ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ БОТАНІЧНОГО САДУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

  • T.I. Kharachko НЛТУ України, м. Львів
  • I.M. Skolskyi НЛТУ України, м. Львів
Ключові слова: Тадеуш Вільчинський, лікарські рослини, історія, ботаніка, фармакогнозія, колекція, територія

Анотація

На основі узагальнення літературних джерел висвітлено постать професора Тадеуша Вільчинського та його внесок у створення ботанічного саду і розвиток Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького загалом. Описано сучасні завдання діяльності ботанічного саду. На основі картографічного методу досліджень представлено схему регресивної динаміки площі "городу лікарських рослин"; охарактеризовано особливості його територіального розташування. Зазначено основні елементи унікальності об'єкта; з'ясовано труднощі його роботи та намічено шляхи їх вирішення.

Біографії авторів

T.I. Kharachko, НЛТУ України, м. Львів
канд. с.-г. наук, доцент
I.M. Skolskyi, НЛТУ України, м. Львів
канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник

Посилання

Botanichnyi sad. (n.d.). Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho. Retrieved from: http://www.meduniv.lviv.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=5& Itemid=109&lang=uk. Zaholovok z ekranu. [in Ukrainian].

Hulko, R. M., & Zimenkovskoho, B. S. (Ed.). (2006). Sad likarskykh roslyn u Lvovi: navch. posibn. Vinnytsia: Nova knyha. 239 p. [in Ukrainian].

Istoriia. (n.d.). Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet im. Danyla Halytskoho. Retrieved from: http://www.meduniv.lviv.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=46&Itemid=356 &lang=uk. Zaholovok z ekranu. [in Ukrainian].

Karty mist. (n.d.). Korolivske stolychne misto Lviv. Retrieved from: http://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=37#tabGeneral. Zaholovok z ekranu. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy vid 16.06.1992 r., № 2456-XII (1992). Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/page2. Zaholovok z ekranu. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Kharachko, T., & Skolskyi, I. (2017). ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ БОТАНІЧНОГО САДУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 199-202. https://doi.org/10.15421/40270345
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи