ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПАСОВИЩ ДЛЯ ОЛЕНЯ ЛІСОВОГО В УМОВАХ ВОЛЬЄРНОГО РОЗВЕДЕННЯ

  • L. M. Bugryn Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, с. Оброшине
  • T. V. Partyka Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, с. Оброшине
  • O. M. Pokhaliuk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: Cervus elaphus; фермерське мисливське господарство; бобово-злакова травосуміш; докорінне покращення; загін

Анотація

Проаналізовано рослинний та ґрунтовий покрив земель, виведених із сільськогосподарського користування під влаштування фермерського мисливського господарства. Видовий склад на території вольєра нараховує 60 видів рослин, більшість з яких представлена різнотрав'ям, а основні злаки характеризуються низькою кормовою цінністю. Бобові представлені тільки розкиданими екземплярами горошку мишачого (Vicia cracca L.) та конюшини повзучої (Trifolium repens L.). Така невелика кількість цінних злакових і бобових трав зумовлює необхідність докорінного покращення наявних пасовищ. Виявлено низьку забезпеченість ґрунтів досліджуваної території поживними елементами, низький ступінь гумусованості, кислу реакцію середовища. Характеристики ґрунту зумовлюють використання як бобового компонента травосуміші лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus L.) та конюшини гібридної (Trifolium hybridum L.). Запропоновано в умовах Полісся Західного на середньозволожених луках із мінеральними ґрунтами на територіях, виведених із сільськогосподарського використання, залужувати пасовища для оленя лісового (Cervus elaphus L.) сумішами із тимофіївки лучної (Phleum pratense L.), грястиці збірної (Dactylis glomerata L.), пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.), лядвенцю рогатого та конюшини гібридної.

Біографії авторів

L. M. Bugryn, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, с. Оброшине

канд. с.-г. наук, ст. науковий співробітник, завідувач відділу кормовиробництва

T. V. Partyka, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, с. Оброшине

канд. біол. наук, cт. науковий співробітник сектору агрохімії

O. M. Pokhaliuk, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант кафедри лісівництва

Посилання

Bohovin, A. V. (2009). Vymohy do vyboru vydiv trav i travosumishei dlia stvorennia siianykh luk riznoho hospodarskoho vykorystannia. [Requirements for the selection of perennial grass and grass mixture species for creation sowing grasslands of various economic uses]. Scientific Magazine of NSC "Institute of Agriculture", 3, 112–120. [in Ukrainian].
Canada. (2015). Agriculture Knowledge Centre. Pasture and Forages for Wapiti. Retrieved from: http://publications.gov.sk.ca/details.cfm? p=85281
Cook, J. G., Cook, R. C., Davis, R. W., & Irwin, L. L. (2016). Nutritional ecology of elk during summer and autumn in the Pacific Northwest. Wildlife Monographs, 195(1), 1–81. https://doi.org/10.1002/wmon.1020
Jiang, Z., & Hudson, R. J. (1994). Seasonal energy requirements of wapiti (Cervus elaphus) for maintenance and growth. Canadian Journal of Animal Science, 74(1), 97–102. https://doi.org/10.4141/cjas94-015
Khoyetskyy, P. B. (2012). Lisomyslyvske hospodarstvo Zakhidnoho rehionu Ukrainy: istoriia rozvytku, suchasnyi stan, potensial myslyvskoho fondu. Doctoral dissertation for Agricultural Sciences (06.06.03 – Silvics and forestry). Lviv. 550 p. [in Ukrainian].
Veklenko, Y. A., Dudchenko, V. I., & Kharchuk, A. S. (2011). Influence of herbage mixtures, sowing rates of components on the productivity of grass stands of perennial herbages of the hay-crop and pasture use. Feeds and Feed Production, 70, 124–129. [in Ukrainian].
Veklenko, Yu. A., Dudchenko, V. I., & Kharchuk, A. S. (2015). Urozhainist bahatorichnykh pasovyshchnykh travosumishok riznoi intensyvnosti dozrivannia v umovakh zakhidnoho Polissia. [The yield of perennial pasture grass mixtures with different intensity of maturation in the conditions of western Polissya.]. Feeds and Feed Production, 80, 163–168. [in Ukrainian].
Wairimu, S., & Hudson, R. J. (1993). Foraging dynamics of wapiti stags (Cervus elaphus) during compensatory growth. Applied Animal Behaviour Science, 36(1), 65–79. https://doi.org/10.4141/cjas94-015
Zinchenko, O. I. (2005). Kormovyrobnytstvo. [Forage production]. (2nd ed.). Kyiv: Vyshcha osvita. 448 p. [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Bugryn, L. M., Partyka, T. V., & Pokhaliuk, O. M. (2018). ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПАСОВИЩ ДЛЯ ОЛЕНЯ ЛІСОВОГО В УМОВАХ ВОЛЬЄРНОГО РОЗВЕДЕННЯ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 37-40. https://doi.org/10.15421/40280205
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство