Нелегальні фінансові потоки: базові дефініції та класифікація

Ключові слова: корупція, хабарництво, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків

Анотація

Досліджено, що нелегальні фінансові потоки є серйозною загрозою для сталого розвитку та верховенства права у всьому світі. Боротьба з різними формами нелегальних фінансових потоків потребує широкої підтримки та координації в усіх економічних системах. Зазначено, що нелегальні фінансові потоки можуть створювати перешкоди для розвитку та призводити до нестабільності в економічній системі. Вивчення проблеми нелегальних фінансових потоків є важливим для збереження стійкого та рівномірного розвитку економіки та боротьби з проблемою корупції і насильства. У процесі аналізу дефініцій поняття "нелегальні фінансові потоки" з'ясовано, що нелегальні фінансові потоки охоплюють всі транскордонні фінансові перекази, які суперечать національним чи міжнародним законам. Ця широка категорія містить кілька різних видів фінансових трансфертів, зроблених з різних причин, таких як: хабарництво, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків та корупція. Для боротьби з нелегальними фінансовими потоками потрібні глобальні правила, політичні заходи та практики, які забезпечують економічну безпеку країн та допомагають їм сформувати контроль над цими потоками. Встановлено, що нелегальні фінансові потоки можуть бути отримані, передані або використані так само, як і легальні. Однак відмінність полягає в тому, що нелегальні фінансові потоки мають незаконне походження та часто використовуються для відмивання грошей, ухилення від оподаткування та фінансування нелегальної діяльності. Економічний обмін, який містить обмін товарами і послугами, а також фінансовими і нефінансовими активами, є однією з характеристик таких потоків. Іншою характеристикою є те, що нелегальні фінансові потоки оцінюються як потік цінностей за певний період часу, прирівнюючи їх до оцінки капіталу. І нарешті, ці потоки містять активи, які перетинають кордони країн, а також активи, власність на які переходить від резидента країни до нерезидента, навіть якщо активи залишаються в тій же країні. Дослідження у цій царині дають підстави стверджувати, що нелегальні фінансові потоки фінансують злочинність, завдаючи шкоди всім країнам, а особливо країнам, що розвиваються, та негативно впливають на довгострокову стратегію сталого розвитку світу, що ставить перед науковцями виклик прояснення видів діяльності, які повинні позначатися як незаконні або законні, особливо у сфері уникнення оподаткування.

Біографії авторів

Н. С. Марушко, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів та обліку

Г. М. Воляник, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра обліку і аудиту

Посилання

Baranov, R. O. (2018). Formation and Implementation of State Policy on Prevention and Countering of Legalization of Proceeds from Crime (Doctoral dissertation, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine).
Bezpartochnyi, M. (2019). Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph (Vol. 2). VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 367.
Cobham, A., & Janský, P. (Eds.). (2020). Estimating Illicit Financial Flows. Open Book Publishers. URL: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/37433/978019885 4418.pdf?sequence=1&isAllowed=y
European Parliament. (2018). "Illicit financial flows in the European Union: challenges and opportunities.". URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604973/IPOL_STU (2018)604973_EN.pdf
Global Financial Integrity. (2019). Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015. URL: https://gfintegrity.org/report/2019-iff-update/
Global Financial Integrity. (2020). Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017. URL: https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicit-financial-flows-in-135-developing-countries-2008-2017
Heller Fund. (2019). "Classification of illicit financial flows.". URL: https://heller.org.ua/klasyfikatsiya-nelegalnyh-finansovyh-potokiv/
International Centre for Asset Recovery. (2019). Basel AML Index: 8th edition A country ranking and review of money laundering and terrorist financing risks around the world. URL: https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf
International Monetary Fund. (2019). Estimating Illicit Financial Flows: Methodology and Practice (IMF Working Paper WP/19/123). URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/08/Estimating-Illicit-Financial-Flows-Methodology-and-Practice-46830
OECD. (2014). Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses. URL: https://www.oecd.org/cor ruption/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries.pdf
Perez, A., & Olivi, L. (2014). Europe Beyond Aid: Illicit Financial Flows Policy Responses in Europe and Implications for Developing Countries. Center for Global Development. URL: https://www.cgdev.org/sites/default/files/Europe-Beyond-Aid-Illicit-Financial-Flows-background-paper.pdf
UNCTAD and UNDP. (2020). Conceptual Framework for the Statistical Measurement of Illicit Financial Flows. Vienna, Geneva. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/Conceptual%20framework%20for%20the%20statistical%20measurement%20of%20IFFs_Russian.pdf
UNICRI. (2018). Illicit financial flows and asset recovery in Ukraine. URL: https://www.unicri.it/Publications/Illicit-Financial-Flows-and-Asset-Recovery-in-Ukraine
United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). "Classification of illicit financial flows and their impact on the economy.". URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_Financial_Flows_2020_web.pdf
Vitvitskiy, S. S., Kurakin, O. N., Pokataev, P. S., Skriabin, O. M., & Sanakoiev, D. B. (2021). Formation of a new paradigm of anti-money laundering: The experience of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 354–363. https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Марушко, Н. С., & Воляник, Г. М. (2023). Нелегальні фінансові потоки: базові дефініції та класифікація. Науковий вісник НЛТУ України, 33(2), 60-66. https://doi.org/10.36930/40330208