ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТУРИСТИЧНИХ РЕКРЕАЦІЙ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Ключові слова: туризм, туристичні потоки, ГІС, GeoDa, діаграма Морана, кластеризація

Анотація

На сьогодні існує величезний обсяг неструктурованої розгалуженої інформації щодо об'єктів туризму та туристичних послуг в Україні. Тому розглянуто процес потоку туристів у регіонах України впродовж 2012–2016 рр. Сучасні засоби аналізу територіального розміщення об'єктів ґрунтуються на використовуванні геоінформаційних технологій. Розроблено програмний модуль для проведення різноманітних видів кластерного аналізу географічних об'єктів та автоматизованої побудови тематичних карт у програмному середовищі GeoDa. За допомогою створення ваг виокремлено види просторової суміжності. Досліджено питання математичного аналізу географічної інформації за допомогою методу Індекс Морана. Визначено кластери процесу потоку туристів у регіонах України на основі діаграми розсіювання Морана. Встановлено, що існує деякий розкид значень туристичних потоків за регіонами, що впливає на точність аналізу. Доведено, що розвиток туризму в більшості регіонів України однаковий. Отримані результати можна використати для оцінювання збалансованості розвитку туризму за регіонами і формування механізмів згладжування впливу зовнішніх шоків на економічну динаміку. Подальшими напрямами досліджень є перевірка гіпотез про характер просторових взаємодій.

Біографія автора

H. V. Lipyanina, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
викладач

Посилання

Bugaevsky, L. M. (2000). Geographic information systems. Moscow: Zlatoust. 222 p. [In Russian].

Busygin, B. S., Garkusha, I. N., Serydinin, E. S., & Gaevenko, A. Yu., (2000). Instrumentation of geoinformation systems. Kiev: IWG "WB". 172 p. [In Russian].

Dishluk, O. P. (2009). Neo-geography and the future of cartography. Ukr. geogr. Journ, 1, 50–58. [In Ukrainian].

Hnuchuh, L. A., & Noskova, V. V. (2014). Progressive IT technologies in the development of the tourism industry in Kharkiv region. Collection of scientific works SWorld, 1(6), 71–75. Ivanovo: MARKOV AD. [In Ukrainian].

Hrytsiuk, M. Yu., & Hrytsiuk, Yu. I. (2013). Metody kompleksnoho otsiniuvannia variantiv stratehichnoho rozvytku turystychnoi haluzi. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": zb. nauk. prats. Ser.: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii, 672, 110–119. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika". [In Ukrainian].

Hrytsiuk, Yu. I., & Hrytsiuk, M. Yu. (2016). Modeliuvannia stratehii povedinky konkurentnykh firm na rynku nadannia turystychnykh posluh. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": zb. nauk. prats. Ser.: Informatsiini systemy ta merezhi, 854, 50–62. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika". [In Ukrainian].

Karpinsky, Yu. O. (2005). Technical and economic report on the formation of the National Geospatial Data Infrastructure (UkrNIGD). The role and problems of geoinformatics in modern society. [In Ukrainian].

Melnyk, A. V. (2009). Implementation and improvement of geoinformation technologies in tourism activity. Scientific herald of UzhNU, 28, 43–44. [In Ukrainian].

Mikheev, I. A., Noskova, V. V., & Chudakolov, A. Y., (2015). Geoinformation modeling of regional sphere of tourism. Systems of information processing, 5, 74–77. [In Ukrainian].

Nikolaev, Yu. O. (2012). Tourism clusters in Ukraine. Bulletin of socio-economic research, 4, 336–341. [In Ukrainian].

Svitlychny, O. (Ed.), & Plotnitsky, S. V. (2006). Fundamentals of Geoinformatics: Textbook For Collegiate, 17–18. Sumy: VTD "University Book". [In Ukrainian].

Vyklyuk, Ya. I., & Gats, B. M. (2011). An overview of the current state of information support for the functioning of the tourism industry. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Seriya: Information systems and networks, 715, 59–68. [In Ukrainian].

Опубліковано
2018-03-05
Як цитувати
Lipyanina, H. V. (2018). ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТУРИСТИЧНИХ РЕКРЕАЦІЙ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(1), 60-63. https://doi.org/10.15421/40280112
Розділ
Екологія та довкілля