Форми знаходження Cr та Mn у породах терикона центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська" Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну

Ключові слова: вуглевидобуток, екологічна безпека, відвальна порода, відходи вуглезбагачення, гірничопромислові комплекси

Анотація

Гірничопромислові комплекси, зокрема підприємства вугільної промисловості, належать до зон підвищеної екологічної небезпеки, адже багаторічне функціонування підприємств гірничодобувної та гірничопереробної промисловості призвело до істотного локального забруднення компонентів наземних екосистем. З огляду на це, потрібно приділити увагу дослідженню їх впливу на стан довкілля та варто акцентувати на вивченні форм знаходження важких металів у відвальних породах терикона Центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська" Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, який є найбільшим у регіоні. Результатів наукових досліджень з поширення різних форм важких металів у зоні техногенезу відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення є недостатньо для розроблення ефективних природоохоронних систем, тому вивчення цієї тематики є актуальним. У роботі наведено результати досліджень з вивчення деяких різновидів гірських порід: аргіліту, алевроліту, пісковику на предмет вмісту у них Cr та Mn у валовій формі (за допомогою 1 н. HNOу присутності H2O2), ацетатно-амонійній (ацетатно-амонійний буферний розчин з рН 4,8) та водорозчинній (з використанням дистильованої води) витяжках. Встановлено чинники екологічної небезпеки довкілля, спричинених розподілом різних форм хрому та мангану на основі аналізу міграційних властивостей цих елементів. Встановлено, що вміст валових форм Mn у 1,14-1,88 раза перевищує встановлені норми та сягає значень 2824,00 мг/кг у кременистому алевроліті. Виявлено, що концентрація рухомих форм важких металів у зразках порід перевищує допустимі норми в ацетатно-амонійній витяжці Cr у 1,33-2,5 раза, Mn – у 1,4-4,87 раза. Розраховано коефіцієнти концентрації важких металів за відношенням до валової форми, визначено, що значення є дуже мінливими, що залежить від досліджуваної породи. Результати досліджень дають підставу оцінити породи відвалу Центральної збагачувальної фабрики у частині поширення різних форм Cr та Mn як небезпечні для довкілля.

Біографії авторів

І. М. Кочмар, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

викладач, кафедра екологічної безпеки

В. В. Карабин, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

д-р техн. наук, доцент, кафедра цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів

Посилання

Baranov, V. I. (2008). Ecological description of the tailings of the coal mines of CZF CJSC "Lvivsystemergo" as an object for landscaping. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Biolohichna, 46, 172-178. [In Ukrainian].
Baranov, V. I., & Knysh, I. B. (2008). The chemical and mineralogical composition of the waste rock of coal mines of CZF "Lvivsystemenergo" and their influence on seed germination. Promyslova botanika: stan ta perspektyvy rozvytku: mater. V mizhnar. nauk. konf. Donetsk, 36-37. [In Ukrainian].
Besheley, S. V., Baranov, V. I., & Vashchuk, S. P. (2011). Assessment of the toxicity of coal mine dump substrates by biotesting. Scientific Bulletin of UNFU, 21(12), 98-102. [In Ukrainian].
Beshley, S. V. (2016). Ecological properties of Calamagrostis epigeios (L.) Roth and its environmental role in coal mine dumps (Chervonograd mining district). Candidate Dissertation for Biology Sciences (03.00.16). NAN Ukrainy, In-t ekolohiyi Karpat. Lviv. [In Ukrainian].
Bosak, P. V., Stokalyuk, O. V., & Korolova, O. H., & Popovych V.V. (2020). Environmental safety management in development projects of mining complexes. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttyediyalnosti, 22, 5-11. [In Ukrainian]. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.22.2020.01
Fatyeyev, A. I., & Pashchenko, Ya. V. (2003). Background content of trace elements in the soils of Ukraine. Kharkiv: Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimiyi im. O.N. Sokolovsʹkoho. [In Ukrainian].
Holland, H. D., & Turekian, K. K. (2011). Geochemistry of Earth Surface Systems: From the Treatise on Geochemistry.
Ivanov, Ye. (2004). Peculiarities of the landscape structure of mining geocomplexes. Visnyk Lviv. un-tu. Seriya heohrafichna, 31. 106-113. [In Ukrainian].
Kabata-Pendias, A., & Pendias, N. (2001). Trace elements in soils and plants.
Knysh, I. B. (2008). Geochemistry of microelements in tericon rocks of the Vizeysk mine of the Lviv-Volyn coal basin. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Ser.: heolohichna, 22, 58-71. [In Ukrainian].
Knysh, I. B., & Karabyn, V. V. (2010). Geochemistry of microelements in tericon rocks of the Mezhirichanska mine of the Lviv-Volyn coal basin. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn, 3-4 (152-153), 85-101. [In Ukrainian].
Knysh, I., & Karabyn, V. (2014). Heavy metals distribution in the waste pile rocks of Chervonogradska mine of the Lviv-Volyn coal basin (Ukraine). Pollution Research Journal Papers. Vol 33, Issue 04, 663-670.
Kochmar, I. M., & Karabyn, V. V. (2021). Environmental problems of the development of hard coal deposits and the storage of empty waste rock. Heotekhnichni problemy rozrobky rodovyshch: materialy XIKh mizhnarodnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh (28 zhovtnya 2021 roku, m. Dnipro), 189-191. [In Ukrainian].
Kochmar, I. N., & Karabyn, V. V. (2017). Ecological aspects of manganese geochemistry in the technogenesis zone of coal mine dumps. Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekologiya, 4, 81-91. [In Russian].
Kuznetsov, A. V. (Ed.). (1992). Methodological guidelines for the determination of heavy metals in agricultural soils and plant production (2nd edition, revised and supplemented). Moscow: TSINAO. [In Russian].
Lelyk, B. Y. (1990). Geological features of the distribution of rare and dispersed elements in coal-bearing deposits of the Lviv-Volyn basin: avtoref. dys…. kand. heol.-mineral. nauk. Lviv. [In Ukrainian].
Popovych, V. V., Pidhorodetsʹkyy, YA. I., & Pinder, V. F. (2016). Typolohiya terykoniv Lʹvivsʹko-Volynsʹkoho vuhilʹnoho baseynu. Scientific Bulletin of UNFU, 26(8), 238-243. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.15421/40260837
Tereshchuk, O. (2007). The impact of mining waste dumps on the environment of the Novovolinsk mining district. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Ser.: Heohrafichna, 34, 279-285. [In Ukrainian].
The method of determining the hazard class of solid waste of the mining industry: pat. 55027 Ukrayina MPK G01N 33/24 G01N 33/18. № u 2009 09965; zayavl. 30.09.2009; opubl. 10.12.2010, Byul. № 23. [In Ukrainian].
Yudovich, Ya. E., & Ketris, M. P. (2005). Toxic elements-impurities in fossil coals. Yekaterinburg: UrO RAN. [In Russian].
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Кочмар, І. М., & Карабин, В. В. (2022). Форми знаходження Cr та Mn у породах терикона центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська" Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Науковий вісник НЛТУ України, 32(4), 44-48. https://doi.org/10.36930/40320407
Розділ
Екологія та довкілля