ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПОЛЕГШЕНИХ ТАМПОНАЖНИХ РОЗЧИНІВ

  • I.I. Chudyk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • O.D. Melnyk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • O.I. Kirchey Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • O.S. Malyshevska Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: утилізація полімерів, тампонаж свердловин, армування бетонів, полімерні волокна

Анотація

Метою дослідження є отримання полегшених тампонажних розчинів, наповнених полімерними відходами для кріплення нафтових і газових свердловин. Задачею – підвищення ступеня зчеплення полімерного наповнювача з цементною матрицею, що дасть змогу повною мірою використати переваги дисперсно-армованих композитів. Для створення полегшених тампонажних розчинів на основі цементу їх було наповнено полімерними відходами. Нарізані відходи, перед додаванням до цементу, механічно активували з одночасним введенням у процесі активації поверхнево-активної речовини. Досліджували суміші з додаванням попередньо подрібнених та механічно активованих відходів ПЕТФ – пляшок у кількості від 0,5 % до 16,5 % від маси цементу з кроком 0,25 % із додаванням поверхнево-активних речовин та змінній температурі. Дослідженнями встановлено: наповнювачі розміром до 0,5×10 мм, під впливом сегрегації та великої питомої поверхні, на яку осів цемент, опускаються на дно розчину; оптимальним є подрібнення наповнювача 0,3×8 мм; надлишок ПАР на поверхні наповнювача не підвищує зчеплення полімеру з цементним каменем, а сповільнює процес тужавіння та набирання міцності внаслідок виникнення процесу ковзання на поверхні полімеру. Перспективними дослідженнями є нанесення нанопокриття з ПАР на поверхню полімерного наповнювача, яке має виключити ковзання та збільшить адгезію полімеру до цементного каменю.

Біографії авторів

I.I. Chudyk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
д-р техн. наук, професор
O.D. Melnyk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
канд. геол.-мінер. наук, доцент
O.I. Kirchey, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
асистент
O.S. Malyshevska, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
канд. техн. наук, асистент

Посилання

Aitcin, P. C. (2000). Cement: yesterday and today. Concrete of tomorrow. Cem. and Conor. Res. 13, 1349–1351.

Czarnecki, L. (2003). Domieszki do betony. Mozliwosci i ograniczenia [Concrete admixtures. Possibilities and limitations]. Budownictwo, technologia, architektura, 3, 4–6.

Edward, G., & Nawy, P. (2001). Fundamentals of High-Performance Concrete. Sec. Ed. Willy.

Emmanuel, E. M., Konsta-Gdoutos, S., & Panagiotis, A. D. (2016). Portland cement mortar nanocomposites at low carbon nanotube and carbon nanofiber content: A fracture mechanics experimental study. Cement and Concrete Composites, 70, July, 110–118.

Giаo, R., Lúcio, V., & Chastre, C. (2017). Characterisation of unidirectional fibre reinforced grout as a strengthening material for RC structures. Construction and Building Materials, 15 April, 137, 272–287.

Lushpeeva, O., & Loseva, N. (2007). Patent RF №2375552. Tsement tamponazhnyi vysokotemperaturnyi armovanyi [Cement plugging, high-temperature reinforced].

Malyshevska, O., & Melnyk, A. (2014a). Mekhanichnyi retsyklinh polietylentetreftalatovykh (PETF) pliashok [Mechanical recycling polietylentetreftalat (PET) bottles]. Scientific Journal NLTU Ukraine, 24(2), 156–163.

Malyshevska, O., & Melnyk, A. (2014b). Perspektyvy vykorystannia polimernykh vidkhodiv yak napovniuvachiv u betonni sumishi [Prospects of using plastic waste as fillers in concrete mixtures]. Scientific Journal NLTU Ukraine, 24(4), 149–155.

Perfilov, V., Oreshkin, D., & Semenov, V. (2016). Environmentally Safe Mortar and Grouting Solutions with Hollow Glass Microspheres Procedia Engineering, 150, 1479–1484.

Riabchenko, V. (2008). Keruvannia vlastyvostiamy burovykh rozchyniv [Management properties of drilling fluids]. Moskow: Nedra. [in Russian].

Tanaka, Yo., Hashimoto, O., & Nishi, K. (2012). Patent JP № 52682, 20120207. Reinforced cement based on mixed material.

Trotuar.ru (n.d.). Reinforcing fibers cementitious composite materials, polyamide fibers contribute. Retrieved from: www.trotuar.ru/forms/dobavki/fibra2.shtml.

Voevodkyn, V. L. (2012). Patent RF № 2458962. Fybroarmyrovanniy materyal dlya tsementyrovanyya produktyvnikh intervalov, podverzhennikh perforatsii v protsesse osvoeniya skvazhin [Fiber reinforced material for cementing productive intervals prone to perforation during well development]

Маlyshevska, О., & Melnyk, A. (2015). Patent № 110282. The method of recycling bottles polietylentetreftalatu (PET).

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Chudyk, I., Melnyk, O., Kirchey, O., & Malyshevska, O. (2017). ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПОЛЕГШЕНИХ ТАМПОНАЖНИХ РОЗЧИНІВ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 161-165. https://doi.org/10.15421/40270336
Розділ
Технологія та устаткування