Забезпечення еколого-економічної безпеки у посткризовий період

Ключові слова: екологічна безпека, довкілля, економіко-правові заходи, методика Кендалла, інструменти екологізації, відновлювана енергія

Анотація

Збалансування екологічної та економічної систем є екстреною потребою сьогодення, яка виникла внаслідок активного економічного розвитку та нехтування екологічними обмеженнями. Результатом такої непродуманої активності стало вичерпання природних ресурсів, збільшення рівня забруднення довкілля та посилення глобальних екологічних проблем. Здійснений у цьому дослідженні теоретичний аналіз дає підстави стверджувати, що екологізація як безпекова діяльність, на сьогодні набула дуже вагомого значення в межах еколого-економічних систем, особливо у посткризовий період, коли всі країни намагатимуться якнайшвидше відновити економіку після завершення пандемії коронавірусу СOVID-19. Проаналізовано можливі сценарії розвитку економіки після завершення пандемії та їх вплив на довкілля. Ідентифіковано найоптимальніший шлях, що полягає в економічному відновленні, яке супроводжуватиметься інтенсивними процесами екологізації економіки. Обґрунтовано, що такий шлях дасть змогу отримати найбільший еколого-економічний ефект та сприятиме подоланню глобальних екологічних проблем. Запропоновано вдосконалити систему управління екологізацією шляхом використання найефективніших інструментів екологізації та адаптувати її до посткризових реалій. Для цього розроблено методику та алгоритм оцінки ефективності інструментів екологізації з використанням методу експертного опитування та методики Кендалла для оцінки узгодженості думок експертів. Встановлено ефективність інструментів екологізації та виокремлено найефективніші з них. Ґрунтуючись на результатах дослідження, розроблено основні заходи з удосконалення системи управління екологізацією економіки у посткризовий період шляхом інтенсифікації використання найефективніших інструментів. Оскільки у дослідженні з'ясовано, що екологічні податки є найефективнішим інструментом екологізації, оцінено їхню частку у структурі податкових платежів України та інших розвинених країн. На підставі цього підтверджено гіпотезу щодо необґрунтовано низьких ставок екологічних податків в Україні. Запропоновано низку управлінських заходів з екологізації економіки у посткризовий період.

Біографії авторів

В. В. Гобела, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту

В. С. Дудюк, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту організацій і адміністрування

В. М. Гобела, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

асистент, кафедра лісопромислового виробництва та лісових доріг

Посилання

Affolderbach, J. (2020). Translating green economy concepts into practice: ideas pitches as learning tools for sustainability education. Journal of Geography in Higher Education. https://doi.org/10.1080/03098265.2020.1849063

Anser, K. M., Usman, M., Godil, D. I., Shabbir, M. S., Sharif, A., Tabash, M. I. & Bares Lopez, L. (2021). Correction to: Does globalization affect the green economy and environment? The relationship between energy consumption, carbon dioxide emissions, and economic growth. Environ Sci Pollut Res. http://doi.org/10.1007/s11356-021-14243-4

Ascensao, F., Fahrig, L., Clevenger, A., et. al. (2018). Environmental challenges for the Belt and Road Initiative. Nature Sustainability, 5, 206–209. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0059-3

Bukanov, H. M. (2019). Stratehichni instrumenty realizatsii derzhavnoi ekolohichnoi polityky v Ukraini. Publichne upravlinnia: teoriia i praktyka, 2(22). Retrivied from: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/7.pdf. [In Ukrainian].

Chmyr, O., & Zakharkevych, N. (2013). "Zelena" ekonomika: sutnist, tsili ta bazovi pryntsypy. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 33, 54–62. Recovered from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123331?show=full. [In Ukrainian].

Daly, H., & Farley, J. (2004). Ecological Economics. Principles and applications. Washington: Island Press.

Demiral, M., & Demiral, O. (2021). Where is the gray side of green growth? Theoretical insights, policy directions, and evidence from a multidimensional approach. Environ Sci Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-021-13127-x

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2016). Enerhospozhyvannia na pidstavi vidnovliuvanykh dzherel. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/. [In Ukrainian].

Dymitrow, M., & Halfacree, K. (2018). Sustainability – differently. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 40(40), 7–16. https://doi.org/10.2478/bog-2018-0011

Gormally, A. (2019). The role of sustainability in HE and the GEES disciplines; recommendations for future practice. Journal of Geography in Higher Education, 43(4), 599–608. https://doi.org/10.1080/03098265.2019.1660627

Hobela, V. (2021). Ekonomiko-bezpekova ekolohizatsiia: teoriia i praktyka. Lviv: LvDUVS. Retrieved from: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3757. [In Ukrainian].

Hobela, V., Blikhar, M., Syrovackyi, V., Maraieva, U., & Dudiuk, V. (2021). Economic and legal measures for ensuring the economy greening in the post-pandemic period. Amazonia Investiga, 10(44), 252–260. https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.24

Juhola, S. (2018). Planning for a green city: the Green Factor tool. Urban Forestry and Urban Greening, 34, 254–258. http://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.07.019

Kumar, P. (2017). Innovative tools and new metrics for inclusive green economy. Current opinion in environmental sustainability, 24, 47–51. http://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.012

Nawaz, M. A., Seshadri, U., Kumar, P., et. al. (2021). Nexus between green finance and climate change mitigation in N-11 and BRICS countries: empirical estimation through difference in differences (DID) approach. Environ Sci Pollut Res, 28, 6504–6519. https://doi.org/10.1007/s11356-020-10920-y

Odugbesan, J. A., Rjoub, H., Ifediora, C. U., et. al. (2021). Do financial regulations matters for sustainable green economy: evidence from Turkey. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-021-14645-4

Pearce, D. (1990). Blueprint 2: Greening the world economy. London: Earthscan Publications ltd.

Saud, S., Chen, S., Haseeb, A., & Sumayya. (2020). The role of financial development and globalization in the environment: Accounting ecological footprint indicators for selected one-belt-one-road initiative countries. Journal of Cleaner Production. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119518

Schulz, C., & Affolderbach, J. (2015). Grünes Wachstum und alternative Wirtschaftsformen (Green growth and alternative forms of economy). Geographische Rundschau (Geographical survey), 5, 4–9. Recovered from: https://www.westermann.de/anlage/4567354/GruenesWachstum-und-alternative-Wirtschaftsformen

Syniakevych, I. M. (2015). Ekolohichna polityka: stratehiia podolannia hlobalnykh ekolohichnykh zahroz: monohrafiia. Lviv: ZUKTs. [In Ukrainian].

Syniakevych, I. M., Holovko, A. A., Kovalyshyn, V., Polovskyi, A. M. (2015). Ekolohizatsiia suchasnoho suspilnoho zhyttia v konteksti podolannia ekolohichnykh zahroz i zmitsnennia ekolohichnoi bezpeky. Scientific Bulletin of UNFU, 25(13), 186 p. [In Ukrainian].

Tarnawska, K. (2013). Eco-innovations – tools for the transition to green economy. Economics and Management, 18, 735–743. http://doi.org/10.5755/j01.em.18.4.4485

Tidball, K. G., & Aktipis, A. (2018). Feedback enhances greening during disaster recovery: A model of social and ecological processes in neighborhood scale investment. Urban Forestry & Urban Greening, 34, 269–280. https://doi:10.1016/j.ufug.2018.07.005

Ushakova-Kyrpach, I. M. (2013). Suchasni aspekty realizatsii ekonomichnykh instrumentiv ekolohichnoi polityky Ukrainy. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 2(57), 210–217. [In Ukrainian].

Xie, Q., Wang, X., & Cong, X. (2020). How does foreign direct investment affect CO2 emissions in emerging countries? New findings from a nonlinear panel analysis. Clean Prod. Elsevier Ltd. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119422

Yuan, F., & Gallagher, K. P. (2018). Greening development lending in the Americas: trends and determinants. Ecological Economics. Elsevier, 154, 189–200. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.07.009

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Гобела, В. В., Дудюк, В. С., & Гобела, В. М. (2021). Забезпечення еколого-економічної безпеки у посткризовий період. Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), 79-83. https://doi.org/10.36930/40310512