ҐРУНТОПОКРИВНІ РОСЛИНИ РОДІВ COTONEASTER MEDIK. I SPIRAEA L. КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О.В. ФОМІНА, ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • G.T. Grevtsova Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського НУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
  • Z.G. Bonyuk Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського НУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
  • I.S. Mikhailova Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського НУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
Ключові слова: вид, культивар, вічнозелені, листопадні, біологічні особливості, килим, куртина

Анотація

У Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, починаючи з 1965 р., методом родових комплексів Ф.М. Русанова (1971) здійснюють інтродукцію деревних рослин родів: Cotoneaster, Crataegus, Spiraea, Rhododendron, Magnolia та ін. Станом на 2016 р., ці роди представлені відповідно: 200, 71, 135, 172, 72 видами та внутрішньовидовими таксонами. Створена колекція є осередком для подальшого вивчення рослин цих родів та культивування в Україні.

Наведено дані про ріст, розвиток, сезонні зміни, морфологічні особливості представників родів Cotoneaster Medik. та Spiraea L., інтродукованих у Ботанічному саду. Виявлено перспективні ґрунтопокривні рослини – 13 таксонів роду Cotoneaster та 7 культиварів роду Spiraea. Це невибагливі приземкуваті рослини, котрі інтенсивно розростаються по поверхні ґрунту за допомогою кореневищ, надземних сланких пагонів та кореневих паростків, створюючи щільний ґрунтовий покрив заввишки 0,2-0,3 м. Одна з причин недостатнього використання ґрунтопокривних деревних рослин в озелененні – це відсутність інформації про їхні біологічні та декоративні властивості, ефективне розмноження, брак садивного матеріалу, а також недостатня їх популяризація. Наведено ботанічну характеристику та ефективні способи вирощування цих рослин. Описано ділянки Ботанічного саду, де вони представлені як ґрунтопокривні килимові, на схилах та в куртинах. Надано рекомендації щодо розмноження та використання їх у зеленому будівництві з метою збагачення асортименту декоративних рослин у сучасному довкіллі.

Біографії авторів

G.T. Grevtsova, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського НУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
д-р біол. наук, професор
Z.G. Bonyuk, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського НУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
канд. біол. наук,старший науковий співробітник, зав. сектору дендрології
I.S. Mikhailova, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського НУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
здобувач

Посилання

Bonyuk, Z. G. (2008). Tavolhy (Spiraea L.): monograph. Кyiv: Publishing and printing center "Kyiv University", 248 p. [in Ukrainian].

Businsky, R., & Businska, L. (2002). The genus Spiraea in cultivation in Bohemia, Moravia and Slovakia. Acta Pruhoniciana, 72. Pruhonice, 165 p.

Council of Botanical Gardens. (1975). Methodology of phenological observations in botanical gardens of the USSR. Мoscow: GBS, 27 p. [in Russian].

Fryer, J., & Hylmö, B. (2009). Cotoneasters. A Comprehensive Guide to Shrubs for Flowers Fruit and Foliage. Timber Press: Portland – London, 344 p.

Klotz, G. (1982). Synopsis der Gattung Cotoneaster Medic. I. Beiträge zur Phytotaxonomie. Jena. Folge10, 47 p.

Kohno, N. А., Kurdyuk, A. M., Shupryna, N. J. (ed.) (1987). Catalog of trees and shrubs of the Botanical Gardens of the Ukrainian SSR. Кyiv: Scientific thought. [in Russian].

Kohno, М. А., & Pаrhomenko, L. I. (2000). To the question about the numerical limit on plant introduction in Ukraine. Scientific Bulletin of National Academy of Agricultural University. Kyiv: Arboriculture.– Rel. 25. [in Ukrainian].

Krüssmann, G. (1978). Handbuch der Laubgeholze. 2 Aufl., Bd. III. Berlin-Hamburg: Paul Parey, 496 p.

Lapin, P. I., & Sidneva, C. V. (1973). Evaluation of the prospects of introduction of woody plants according to visual observations. The experience of introduction of woody plants. Moscow: Science, 674 p. [in Russian].

Maximowicz, C. J. (1879). Adnotationes de Spiraeaceis. Acta Horti Petropolitani, VI, 105–261. Fasciculus I.

Rusanov, F. N. (1971). The method of generic complexes in the introduction of plants and its further development. Bul. GBS AN SSSR, 81, 15–20. [in Russian].

Zaizev, H. N. (1983). Optimum and rate in plant introductions. Мoscow: Science, 270 p. [in Russian].

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Grevtsova, G., Bonyuk, Z., & Mikhailova, I. (2017). ҐРУНТОПОКРИВНІ РОСЛИНИ РОДІВ COTONEASTER MEDIK. I SPIRAEA L. КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О.В. ФОМІНА, ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ В УКРАЇНІ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 15-21. https://doi.org/10.15421/40270302
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство