МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ФОРМУВАННЯ І ПОРІВНЯЛЬНА ДИНАМІКА ЗМІН. Частина ІІ


  • B.A. Karpinsky Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • I.M. Vasylkiv Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • О.B. Karpinska Адвокатське об'єднання "Карпінська і партнери", м. Львів
  • A.B. Shevtsiv Львівська державна фінансова академія, м. Львів
Ключові слова: сталий розвиток економіки, знаннєва економіка, модель, порівняння, науково-технічний прогрес, валовий внутрішній продукт, знос основних засобів, ресурсозбереження, довкілля, фінансування

Анотація

Запропоновано збалансований (знаннєво-природний) імператив до формування сталого розвитку економіки, який поєднує в єдине ціле: фінансово-економічну ресурсоощадливу складову частину виробництва продукції та стан довкілля, за якого встановлюються обмеження на витрачання природно-сировинних ресурсів та екстернальні шкоди, виходячи з Концепції сталого розвитку. Ґрунтуючись на допущенні, що приріст витрачання природно-сировинного ресурсу можна розкласти на дві складові частини, а також, беручи до уваги, що кожний вид забруднювача пов'язаний з конкретними видами використовуваних природно-сировинних ресурсів, сформовано модель сталого розвитку економіки (модель Карпінського-Божка), яка дає змогу визначати напрямки його досягнення з економіко-інноваційних позицій.

Обґрунтовано у пропонованій моделі поділ науково-технічного прогресу на види: 1-го роду (впливає на конкурентоспроможність продукції через підвищення ефективності праці) та 2-го роду (впливає на конкурентоспроможність продукції через ресурсозбереження), що дає змогу оцінювати роль НТП з позиції сталого розвитку економіки. Виділено вплив стану основних засобів (в Україні на початок 2015 р. ступінь зносу доходить до 80 %) на інвестиційну привабливість приватизовуваних об'єктів та фінансові надходження від цього, що характеризуватиме можливості виконання заходів сталого розвитку економіки.

Виходячи з потреби розширення заміни імпортованих енергетичних носіїв вітчизняним вугіллям (Західний регіон України) та комплексного врахування при цьому наслідків для сталого розвитку економіки запропоновано створити Науково-дослідний інститут соціально- і фінансово-економічних проблем функціонування та розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну. Зазначено, що сталий розвиток економіки можливий тільки на основі системної уваги до науки та активного впровадження її результатів за належного фінансування (понад 1 % від ВВП), однак в Україні за останні роки сумарні витрати на науку становлять 0,7-08 % від ВВП, що свідчить більше про дотримання українською наукою рівня пізнавальної функції.
Опубліковано
2016-03-31
Як цитувати
Karpinsky, B., Vasylkiv, I., KarpinskaО., & Shevtsiv, A. (2016). МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ФОРМУВАННЯ І ПОРІВНЯЛЬНА ДИНАМІКА ЗМІН. Частина ІІ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(2), 7-21. https://doi.org/10.15421/40260201
Розділ
Екологічна економіка і сталий розвиток