Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу

  • P. N. Garasym Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • N. O. Loboda Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: інвестиції; інвестиційний клімат; методика; економічний розвиток; відтворювальний процес; логістика; логістичний аналіз; інвестиційна логістика

Анотація

Висвітлено підходи до дискурсивного пізнання інвестиційної діяльності в контексті реформування вітчизняної економіки. Конкретизовано дефініції інвестицій та логістики для потреб дослідження розглядуваних феноменів у перехідній економіці. Виділено особливості логістичного потоку. Відповідно до сутності інформаційних та фінансових потоків визначено завдання кожного з елементів логістичної інвестиційної структури. Досліджено питому вагу та значення інвестиційної діяльності поміж іншими видами звичайної діяльності підприємства. Окреслено характерні риси інвестування та специфіку інвестування логістичної сфери. Визначено загальні засади дискурсивного пізнання економічних процесів, на основі яких було вдосконалено методику аналізу ефективності інвестиційних проектів. Аналіз ефективності інвестиційних операцій у кожного з учасників (інвестор, позичальник, ринок (покупець)) дає змогу визначити загальну ефективність в економічній системі. Запропоновано методику логістичного аналізу ефективності інвестиційних проектів. Визначено та обґрунтовано концептуальні підходи до аналізу ефективності інвестиційних проектів на засадах логістики та запропоновано концептуальну схему логістичного аналізу ефективності інвестиційного проекту.

Біографії авторів

P. N. Garasym, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

N. O. Loboda, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра обліку та аудиту

Посилання

Arnautov, H. L. (2000). Udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu investytsiinoi diialnosti v promyslovosti (na prykladi kharchovoi haluzi). Odesa. 19 р. [In Ukrainian].
Chabaniuk, O. M. (2017). Dokumentuvannia ta oblik kapitalnykh investytsii pidpryiemstva. Kompetentsii fakhivtsiv z obliku ta opodatkuvannia v suchasnykh umovakh vedennia biznesu: materialy V mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Ekonomika ta menedzhment u kryzovyi period", 8 kvitnia 2017 r., m. Kramatorsk. Vinnytsia: TOV Nilan-LTD, pp. 15–17. [In Ukrainian].
Krykavskyi, I. V. (2004). Lohistyka. Lviv: NU "Lvivska politekhnika". 448 р. [In Ukrainian].
Sharp, U., Aleksander, H., & Bеily, Dzh. (1999). Ynvestytsyy. Moscow: YNFRA-M. 1028 р. [In Russian].
Stanovyshche. (n.d.). Sotsialno-ekonomichne stanovyshche Ukrainy. Retrived from http://www.ukrstat.gov.ua. [In Ukrainian].
Strokovych, H. V. (1999). Vybir stratehii investuvannia pidpryiemstv. Kharkiv. 16 р. [In Ukrainian].
Vovchak, O. D. (2008). Investuvannia. Lviv: Novyi Svit-2000. 544 р. [In Ukrainian].
Vovk, L. S. (2000). Analiz i otsinka investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv (na prykladi elektronnoi promyslovosti Ukrainy). Ternopil. 19 р. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Garasym, P. N., & Loboda, N. O. (2018). Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 20-25. https://doi.org/10.15421/40280403