Дослідження ризиків природоохоронного нагляду суб'єкта перевезення небезпечних вантажів

Ключові слова: залізничний транспорт, перевезення, небезпечні вантажі, забруднення, ризики, правове регулювання

Анотація

Розглянуто законодавство країн Європейського Союзу та України щодо перевезень небезпечних вантажів і встановлено, що суть питання правового регулювання перевезення цих вантажів полягає у визначенні ризику виникнення потенційних негативних наслідків за недотримання нормативного законодавства під час перевезення вантажів підвищеної небезпеки та здійснення з ними інших маніпуляцій під час транспортування, зокрема на залізницях. Проаналізувавши спеціалізовані національні і міжнародні регламенти перевезень небезпечних вантажів з'ясовано, що технічне регулювання перевезення небезпечних вантажів не встановлює спеціальних вимог екологічної безпеки, звітності та контролю. Унаслідок дослідження ризиків заходів державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря вантажних станцій регіональної філії "Львівська залізниця" визначено, що вантажні станції, які працюють з небезпечними вантажами, потребують кризового менеджменту у таких питаннях, як наявність дозволів на викиди забруднювальних речовин до атмосферного повітря стаціонарними джерелами; розроблення спеціальних заходів з охорони атмосферного повітря в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; виконання виробничого контролю інструментально-лабораторними вимірами параметрів викидів забруднювальних речовин; стаціонарних і пересувних джерел; виконання нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних та інших пересувних засобів; виплату та нарахування екологічного податку на викиди забруднювальних речовин до атмосферного повітря. Визначено також, що економічні інструменти у сфері природоохоронної діяльності, а саме податки, плата за завдані збитки, штрафи, є мотиваторами ведення екологічно безпечної діяльності підприємствами, для яких необхідним є створення системи безперервного моніторингу, ситуаційне моделювання великомасштабних техногенних аварій і катастроф, а також розроблення системи екологічного оцінювання безпеки залізничного транспорту, оскільки на сьогодні не вирішені методологічні проблеми прогнозу їх динаміки у середньо- і довготерміновій перспективі.

Біографії авторів

О. О. Мацьків, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра цивільної безпеки

О. Г. Чайка, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Л. Й. Солодяк, Львівська філія Дніпровського Національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра фундаментальних дисциплін

М. В. Руда, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Посилання

Agreement on International Rail Freight Service (UMVD). (2015). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_011

Directive 2011/92/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (codification). Official Journal of the EU. L. 26, January 28, (2012), 1–21.

Dvulit, Z. P. (2012). Economic and environmental aspects of the impact of railway transport on the environment. Collection of scientific works of the State Economic and Technological University of Transport. Series "Economics and Management", 18(2), 132–143. [In Ukrainian].

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. (2008). Vol. I. United Nations, New York and Geneva. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/go/994_217

ICC Business Charter for Sustainable Development. (2015). Retrieved from: ICC Business Charter for Sustainable Development.

International agreements in the field of transportation of dangerous goods. Retrieved from: http://cycap.com.ua/mizhnarodne-zakonodavstvo/

International agreements on environmental protection. Retrieved from: https://chornobyl-gef.com ›mizhnarodni-ugody

Methodological aspects of impact assessment on the natural and socio-economic environment. Kazakh Agency for Applied Ecology. Retrieved from: https: //unece.org/DAM/env/eia/documents/CentralAsiaGuidelines/Annex%204 %20-%20Russian.pdf

Nedokus, MO, (2012). Problems of legal regulation of transportation of dangerous substances. Current issues of state and law: Coll. Science. MES Youth Sports of Ukraine, NU "OYUA". Odessa: Jurid. l-ra, 2012, issue. 66, 119–126. [In Ukrainian].

On amendments to the order of the Ministry of Transport of Ukraine dated 21.11.2000 № 644 and the Rules of transportation of bulk cargo dated 25 November 2008 № 1430. Order of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine. Date of update: March 16, 2018. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE16196.html

On approval of certain regulations on the road transport of dangerous goods: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 11.09.2018, No. 1041/32493. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-18

On approval of methods for developing criteria for assessing the degree of risk from business activities and determining the frequency of planned measures of state supervision (control), as well as unified forms of acts based on the results of planned (unscheduled) measures of state supervision (control). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 10, 2018 № 342. Update date: June 6, 2018 № 464. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180342.html

On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 30, 2018 № 430-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018

On environmental impact assessment: Law of Ukraine of 23.05.2017, No. 2059-VIII. Date of update: 01.12.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19

On environmental protection: Law of Ukraine of 25.06.91 № 1264-XII. Date of update: 01.01.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

On protection of atmospheric air: Law of Ukraine of 16.10.1992. № 2707-XII. Date of update: 05.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12.

On railway transport: Law of Ukraine of 04.07.1996, № 273/96-VR. Date of update: 16.10.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96

On Strategic Environmental Assessment: Law of Ukraine of March 20, 2018, No. 2354-VIII. Date of update: 01.01.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19

On the basic principles of state supervision (control) in the sphere of economic activity: Law of Ukraine of 05.04.2007 № 877-V. Date of update: 27.05.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

On transportation of dangerous goods: Law of Ukraine of April 6, 2000, No. 1644-II. Date of update: 16.10.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-14

On Ukraines accession to the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (DOPNV): Law of Ukraine of March 2, 2000, № 1511-III. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1511-14

Procedure and rules for compulsory liability insurance of dangerous goods: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 01.06.2002, No. 733. Date of update: 05.04.2017. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2002.

Protocol on Ukraines accession to the Treaty establishing the Energy Community. The Protocol was ratified by Law № 2787-VI (2787-17) of 15.12.2010. VVR, 2011, No. 24, 170. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a27.International agreements on environmental protection. URL: https://chornobyl-gef.com › mizhnarodni-ugody

Recommendations on the transport of dangerous goods. (2015). Model regulations 19th rev. ed. New York; Geneva: United Nations, Vol. 1, VI, 444 p. Retrieved from: http://www.unece.org/ru/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html

Rules of transportation of dangerous goods. (2015). Annex 2 to the Agreement on the International Carriage of Rail Freight (SMGS). Retrieved from: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/smgs/addition2_smgs

The Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part. Ratified with a statement by Law № 1678-VII of 16.09.2014. Date of renovation: 30.11.2015. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Опубліковано
2021-09-09
Як цитувати
Мацьків, О. О., Чайка, О. Г., Солодяк, Л. Й., & Руда, М. В. (2021). Дослідження ризиків природоохоронного нагляду суб’єкта перевезення небезпечних вантажів. Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), 82-87. https://doi.org/10.36930/40310413
Розділ
Екологія та довкілля

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають