СТАТИКА АДСОРБЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПРИРОДНИМ ЦЕОЛІТОМ

  • V.V. Sabadash НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • Ya.M. Gumnytsky НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • O.V. Mylyanyk НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • O.V. Lyuta НУ "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: купрум, хром, важкі метали, адсорбція, цеоліт

Анотація

Вивчено процес одночасної адсорбції катіонів купруму та хрому на поверхні та в об'ємі цеоліту у статичних умовах. Досліджено хімічний склад поверхні та внутрішнього простору цеоліту рентгенофлюоресцентним методом. У ході експериментальних досліджень виявлено зменшення вмісту кальцію, магнію, заліза та рідкоземельних металів на поверхні та в об'ємі сорбенту. Встановлено, що у процесі адсорбції в цеолітовому каркасі зменшується також кількість обмінних катіонів та алюмінію. Встановлено закономірність зміни кількості поглинутих катіонів купруму та хрому цеолітом від їх концентрації у вихідному розчині. Порівнюючи концентрацію іонів купруму та хрому в умовах експериментів, виявлено, що концентрація хрому в зразках була нижчою за концентрацію іонів купруму на всіх етапах досліджень. Це легко пояснити значенням очікуваного рН для початку осадження іонів купруму та хрому на поверхні сорбенту. Встановлено, що незважаючи на те, що купрум у вихідному розчині двовалентний, а хром тривалентний, відбувається селективне вилучення купруму із двокомпонентного розчину. Встановлено імовірність одночасного перебігу в системі адсорбент-адсорбат таких хімічних реакцій: осадження – розчинення забруднювальних речовин у формі важкорозчинних осадів (гідроксиди, солі, комплексні сполуки), обмінна і необмінна сорбція-десорбція на активній поверхні сорбенту.

Біографії авторів

V.V. Sabadash, НУ "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, доцент
Ya.M. Gumnytsky, НУ "Львівська політехніка", м. Львів
д-р техн. наук, професор
O.V. Mylyanyk, НУ "Львівська політехніка", м. Львів
аспірант
O.V. Lyuta, НУ "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, ст. викладач

Посилання

Al-Qunaibit, M. H., Mekhemer, W. K., & Zaghloul, A. A. (2005). The adsorption of Cu (II) ions on bentonite-a kinetic study. J. Colloid Interface Sci., 283, 316–321. doi:10.1016/j.jcis.2004.09.022

Alvarez, P., Blanco, C., & Granda, M. (2006). The adsorption of chromium (VI) from industrial wastewater by acid and base-activated lignocellulosic residues. Hazard. Mater., 144, 400–405. doi:10.1016/j.jhazmat.2006.10.052

Alvarez-Ayuso, E., Garcia-Sanchez, A., & Querol, X. (2007). Adsorption of Cr (VI) from synthetic solutions and electroplating waste waters on amorphous aluminium oxide. Hazard. Mater., 142, 191–198. doi:10.1016/j.jhazmat.2006.08.004

Baran, A., Bicak, E., Baysal, S. H., & Onal, S. (2007). Comparative studies on the adsorption of Cr (VI) ions on to various sorbents. Bioresour. Technol., 98: 661-665. doi:10.1016/j.biortech.2006.02.020

Gu, X., & Evans, L. J. (2008). Geochimica et Cosmochimica Acta, 72, 267–269. doi:10.1016/j.gca.2007.09.032

He, K., Chen, Y., Tang, Z. et al. (2016). Environ Sci Pollut Res, 23, 2778. doi:10.1007/s11356-015-5422-6

Kurniawan, T. A., Chan, G. Y. S., Lo, W. H., & Babel, S. (2006). Physico-chemical treatment techniques for wastewater laden with heavy metals. Chem. Eng. J., 118, 83–98. doi:10.1016/ j.cej.2006.01.015

Lee, I. H., Kuan, Y. C., & Hcern, J. M. J. (2007). Chinese Inst. Chem. Eng., 38, 71–73. doi:10.1016/j.jcice.2006.11.001

Myljanyk, O. V., Shkvirko, O. M., & Gumnyckyj, Ya. M. (2016a). Ochyshhennja stichnyh vod vid ioniv vazhkyh metaliv. Zahyst navkolyshnogo seredovyshcha. energooshhadnist. Zbalansovane pryrodokorystuvannja: Praci 4-go Mizhnarodnogo kongresu (pp. 127–128), 21-23 veresnja 2016 r., m. Lviv. [in Ukrainian].

Myljanyk, O. V., Shkvirko, O. M., & Gumnyckyj, Ya. M. (2016b). Statyka poglynannja dvoh ioniv vazhkyh metaliv pryrodnym ceolitom. Visnyk Nacionalnogo universytetu "Lvivska politehnika", 841 (series Himija, tehnologija rechovyn ta ih zastosuvannja), 634, 330–334. [in Ukrainian].

Sabadash, V., Gumnitsky, Y., Mylyanyk, A., & Romaniuk, L. (2017). Sumisna sorbtsiya kationiv kuprumu ta khromu dla ochyshscennya stichnykh vod. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 27(1), 129–132. [in Ukrainian].

Sydorchuk, O. V., & Gumnyckyj, Ya. M. (2013). Sorbcija ioniv kuprumu iz vodnyh rozchyniv pryrodnym klynoptylolitom. Visnyk Lvivskogo derzhavnogo universytetu bezpeky zhyttjedijalnosti, 7, 235–241. [in Ukrainian].

Taiwo, A. F., & Chinyere, N. J. (2016). Sorption Characteristics for Multiple Adsorption of Heavy Metal Ions Using Activated Carbon from Nigerian Bamboo. Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 4, 39–48. doi:10.4236/msce.2016.44005

Wang, S., & Peng, Y. (2010). Chem. Eng. J., 156, 11–14. doi:10.1016/j.cej.2009.10.029

Warchol, J, Matlok, M. et al. (2012). Mikropor. Mespor. Mater., 153, 63–65. doi:10.1016/j.micromeso.2011.12.045

Zhao, X., & Song L. et al. (2011). J. Molec. Struct., 986, 68–72. doi:10.1016/j.molstruc.2010.11.049

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Sabadash, V., Gumnytsky, Y., Mylyanyk, O., & Lyuta, O. (2017). СТАТИКА АДСОРБЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПРИРОДНИМ ЦЕОЛІТОМ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 117-120. https://doi.org/10.15421/40270326
Розділ
Екологія та довкілля