017). Reforming Forestry of Ukraine in the context of development of civil society. Scientific Bulletin of UNFU, 27(7), 9–13. https://doi.org/10.15421/40270701
Hoichuk, D. A. (2012). Birzhova torhivlia yak mekhanizm realizatsii neobroblenoi derevyny v Ukraini. [Exchange trade as a mechanism for the implementation of untreated timber in Ukraine]. Visn. Dnipropetr. Derzh. Ahrarn. Univ. 2, 196–199. [In Ukrainian].
Kholiavka, V. Z., & Datsko, S. Ya. (2011). Zastosuvannia auktsionnoi torhivli produktsiieiu lisovoho hospodarstva u svitli ekolohizatsii tsinovoi polityky Ukrainy. [Using the auction trade in forest products in the light ecological pricing of Ukraine]. Scientific Bulletin of UNFU, 21(12), 269–274. [In Ukrainian].
Nakaz ahentstva. (2017). Deiaki pytannia eksportu lisomaterialiv neobroblenykh. Nakaz Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy vid 12.01.2017 p., № 12. Retrieved from: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=175822&cat_id=65319. [In Ukrainian].
Nakaz ahentstva. (2018). Pro pidsumky hospodarsko-finansovoi diialnosti pidpryiemstv haluzi za 2017 rik. Nakaz Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy vid 30.01.1018 p., № 49. Retrieved from: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=189571&cat_id =65319. [In Ukrainian].
Nakaz komitetu. (2007). Polozhennia pro orhanizatsiiu ta provedennia auktsioniv z prodazhu neobroblenoi derevyny. Nakaz Derzhavnoho komitetu lisovoho hospodarstva Ukrainy vid 19.02.2007 p., № 42. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0164-07. [In Ukrainian].
Polovskyi, A. M. (2012). Analiz dosvidu SSHA shchodo prodazhu derevyny z derzhavnykh lisiv. [An analysis of the US experience in stumpage sales from State Forests]. Scientific Bulletin of UNFU, 22(12), 306–310. [In Ukrainian].
Postanova KMU. (2014). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavne ahentstvo lisovykh resursiv Ukrainy. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 521 vid 3/10/2014 r. Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/newsnpd? npdList_stind=21. [In Ukrainian].
Proekt. (2018). Proekt rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia lisovoho hospodarstva na period do 2030 roku". [In Ukrainian].
Sahal, S. (2014). Analiz potentsialu lisovoho sektoru Ukrainy ta vyiavlennia faktoriv, shcho halmuiut yoho innovatsiinyi rozvytok. [Analysis of the potential of the Ukrainian forestry sector and the identification of factors hindering its innovative development]. Rehionalna prohrama "Pravozastosuvannia y upravlinnia v lisovomu sektori krain Skhidnoho rehionu. Dii yevropeiskoho instrumentu susidstva ta partnerstva". Retrieved from: http://www.enpi-fleg.org/…/report_sagal_forest_ sector_potential.p…. [In Ukrainian].
Sobolevskyi, I. (2018). Zakhmarni tsiny na tli shtuchnoho defitsytu. [Sunset prices in the face of artificial shortage]. Retrieved from: www.galychyna.if.ua/…/ zakhmarni-cini-na-tli-shtuchnogo-d…. [In Ukrainian].
Sopushynskyi, I. M., Klym, N. M., & Kharyton, I. I. (2014). Yevropeiskyi dosvid tsinoutvorennia na rynku kruhlykh lisomaterialiv khvoinykh porid. [European experience of pricing in the market for roundwood of coniferous species]. Scientific Bulletin of UNFU, 24(10), 29–34. [In Ukrainian].
Tsinoutvorennia. (n.d.). Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Tsinoutvorennia. [In Ukrainian].
Yatsyshyn, M., & Lys, O. (2016). Realizatsiia neobroblenoi derevyny na konkursnykh zasadakh: pravova komparatyvistyka ukrainskoho ta zarubizhnoho dosvidu. [Realization of raw wood on a competitive basis: legal comparative analysis of the Ukrainian and foreign experience]. Istoryko-pravovyi chasopys: nauk. zhurn. Skhidnoievrop. nats. universytet im. Lesi Ukrainky, 2(8), 112–115. [In Ukrainian].
Zahotivlia (2010). Zahotivlia likvidnoi derevyny. (2010–2016). Statystychni dani. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/lis/zld/xls/zid_u.zip. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (1996). Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii. Zakon Ukrainy vid 07.06.1996 p., № 236 / 96 – VR. Retrieved from: http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960236.html. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2000). Pro pryrodni monopolii. Zakon Ukrainy vid 20.04.2000 p., № 1682-III. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/go/1682-14. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2001). Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii/ Zakon Ukrainy vid 11.01.2001 p., № 2210-III. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012210.html. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2006). Pro osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia diialnosti subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti, poviazanoi z realizatsiieiu ta eksportom lisomaterialiv. Zakon Ukrainy vid 08.09.2005 p., № 2860–IV. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052860.html. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2012). Pro tsiny i tsinoutvorennia. Zakon Ukrainy vid 21.06.2012 p., № 5007–VI. Retrieved from: http://apteka.ua/article/154196. [In Ukrainian].
Zaprovadzhennia. (2017). Zaprovadzhennia novoho poriadku realizatsii neobroblenoi derevyny stymuliuvatyme rozvytok biznesu oblasti. Retrieved from: http:// zakarpat-rada.gov.ua/w-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=54733. [In Ukrainian].
Zovnishnia torhivlia Ukrainy (2017). Statychnyi zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/06/zb/ ZTU_2016x.zip. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Zhezhkun, I. M. (2018). Встановлення ринкових цін на необроблену деревину. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 63-68. https://doi.org/10.15421/40280411