Рід Acer L. у зелених насадженнях Кривого Рогу

Ключові слова: озеленення, поширення, життєвий стан, трапляння виду

Анотація

Опрацьовано літературу щодо шляхів поліпшення екологічної ситуації промислових регіонів, із застосуванням зелених насаджень, за умов зростання рівня антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Встановлено, що для озеленення міст, серед листопадних деревних рослин помірної зони Північної півкулі, одними з найцінніших є види роду Acer L. Проаналізовано видове різноманіття кленів, деякі таксаційні показники та оцінено життєвий стан дерев, що ростуть у парках і скверах Кривого Рогу. Вивчено життєвий стан дерев роду Acer L. у зелених насадженнях методом маршрутних обстежень з використанням методів ландшафтної таксації. Ступінь поширення видів або культиварів визначено у насадженнях за коефіцієнтом їх трапляння, який розраховували за відношенням кількості парків (скверів) з цим видом до загальної кількості парків (скверів), вираженим у відсотках (R, %). Життєздатність дерев визначено за шкалою життєздатності деревних порід у захисних насадженнях Л.С. Савельєвої. Встановлено, що в зелених насадженнях міста рід Acer L. представлений 6-ма видами Acer campestre L., A. negundo L., A. platanoides L., A. pseudoplatanus L., A. saccharinum L., A. tataricum L. і 4-ма декоративними формами A. pseudoplatanus L. 'Purpureum', A. platanoides L. 'Globosum', A. platanoides L. 'Schwedleri', A. platanoides L. 'Crimson King'. У Криворізькому ботанічному саду НАН України, що розташований у Правобережному степовому Придніпров'ї, рід Acer L. представлений 21 видом, одним різновидом, 7 культиварами, які належать до 10 секцій. Під час досліджень встановлено, що виявлені види клена в паркових насадженнях міста використані неоднаково і за ступенем поширення їх можна розподілити на три категорії: I категорія – найпоширеніші види (ступінь поширення – 34-52 %); II категорія – середньопоширені види (ступінь поширення – 9-16 %); ІІІ – малопоширені види (ступінь поширення – 3-4 %). За переважанням типів насаджень можна побудувати такий ряд: солітери → групи → алеї → ряди → масиви. Висота дерев у насадженнях становить від 11 до 20 м, діаметр стовбура – 26-43 см. Проаналізувавши вікову структуру кленових насаджень у парках і скверах міста, встановлено, що більша кількість дерев перебуває у віці 30-40 років. У меншій кількості представлені дерева віком 40-50 років, ще меншою – віком до 30 років. Поодинокими екземплярами представлені молоді дерева, посаджені за останні роки (віком до 10 років). Варто зазначити, що дерева віком до 40 років у паркових насадженнях цілком здорові, у них зрідка трапляються сухі гілки у кроні, а також не ушкоджений листовий апарат. З'ясовано, що всі досліджені види та форми роду Acer L. мають високий життєвий стан (VII-VIII балів).

Біографії авторів

Н. М. Данильчук, Криворізький ботанічний сад, НАН України, м. Кривий Ріг

канд. біол. наук, мол. наук. співробітник, відділ інтродукції і акліматизації рослин

Ю. С. Юхименко, Криворізький ботанічний сад, НАН України, м. Кривий Ріг

канд. біол. наук, наук. співробітник, відділ інтродукції і акліматизації рослин

Л. І. Бойко, Криворізький ботанічний сад, НАН України, м. Кривий Ріг

канд. біол. наук, ст. наук. співробітник, в.о. директора

Посилання

Danylchuk, N. M., Yukhymenko, Yu. S., & Danylchuk, O. V. (2015). Collection of species of the genus Acer L. in the Kryvyi Rih Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Introduction of plants, preservation and enrichment of biodiversity in botanical gardens and arboretums: Mat. international scientific conference. Kyiv: Fitosociotsentr, 72-73. [In Ukrainian].
Erokhina, V. I., Zherebtsova, G. P., Wolftrub, T. I., et al. (1987). Landscaping of inhabited places: Reference book. Moscow: Stroiizdat, 480. [In Russian].
Fedorovskyi, V. D., Terlyga, N. S., Yukhymenko, Yu. S., Danylchuk, O. V., Danylchuk, N. M., & Lapteva, O. V. (2013). Species composition and life state of tree-shrub vegetation in parks and squares of Kryvyi Rih. Introduction to plants, 3, 73-79. [In Ukrainian].
Hertz, N. V., & Hertz, A. I. (2010). Introducers of species of the genus Acer L. of Western Podillia (Ternopil region), practical and decorative value. Introduction of plants, preservation and enrichment of biodiversity in botanical gardens and arboretums: Mat. international of science conference dedicated to the 75th anniversary of the founding of the NBS named after M.M. Hryshka of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 38-40. [In Ukrainian].
Horb, A. S., & Duk, N. M. (2006). Climate of Dnipropetrovsk Region: Monograph. D.: Publishing House of DNU, 204. [In Ukrainian].
Hrabovy, V. M. (2013). The use of conifers in the green spaces of the city of Uman. The role of botanical gardens and arboretums in preserving and enriching the biological diversity of urban areas: Proceedings of the international scientific conference. (May 28-31, 2013). Kyiv: NCSEBM of the National Academy of Sciences of Ukraine, PJSC "Vipol", 63-65. [In Ukrainian].
Kalinichenko, O. A. (2003). Decorative dendrology. Kyiv: Higher School, 199. [In Ukrainian].
Kochno, N. A. (1997). Catalog of plants of the Central Botanical Garden named after N.N. Hryshko. Kyiv: Nauk. dumka, 453. [In Ukrainian].
Kohno, M. A., & Kuznetsov, S. I. (2000). About the concept of mobilization of world dendrological resources for introduction in Ukraine. Introduction and green construction: coll. of science works – Bila Tserkva: Mustang, 83-89. [In Ukrainian].
Kohno, M. A., Trofymenko, N. M., Parkhomenko, L. I., et al. (2005). Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms: reference book. Kyiv: "Fitosociotsentr" Publishing House, part 2, 716. [In Ukrainian].
Kohno, N. A. (1967). Introduction of maple species in Ukraine. Bibl. Chief nerd garden, 65, 23-29. [In Russian].
Kohno, N. A. (1973). Ecological-geographical classification of maple species for introduction into Ukraine. Introduction of plants and green construction. Kiev: Nauk. Dumka, 86-88. [In Russian].
Kohno, N. A. (1982). Maples of Ukraine. Kiev: Nauk. dumka, 184. [In Russian].
Kolesnichenko, O. V., Slyusar, S. I., & Yakobchuk, O. M., Kolesnichenko, O. V. (2008). Catalog of woody plants of the Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: VC NUBiP of Ukraine, 40. [In Ukrainian].
Korshikov, I. I., Zhukov, S. P. (2008). Self-renewal of tree plants on the tailings of coal mines of Donbass. Industrial botany, 8, 17-23. [In Russian].
Kucheryavy, V. P. (2008). Gardens and parks of Lviv. Lviv: Svit, 359. [In Ukrainian].
Kucheryavy, V. P. (2008). Landscaping of populated areas. Understudy. View, 2nd. Lviv: Svit, 456. [In Ukrainian].
Levon, F. M. (2008). Green plantations in an anthropogenically transformed environment. Kyiv: NNC IAE. [In Ukrainian].
Loggynov, V. B. (1988). Introductory optimization of forest cultural cenoses. Kyiv: Nauk. dumka, 164. [In Russian].
Lypa, A. L. (1978). Introduction and acclimatization of tree plants in Ukraine. Kiev: Vyshcha Shk., 112. [In Russian].
Matviyenko, E. Yu. (2001). Introducents in the steppe plantations of the southwestern part of the Rostov region (on the example of the Donskogo Leskhoz): diss…. candidate village of science – Novocherkassk, 159-165. [In Russian].
Oleksiichenko, N. O., & Manko, M. V. (2012). Species and form diversity of woody plants of the genus Acer L. in Ukraine and landscaping of Kyiv. Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Ser.: Forestry and decorative horticulture, 171(2), 253-259. [In Ukrainian].
Polyakov, O. K., & Rubtsov, A. F. (1980). Introduction of maples in Donbas. Introduction and acclimatization of plants in Ukraine, 17, 7-10. [In Ukrainian].
Savelyeva, L. S. (1975). Sustainability of trees and shrubs in protective forest plantations. Lyudmila Semenovna Savelyeva. Moscow: Lesn. prom-nost, 168. [In Russian].
Semenyutina, A. V., Podkovyrov, I. Yu., & Taran, S. S. (2014). Effectiveness of using the cluster method in the analysis of the decorative merits of landscape plantings. Global scientific potential, 7(40), 48-51. [In Russian].
Semenyutina, A. V., Podkovyrova, G. V., Khuzhakhmetova, A. Sh., Svintsov, I. P., Semenyutina, V. A., & Podkovyrov, I. Yu. (2018). Engineering implementation of landscaping of low-forest regions International journal of mechanical engineering and technology, 9(10), 1415-1422.
Sokolov, S. L. (1958). Trees and shrubs of the USSR. M.-L.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR., vol. IV, 975. [In Russian].
Suslova, O. P., Polyakov, O. K., & Kharkhota, L. V. (2013). The condition of woody plants in park plantations of industrial cities of southeastern Ukraine. Industrial Botany, vol. 13, 109-115. [In Ukrainian].
Suslova, Ye., Polyakov, A., & Kharkhota, L. (2013). Monitoring of the Park Tree Stands in Urban Areas in the South-East of Ukraine, Biologija, vol. 59, no. 1, 118.
Terlyga, N. S., Danylchuk, O. V., Yukhymenko, Yu. S., Fedorovskyi, V. D., & Danylchuk, N. M. (2015). Cultivated dendroflora of parks and squares of Kryvyi Rih: historical aspects of formation and current state. Bulletin of Kharkiv National Agrarian University, 2, 93-101. [In Ukrainian].
Vorobyev, G. I. (1982). Wood species of the world. T. 2.: Trans. with English. Moscow: Lesnaya promyshlennost, 84-85. [In Russian].
Zaitseva, I. O. (2015). Analysis of phenorhythmics and adaptive properties of maples under the conditions of introduction in the Dnieper steppe. Bulletin of the Dnipropetrovsk Agrarian and Economic University, 2(36), 6-12. [In Ukrainian].
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Данильчук, Н. М., Юхименко, Ю. С., & Бойко, Л. І. (2022). Рід Acer L. у зелених насадженнях Кривого Рогу. Науковий вісник НЛТУ України, 32(4), 26-31. https://doi.org/10.36930/40320404
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство