ФІЛОСОФІЯ ПЕРВИННОГО У СВІТОСПРИЙНЯТТІ ФІЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

  • M. S. Kravets Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: філософія; інформація; простір; час; буття; матеріальне і духовне; периферія простору;

Анотація

Запропоновано нетрадиційний підхід до розкриття співвідношення між матерією і свідомістю. Показано, що актуальність проблеми визначається сьогодні новими відкриттями природничих наук, які неможливо пояснити з позицій наявного категоріального апарату та особливостей розвитку сучасної людської цивілізації. Індивідуальне і колективне усвідомлення фізичної картини світу і місця індивідів у ній стало істотно відставати від досягнутого рівня природничих досліджень. Якщо раніше людство цікавили закони природи, то сьогодні постало питання – чому саме такими, а не іншими вони є? Чи містять вони розумне начало? Які сили утримують у рівновазі даний нам у відчуттях світ? Аналіз фізики простору в сучасних умовах – це, насамперед, аналіз первинності чи вторинності буття, матерії та інформації. За припущенням автора, ми рухаємося в часі за шкалою інформаційного освоєння світу у протилежному напрямку відносно інформації, що вичерпується на його периферії, а не в шкалі відстаней. За такого погляду на фізику процесу можна уявити, що не галактики віддаляються одна від одної, а інформація, що міститься у випромінюванні з інших галактик, набуває ефекту червоного зміщення. Чим далі галактика, тим більше вичерпана інформація, тим її менше і тим повільніше має плинути час. Червоне зміщення (космологічне, ефект Доплера) у спектрі галактик може бути наслідком інформаційного голоду на горизонті подій розвитку Всесвіту. Отже, "розбігання" галактик має відбуватися у всіх напрямках, що забезпечує рівновагу між простором, часом, масою і інформацією. При цьому рух не виступає формою існування матерії. Формою існування матерії виступає інформація про неї. У такому випадку випромінювання є енергетична форма інформації про об'єкт випромінювання. Тому межею простору не може бути наявність фізичних об'єктів. Межею простору є наявність інформації про простір, її зростання або вигорання, що рівноцінне розбіганню галактик або їх колапсу. Закінчиться інформація, закінчиться мета існування нашого матеріально-просторового виміру. На наш погляд, парадокс наших знань може полягати у тому, що галактики віддаляються одна від одної в інформаційній шкалі, а не у фізичній, і ми сприймаємо реальний світ у формі інформації про нього. З точки зору первинності, то наше мислення і буття є вторинними відносно інформації, яка у своїй сукупності охоплює і розповсюджується у своєму впливі на весь простір. Якщо цього не було б, то простір втратив би стабільність, перетворившись у хаос. Отже, потрібно зробити висновок про те, що інформація є високоорганізованою системою, здатна до "самоусвідомлення і мислення".

Біографія автора

M. S. Kravets, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. філософ. наук, доцент, кафедра філософії

Посилання

Big Bang. (2018). Scientists have named the possible cause of the Second Big Bang. Retrieved from: https://telegraf.com.ua/nauka/4001072-uchenyie-nazvali-vozmozhyu-prichini-vtorogo-bolshogo-vzryva.html. [In Russian].
Bossyi, O. (1999). Subject symbols in the magic rituals of Ukrainians. Kirovograd: the V. K. Vynnychenko RSC KDPU. 192 p. [In Ukrainian].
Hegel, G. V. F. (2000). Phenomenology of the Spirit. Moscow: Nauka. 495 p. [In Ukrainian].
Kant, I. (2000). Criticism of Pure Reason. Kyiv: Universe. 504 p. [In Ukrainian].
Kravets, M. S. (2018). Philosophy of Perception of the World in the Information Age. Scientific Bulletin of UNFU, 28(1), 163–167. https://doi.org/10.15421/40280131
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Kravets, M. S. (2018). ФІЛОСОФІЯ ПЕРВИННОГО У СВІТОСПРИЙНЯТТІ ФІЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 147-151. https://doi.org/10.15421/40280330
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи