ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА, СПРИЧИНЕНОЇ ТЕХНОГЕННОЮ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ

  • G.M. Geretsun Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", м. Чернівці
  • A.Yu. Masikevich Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", м. Чернівці
Ключові слова: екологічна небезпека, опади, хімічний склад, кислотність

Анотація

Досліджено, що вимиваючись із атмосфери забруднювальні речовини призводять до виникнення техногенно-трансформованих опадів, які самі по собі починають відігравати роль чинника екологічної небезпеки. Наявні на цей час методики не можна безпосередньо використовувати для оцінювання екологічних небезпек, зумовлених техногенною трансформацією атмосферних опадів. З'ясовано, що атмосферні опади, як об'єкт оцінювання екологічної небезпеки, володіють низкою специфічних особливостей. Показано, що основним джерелом місцевого забруднення довкілля у Чернівцях є транспортна мережа. Внесок пересувних джерел у загальну картину забруднення атмосферного повітря Чернівців є стабільно високим, зокрема у кислототвірні сполуки. Проведено аналіз довготривалих тенденцій зміни хімічного складу атмосферних опадів Чернівців. Розроблено градацію значення рН відповідно до різних рівнів ступеня екологічної небезпеки. Встановлено кореляційні залежності між рівнем забруднення приземного шару атмосфери міста і складом опадів. З'ясовано, що модуль надходження хімічних сполук на певну територію з атмосферними опадами можна використовувати для кількісної оцінки впливів атмосферних опадів на певну територію і рівня небезпеки цих впливів. Адаптовано використання індексу забруднення води для оцінення рівня можливої екологічної небезпеки, зумовленої атмосферними опадами. Показано, що запропоновані методологічні підходи дадуть змогу якісно і кількісно оцінювати екологічні небезпеки, що можуть виникати внаслідок впливу атмосферних опадів.

Біографії авторів

G.M. Geretsun, Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", м. Чернівці
здобувач, ст. викладач
A.Yu. Masikevich, Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", м. Чернівці
канд. техн. наук, доцент

Посилання

Dobrovolskyy, W. W. (2008). Alhorytm vyznachennya bezpeky ekolohichnoyi systemy z urakhuvannyam ryzykiv [Algorithm for determining environmental safety system based on risk]. Proceedings DHU im. Petra Mohyly. Ecology. 87(74), 11–15. [in Ukrainian].

Kachynsky, A. B. (2001). Ekolohichna bezpeka Ukrayiny: systemnyy analiz perspektyv pokrashchennya [Environmental safety Ukraine: a systematic analysis of prospects improve]. Kyiv: NISD. [in Ukrainian].

Orel, D. S., & Malovanyy, M. S. (2008). Do kontseptsiyi ekolohichnoho ryzyku v Ukrayini [By the concept of environmental risk in Ukraine]. Proceedings of the National University "Lviv Polytechnic", Chemistry, Technology and Applications substances, 609, 285–289. [in Ukrainian].

Rybalova, O. W., Belan, S. W., & Varivoda, Ye. O. (2010). Vyznachennya rivnya ekolohichnoyi nebezpeky v rehionakh Ukrayiny na osnovi otsinky ekolohichnoho ryzyku [Determining the level of environmental hazard in regions of Ukraine on the basis of the environmental risk assessment]. The collection of scientific works, 12, 132–142. [in Ukrainian].

Shmandiy, W. M., & Shmandiy, O. W. (2008). Ekolohichna bezpeka – odna z osnovnykh skladovykh natsionalnoyi bezpeky derzhavy [Environmental safety – one of the main components of national security]. Ecological safety, 1, 9–15. [in Ukrainian].

Zvyahintseva, H. W. (2009) Metodyka z otsinky ekolohichnykh ryzykiv pry zabrudnenni navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Methods to assess environmental risks in environmental pollution]. Visnyk of Donetsk Nazional University. A. Natural Sciences, 2, 307–316. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Geretsun, G., & Masikevich, A. (2017). ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА, СПРИЧИНЕНОЇ ТЕХНОГЕННОЮ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 95-98. https://doi.org/10.15421/40270321
Розділ
Екологія та довкілля