Зміна хімічних властивостей ґрунтів внаслідок сильватизації перелогових земель (Сколівські Бескиди, Українські Карпати)

  • О. І. Леневич Національний природний парк "Сколівські Бескиди", м. Сколе; Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів https://orcid.org/0000-0003-2258-2569
Ключові слова: pH ґрунту, вміст гумусу, ґрунтовий профіль, орні землі, пасовище, сіножать, село Козьова

Анотація

Екстенсивні методи використання природних ресурсів за період радянського етапу землекористування зумовили масштабне розширення площ сільськогосподарських земель внаслідок розорювання лісових земель, прибережних захисних смуг, схилів тощо. Складні погодні умови, низька родючість земель, масштабні ерозійні процеси, що локалізувались на розораних ділянках, соціально-економічні та демографічні фактори дещо зменшили сільськогосподарське освоєння гірського регіону. Особливо наймасштабнішого занепаду сільськогосподарські угіддя зазнали в період розпаду Радянського Союзу, що характеризувався розпадом радгоспних і колгоспних господарств. Як наслідок, значні площі ріллі, сіножатей і пасовищ були переведені в перелогові землі. За результатами польових і лабораторних досліджень на чотирьох модельних ділянках ліс → пасовище → сіножать → рілля, що відображають сукцесійну послідовність, виявлено певну закономірність зміни хімічних властивостей в межах ґрунтового профілю. Зокрема pH під пасовищем, сіножаттю та ріллею, порівняно з лісовими біогеоценозами, змінюється від сильно- до середньо- та слабокислої реакції ґрунтового розчину. Встановлено зменшення показників вмісту гумусу в ґрунті, а особливо у верхніх горизонтах. Якщо в лісових біогеоценозах pН горизонти класифікуються як "високогумусні", то під пасовищами та сіножатями ‒ "середньогумусні". Отримані результати зумовлені відсутністю щорічного надходження до ґрунту поживних речовин через опад і відпад відмерлої фітомаси. На відміну від лісових біогеоценозів, у межах лучних екосистем (пасовище та сіножаті) зафіксовано збільшення показників у верхньому горизонті аміачного та нітратного азоту, що зумовлено зростанням однорічних та багаторічних рослин, зокрема конюшини лучної (Trifolium pratense L.). На ділянках, які не мають розвиненого трав'яного покриву, виникають ерозійні процеси. Передусім це небезпечно для оpних ділянок. Унаслідок цього із ґрунту вимивається частина поживних речовин, що призводить до його збіднення. Без внесення органічних добрив ділянки стають мало придатними для використання. Не високі показники нітратного азоту в ґрунті під ріллею можуть бути спричинені вимиванням його в нижні горизонти. У разі зменшення агрогенного навантаження або за його відсутності верхній шар ґрунту відновлюється. Відновлення відбувається через поступове надходження до ґрунту гумусу, зокрема завдяки відмерлим рослинним решткам. Унаслідок проникнення вглиб дрібних коренів рослин, які розпушують верхні горизонти, виникають сприятливі умови для функціонування ґрунтової біоти, що активно бере участь у трансформації органічної речовини ґрунту. За результатами проведених досліджень для оцінювання стану перелогових земель запропоновано використовувати такі індикатори стану ґрунтового середовища, як: pH ґрунтового розчину та вміст гумусу в ґрунті.

Біографія автора

О. І. Леневич, Національний природний парк "Сколівські Бескиди", м. Сколе; Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів

канд. біол. наук, наук. співробітник

Посилання

Alexander, V. P., Volker, C. R., Matthias, B., Tobias, K., & Daniel, M. (2012). Effects of institutional changes on land use: Agricultural land abandonment during the transition from state-command to market-driven economies in post-Soviet Eastern Europe. Environ. Res. Lett. 7. URL: http://silvis.forest.wisc.edu/wpcontent/uploads/pubs/SILVIS/erl12_2_024021_0.pdf

Anthropogenic changes in the biogeocenotic cover in the Carpathian region. (1997). Edited by M. A. Holubtsya. Kyiv: Scientific thought, 166. [In Ukrainian].

Arinushkina, E. V. (1970). Manual for the chemical analysis of soils. Moscow: Moscow University Press, 482 p. [In Russian].

Chornobai, Yu. M. (2000) Transformation of plant phytodetritus in natural ecosystems. Publication of the DPM of the National Academy of Sciences of Ukraine, 352. [In Ukrainian].

Głab, T. (2014). Effect of soil compaction and N fertilization on soil pore characteristics and physical quality of sandy loam soil under red clover/grass sward. Soil and tillage research, 144, 8‒19.

Golubets, M. A. (2013). Ecosystemology. 2nd edition Lviv, 324. [In Ukrainian].

Golubets, M. A., Hnativ, P. S., & Krok, B. O. (2007). Changes in the spatial structure of vegetation. Conceptual principles of sustainable development of the mountain region. Lviv: Polly, 85. [In Ukrainian].

Kobler, A., Kusar, G., & Hocevar, M. (2004). Detection and prediction of spontaneous afforestation using multispectral satellite data and GIS methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (Slovenia), 277‒308. [In Slovenia].

Lenevich, O. I. (2021). Changes in the physical and water-physical properties of soils due to sylvatization of former arable lands (Skolivsky Beskydy, Ukrainian Carpathians). Scientific basis of conservation of biotic diversity: Proceedings IV (XV) of the International Scientific Conference of Young Scientists (October 28, 2021). Lviv, 78‒81. [In Ukrainian].

Lenevich, O. I. (2022). Regarding the issue of studying spontaneous sylvatization in the mountain region (Skoliv Beskydy, Ukrainian Carpathians). Materials of the Fourth All-Ukrainian scientific and practical conference "European integration of environmental policy of Ukraine". Odesa: Odesa State Environmental University, 214‒217. [In Ukrainian].

Maryskevych, O., & Shpakivska, I. (2011). Wpływ użytkowania pasterskiego na właściwości gleb w Beskidach Skolskich (Ukraińska część Karpat Wschodnich). Litopys pryrody Beshchady, 19, 349−357. [In Polish].

Mokryi, V. I., Kapustyanyk, V. B., & Khomiuk, P. G. (2011). Models of phase transitions of successional processes of forest communities of Western Polissia. Ecological safety and nature management: coll. of science pr., 8, 94–118. [In Ukrainian].

Nikitin, B. A. (1972). Methodology for determining the content of humus in the soil. Agrokhimiya, 3, 123–125. [In Russian].

Nóbrega, R. L. B, Guzha, A. C, Torres, G. N., et al. (2017). Effects of conversion of native cerrado vegetation to pasture on soil hydro-physical properties, evapotranspiration on and streamflow on the Amazonian agricultural frontier. PLoS ONE, 12(6). URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179414

Nunan, N., Wu, K., Young, I., et al. (2002). Situ Spatial Patterns of Soil Bacterial Populations, Mapped at Multiple Scales, in an Arable Soil. Microbiol ecology, 44, 295‒305.

Ozalp, M., Erdogan Yuksel, E., & Yuksek, T. (2016) Soil property change after conversion from forest to pasture in mount Sacinka, Artvin, Turkey. Land degradation and development, 27 (4), 1007‒1017.

Pankiv, Z. (2013). Productive soils – the basis of effective agricultural land use in the Carpathian region of Ukraine. Bulletin of Lviv University. Geographical series, 44, 257–264. [In Ukrainian].

Primak, I. D., & Prymak, O. I. (2008) History of development and formation of primitive farming systems in Ukraine. Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series Biology, 24, 221‒226. [In Ukrainian].

Rudel, K., & Perez-Lugo, M. (2000). When fields revert to forest: Development and spontaneous reforestation in post-war Puerto Rico. The Professional Geographer, 52 (3), 386‒397.

Ruskule, A., Nikodemus, O., & Kasparinskis, R. (2013) Perception of spontaneous afforestation of abandoned farmland by locals and experts in Latvia. URL: https://iale2013.eu. [In Latvia].

Saha, R., & Tomar, J. M. S. (2007). Evaluation and selection of multipurpose tree for improving soil hydro-physical behaviour under hilly eco-system of north east India. Agroforestry Systems, (69), 239‒247.

Shpakivska, I. M., & Storozhuk, I. M. (2017). Changes in soil properties in the process of spontaneous sylvatization of former arable lands in the territory of the Upper Dniester Beskids (Ukrainian Carpathians). Bulletin of Lviv University. 2017. Geographical series, 51, 382–389. [In Ukrainian].

Yáńez-Díaz, M., Cantú-Silva, I., González-Rodríguez, H. et al. (2022). Effects of land use change and seasonal variation in the hydrophysical properties in Vertisols in northeastern Mexico. Soil use and management, 38 (4). URL: https://bsssjournals. onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sum.12500

Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Леневич, О. І. (2022). Зміна хімічних властивостей ґрунтів внаслідок сильватизації перелогових земель (Сколівські Бескиди, Українські Карпати). Науковий вісник НЛТУ України, 32(6), 53-59. https://doi.org/10.36930/40320608
Розділ
Екологія та довкілля