ПАМ'ЯТІ ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА

  • S.L. Shlemkevych НЛТУ України, м. Львів
Ключові слова: культура, духовна спадщина, образотворче мистецтво, навчальний процес

Анотація

Розглянуто життя та творчість визначного українського художника, лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка Володимира Йосиповича Патика. Засобами мистецтвознавчого аналізу виявлено головні складові компоненти його творчого стилю, унікальність якого визначається гармонійним поєднанням традиційної автентичності та модерної концептуальності. Ще під час навчання у Державній Мистецько-промисловій школі, а потім у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, художник звертався до народного традиційного мистецтва, його символіки, смислового коду як основи творчого методу. Разом з тим, геніальні педагоги, під орудою яких формувався Володимир Патик як художник, орієнтували на ґрунтовне освоєння уроків модерного західноєвропейського мистецтва. Цей симбіоз і визначив статус В.О. Патика як унікального самобутнього художника, якому притаманна блискуча техніка та широка палітра жанрів. Вивчення його спадщини, унікальної манери письма, широкого діапазону виражальних засобів, особливого філософського осмислення буття засобами мистецтва є потрібною складовою частиною підготовки молодих мистецьких кадрів нашої країни. Адже основною метою вищої школи на сучасному етапі повинна стати орієнтація освітньо-виховного процесу на парадигму творчості, яке осмислюється як формою самобудівництва особистості, розвитку її самобутності. Таке розуміння створює сприятливий суспільний фон для самореалізації творчої особистості, що є умовою успішного розвитку українського суспільства.

Біографія автора

S.L. Shlemkevych, НЛТУ України, м. Львів
канд. філософ. наук, доцент
Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Shlemkevych, S. (2017). ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 195-198. https://doi.org/10.15421/40270344
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи