МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПАСАЖИРОПОТОКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ "РОЗУМНОГО" МІСТА НА ОСНОВІ КОЛЬОРОВИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Ключові слова: Raspberry Pi, периферійні пристрої, контролер, теорія мереж Петрі, CPN Tools

Анотація

Розроблено структуру автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста. Структура базується на використанні одноплатного комп'ютера Raspberry Pi в ролі головного контролера, IP відеокамер, USB фотокамери, GPS і GSM модулів та інших периферійних пристроїв для збору даних про пасажиропотік у транспортному засобі громадського користування та передачі їх на оброблення сервером. Основою структури є клієнт-серверна взаємодія. Представлено покроковий алгоритм, що відображає загальні принципи функціонування системи та етапи опрацювання параметрів пасажиропотоку. На основі розроблених структури та алгоритму функціонування побудовано та досліджено модель автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту на основі кольорових мереж Петрі. Модель реалізовано засобами програмного пакету CPN Tools, призначеного для побудови моделей за допомогою розширених класів теорії мереж Петрі. Результати дослідження кольорової мережі Петрі дають змогу стверджувати, що пропоновані структура та алгоритм системи цілком задовольняють технічне завдання. Згідно з проведеним аналізу мережа Петрі є живою, усі стани системи досяжні, а "мертві" переходи та тупики відсутні.

Біографія автора

O. Yu. Boreiko, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
аспірант кафедри Комп'ютерної інженерії

Посилання

Boreiko, O. Y., & Teslyuk, V. M. (2016). Developing a controller for registering passenger flow of public transport for the "smart" city system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6, 3(84), 40–46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.84143

Boreiko, O. Y., Teslyuk, V. M., Zelinskyy, A., & Berezsky, О. (2017). Development of models and means of the server part of the system for passenger traffic registration of public transport in the "smart" city. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 2(85), 40–47. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.92831

Boreiko, O., & Teslyuk, V. (2017). Model of a controller for registering passenger flow of public transport for the "smart" city system. Proc. of the 14 Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM'2017, (pp. 207–209). Lviv–Polyana: Publishing House Vezha&Co. https://doi.org/10.1109/CADSM.2017.7916116

Boulton, A., Brunn, S. D., & Devriendt, L. (2011). Cyberinfrastructures and "smart" world cities: Physical, human, and soft infrastructures. In P. Taylor, B. Derudder, M. Hoyler & F. Witlox (Eds.). International Handbook of Globalization and World Cities. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar. Retrieved from: http://www.neogeographies.com/documents/cyberinfrastructure_smart_world_cities.pdf.

Kotov, D. V., & Kostarev, A. F. (2008). PHP 5 2nd edition, revised and enlarged. St. Petersburg: BHV-Peterburg. 1104 p.

Kupriyanovsky, V. P., Bulancha, S. A., Chernykh, K. Y., & Namiot, D. E. (2016). Smart cities as the "capitals" of the digital economy. International Journal of Open Information Technologies, 2, 41–52.

Nowicka, K. (2014). Smart City logistics on Cloud Computing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 151, 266–281. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.025

Park, Y., & Rue, S. (2015). Analysis on Smart City service technology with IoT. Korea institute of information Technology Review, 13(2), 31–37.

Richardson, M., & Wallace, S. (2012). Getting Started with Raspberry Pi. Maker Media, Inc, O'Reilly Media. 161 p.

Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N. M., & Nelson, L. E. (2010). Helping CIOs Understand "Smart City" Initiatives: Defining the Smart City, Its Drivers, and the Role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc. Retrieved from: http://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/smb/smarterplanet/forr_help_cios_und_smart_city_initiatives.pdf

Zhuhadar, L., Thrasher, E., Marklin, S., et al. (2017). The next wave of innovation – Review of smart cities intelligent operation systems. Computers in Human Behavior, 66, 273–281. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.030

Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
Boreiko, O. Y. (2017). МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПАСАЖИРОПОТОКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ "РОЗУМНОГО" МІСТА НА ОСНОВІ КОЛЬОРОВИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(6), 154-159. https://doi.org/10.15421/40270631
Розділ
Інформаційні технології