СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНІВ СТОХАСТИЧНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ І ПРИНЦИПУ ШУНТУВАННЯ


  • Ya.P. Drahan НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • Yu.I. Gryciuk НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • Yu.B. Palyanytsya Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
Ключові слова: стохастична вібраційна система, математична модель, періодично корельований випадковий процес, статистична оцінка, узагальнений шунт

Анотація

Наведено процедуру дослідження системного аналізу математичної моделі вібраційних сиґналів для стохастичних систем у вигляді періодично корельованого випадкового процесу в сенсі теорії ймовірності. Описаний як найпрозоріший логічно статистичний метод оцінювання стану таких систем за допомогою засобів теорії цієї моделі. Показано, що він адекватний ситуації, коли у процесі дослідження складних систем формування переносників даних – сиґналів, що розповсюджуються у фізично різних середовищах, мають різні механізми перетворення і тому підлягають принципово різним закономірностям (як поверхневі хвилі і звукові імпульси тиску), а генератором їх є той самий заданий процес. Сформульовано так званий узагальнений принцип шунтування як механізм забезпечення додаткових даних і залучення їх як комплементарних (доповнювальних), що стосується цих станів системи. Показано, що коли маємо справу з сигналами від різних джерел, але які підлягають таким самим закономірностям, зокрема, задовольняють такі самі рівняння, то часто виявляється доцільним моделювання їх тільки принципом подібності та фізичних аналогій. При такому моделюванні використовують системи іншої, відмінної від модельованої, фізичної природи, наприклад, процеси, що протікають у гідродинамічних елементах, часто аналогічні процесам у електромагнітних елементах.
Опубліковано
2016-02-25
Як цитувати
Drahan, Y., Gryciuk, Y., & Palyanytsya, Y. (2016). СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНІВ СТОХАСТИЧНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ І ПРИНЦИПУ ШУНТУВАННЯ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(1), 395-402. https://doi.org/10.15421/40260161
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи

Найбільш читаємі статті цього автора (авторів)