ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ ЩОДО ПРОЕКТУ РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ


  • E. S. Vengrina Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків http://orcid.org/0000-0002-1776-2234
  • M. V. Novozhylova Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків http://orcid.org/0000-0002-9977-7375
  • O. I. Chub Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків http://orcid.org/0000-0002-1216-856X
Ключові слова: редевелопмент, функціональне призначення, інфологічна модель, об'єкт нерухомості

Анотація

Визначено предметну галузь управління проектами редевелопменту як засобу якісного перетворення міської території. Проаналізовано напрями сучасних досліджень у редевелопменті, що дало змогу виділити їх переваги та недоліки. Визначено необхідність проектування та реалізації інформаційно-аналітичної системи (ІАС) підтримки рішень "Редевелопмент" щодо проекту редевелопменту, зважаючи на багатокритеріальність, багатоваріантність задач редевелопменту, потребу оброблення та зберігання великих масивів кількісної та якісної інформації. Розроблено інфологічну модель ІАС "Редевелопмент", яка містить множину функцій оброблення даних, обчислювальних функцій та функцій забезпечення інтерфейсу з користувачем, що передбачають використання як високорівневої мови програмування C#, так і переваг відомого інструментального засобу MATLAB, необхідні функції якого імплементовано в програму на C#. Представлено схему бази даних, що дозволило здійснювати зберігання та обмін інформацією між користувачами системи, а саме стейкхолдерами проекту: інвестором, замовником, підрядником, управляючою компанією. Базовими функціями аналітичного блоку розробленої системи є такі: автоматизація процедури експертного оцінювання характеристик проекту редевелопменту, прогнозування попиту та пропозиції щодо певного функціонального призначення проекту редевелопменту.

Біографії авторів

E. S. Vengrina, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків
аспірант кафедри Економічної кібернетики та інформаційних технологій
M. V. Novozhylova, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків
д-р фіз.-мат. наук, професор кафедри Обліку та аудиту
O. I. Chub, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
канд. екон. наук, ст. викл. кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою

Посилання

Chub, I. A., Novozhylova, M. V., & Murin, M. N. (2013). Optimization problem of allocating limited project resources with separable constraints. Cybern Syst Anal., 49, 632–642. https://doi.org/10.1007/s10559-013-9550-z
Chub, O. I., & Novozhylova, M. V. (2013). Optymalnyy rozpodil resursiv pry realizatsiyi proektiv rekonstruktsiyi inzhenernykh merezh v mul'typroektnomu seredovyshchi. Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI", 21(994), 58–64. [in Ukrainian].
Fauria, A. & Mathur, Sh. (2012). Impact of targeted redevelopment of central business district on housing prices in the surrounding neighborhoods: Evidence from Oakland, California. Journal of Urban Planning and Development, 138(3), 49–53. https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000112
Hawkins, D., & Mumovic, D. (2017). Evaluation of life cycle carbon impacts for higher education building redevelopment. Energy and Buildings, 150, 507–515. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.05.058
Howard, A. L., & Williamson, T. (2016). Reframing public housing in Richmond, Virginia: Segregation, resident resistance and the future of redevelopment Cities, 57, 33–39, https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.10.007
Novozhylova, M., & Bondarenko, Е. (2010). The redevelopment concept as tool of increase of cost efficiency of the city. Eastern-European Journal of Enterprise Tehnologies, 1/3(43), 12–14.
Pavlovskis, M., Antucheviciene, J., & Migilinskas, D. (2017). Assessment of Buildings Redevelopment Possibilities using MCDM and BIM Techniques. Procedia Engineering, 172, 846–850. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.083
Popov, V., Chub, I., & Novozhylova, M. (2015). Modeling the optimal structure for territorial technogenic safety system. Econtechmod, 3, 79-84.
Siodl, J. (2015) Razing San Francisco: The 1906 disaster as a natural experiment in urban redevelopment. Journal of Urban Economics, 89, 48–61. https://doi.org/10.1016/j.jue.2015.07.001
Tao, Yu., Geoffrey, Qi. Sh., Xiaodong, L., & Kexi, Xu. (2017). Managing social risks at the housing demolition stage of urban redevelopment projects. Int. J. of Project Management, 35(6), 925–941. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.004
Ting, D., & Yejun, X. (2016). Evaluation on connectivity of urban waterfront redevelopment under hesitant fuzzy linguistic environment, Ocean & Coastal Management, 132, 101–110. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.08.014
Trubka, R. & Glackin, S. (2016). Modelling housing typologies for urban redevelopment scenario planning. Computers, Environment and Urban Systems, 57, 199–211. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2015.11.002
Ying, L., Yanliu, L., & Frankvan, O. (2017). The chain effects of property-led redevelopment in Shenzhen: Price-shadowing and indirect displacement Cities, 67, 31–42. https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.04.017
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
Vengrina, E. S., Novozhylova, M. V., & Chub, O. I. (2017). ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ ЩОДО ПРОЕКТУ РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(6), 160-163. https://doi.org/10.15421/40270632
Розділ
Інформаційні технології галузі