Проблеми використання термінологічних понять у галузі програмування та проєктування інформаційних систем

  • В. В. Сеник Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів; Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0002-0428-6443
  • Т. В. Рудий Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів; Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0002-4106-4313
Ключові слова: термінологія (дефініції) у галузі інформаційних технологій, комп'ютерні терміни, термінологія у мові С , формування понять,

Анотація

Проаналізовано розвиток термінологічних понять у галузі інформаційних технологій, їх закріплення та застосування як на нормативно-правовому рівні, так і на рівні забезпечення освітнього процесу. Встановлено основні причини, що сприяли поширенню низки дефініцій в україномовному просторі, які не відповідають сутності, процесам чи однозначному трактуванню у сфері створення та використання інформаційних ресурсів, програмних продуктів, проєктування інформаційних систем. Констатовано, що для сучасної української термінології у галузі інформаційних технологій характерна генетична неоднорідність через вплив на неї різних лінгвістичних та інших чинників. За результатами проведеного аналізу генезису становлення української термінології (на прикладі формування таких термінів у програмуванні мовою С++, як "оператор" та "настанова"), сформульовано основні вимоги та завдання для розроблення пропозиції щодо запровадження єдиного й однозначного трактування окремих термінологічних понять у галузі інформаційних технологій. Обрані методологічні підходи дали змогу сформулювати постановку проблеми та дослідницьку гіпотезу, встановити шляхи вирішення описаної проблеми. Встановлено, що виходом із описаної ситуації може стати: закріплення на нормативно-правовому рівні термінології у галузі інформаційних технологій, наприклад, під час створення Інформаційного кодексу України, або створення та запровадження спеціалізованих термінологічних словників з інформаційних технологій. Кожен із запропонованих способів дає змогу забезпечити застосування єдиних термінологічних понять (дефініцій) під час навчання здобувачів вищої освіти у галузі інформаційних технологій, програмування, створення програмних продуктів та інформаційних систем у закладах вищої освіти на теренах усієї України, а надалі і їх правильне практичне застосування.

Біографії авторів

В. В. Сеник, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів; Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів; кафедра обчислювальної математики та програмування

Т. В. Рудий, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів; Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів; кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Посилання

Balalayeva, O. Yu. (2020). Z istoriyi rozvytku elektronnykh slovnykiv: zarubizhnyy i vitchyznyanyy dosvid. Humanitarni studiyi: pedahohika, psykholohiya, filosofiya, 1, 11/1, 6–11. https://doi.org/10.31548/hspedagog2020.01.006

Bublyk, V. V. (2015). Obʹyektno-oriyentovane prohramuvannya: Kyiv: IT knyha, 624 p.

Dubicinskij, V. (2020). Some current issues of terminography. Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje, 46, 2, 547–566. https://doi.org/10.31724/rihjj.46.2.5

Hrytsiuk, Yu. I. (2014). C++ programming technologies. Tutorial. Lviv: Publishing House of Lviv State University of Life Safety. 272 p. URL: https://www.calameo.com/read/00733884681768e 05059b

Hrytsiuk, Yu. I., & Rak, T. E. (2011). Object-oriented programming in the C++ language. Tutorial. Lviv: Publishing House of Lviv State University of Life Safety. 404 p. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hrytsiuk_Yurii/Obiektno-oriientovane_prohramuvannia_movoiu_Cpp.pdf?

Hrytsiuk, Yu. I., & Rak, T. E. (2011). Programming in the C++ language. Tutorial. Lviv: Publishing House of Lviv State University of Life Safety. 292 p. URL: https://xn--e1ajqk.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Griczyuk-C.pdf

Mentysʹka, I. (2014). Leksyko-henetychni osoblyvosti suchasnoyi kompʺyuternoyi terminolohiyi. Terminolohiya, 791, 71–74.

Mentysʹka, I. B. (2022). Suchasnyy stan ta perspektyvy onlayn-leksykohrafiyi kompʺyuternoyi haluzi. Visnyk Universitetu imeni Alfreda Nobelya. Seriya: Filologicni Nauki, 2(24), 201–213. https://doi.org/10.32342/2523-4463-2022-2-24-17

Mykievych, M., Senyk, S., & Krayevska, O. (2021). Defining "Informational Resources" and Their Interpretation in the Domain of Ukrainian National Police. Central European Political Studies, 119–134. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.2.7

Nikolayeva, A. O. (2002). Strukturno-semantychna kharakterystyka terminolohiyi prohramuvannya, kompʺyuternykh merezh ta zakhystu informatsiyi. Abstract of Candidate Dissertation for Philological Sciences (10.02.01), 20 p.

On Information: Law Of Ukraine 2 October 1992, No. 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2657-12#Text

Perekhrest, V. I. (2008). Rosiysʹko-ukrayinsʹkyy slovnyk z matematyky, fizyky ta informatyky: 46 000 terminiv. Kyiv: Dovira, 687 p.

Pro zakhyst informatsiyi v informatsiyno-komunikatsiynykh systemakh: Zakon Ukrayiny 5 lypnya 1994, № 80/94-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text

Proydakov, E. M., & Teplytsʹkyy, L. A. (2005). Anhlo-ukrayinsʹkyy tlumachnyy slovnyk z obchyslyuvalʹnoyi tekhniky, Internetu i prohramuvannya. Vyd. 1. Kyiv: Vydavnychyy dim "SoftPres", 552 p.

Severinova, O. B. (2019). Informatsiyno-pravovyy prostir: pytannya rozvytku v umovakh reformuvannya. Pravo i suspilʹstvo, 6, 75–80. https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-6-1-13

Shevchuk, I. B. (2013). Tlumachnyy slovnyk osnovnykh ponyatʹ i terminiv prohramuvannya. LDFA, Lʹviv: Vydavnytstvo VTZNV, 45 p.

Vakalyuk, T., & Chernysh, O. (2020). Analiz elektronnykh tlumachnykh slovnykiv z informatsiynykh tekhnolohiy. Aktualʹni pytannya humanitarnykh nauk, 31(3), 75–83. https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214085

Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Сеник, В. В., & Рудий, Т. В. (2023). Проблеми використання термінологічних понять у галузі програмування та проєктування інформаційних систем. Науковий вісник НЛТУ України, 33(2), 73-77. https://doi.org/10.36930/40330210
Розділ
Інформаційні технології