Фізичні властивості деревини павловнії повстистої — Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

  • А. П. Іванюк Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • В. Я. Заячук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Т. І. Харачко Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Т. В. Колодій Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Б. М. М'якуш Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: текстура, щільність, відносна вологість, всихання, розбухання, пористість

Анотація

Досліджено фізичні властивості деревини павловнії повстистої Paulownia tomentosa(Thunb.) Steud., вирощеної шляхом плантаційного вирощування в умовах Західного Лісостепу України. Проаналізовано літературні дані з цієї тематики, на підставі яких можна стверджувати, що раніше аналогічні дослідження в Україні не проводили. З'ясовано, що за зовнішнім виглядом та текстурою деревина павловнії повстистої найбільше подібна до деревини ясена звичайного. Серед фізичних властивостей досліджено щільність деревини, відносну вологість, всихання та розбухання, пористість деревини. Визначено, що щільність деревини павловнії змінюється від 329-342 кг/м3 (заболонь, ядро) до 416 кг/м3 (серединна частинa). За показником щільності деревина павловнії подібна до деревини ялини європейської та ялиці білої. Однак тангентальне всихання для цих порід в середньому становить 7,6-7,8 %, а радіальне – 3,6-3,8 %, тоді як для павловнії тангентальне всихання становить 3,6 %, а радіальне – 2,4 %. Встановлено, що під час сушіння деревини павловнії повстистої вона значно менше змінюватиме лінійні розміри та об'єм, що зменшить прояв внутрішніх напружень у деревині та появу таких типових вад деревини, як тріщини усушки та покоробленості. Встановлено, що за умов, коли на деревину діє тільки волога, наявна у повітрі, вологість деревини павловнії збільшується тільки до значення 12,9 %. За умов повного занурення у воду деревина павловнії повстистої досягає істотного вологопоглинання – 51,9 %. Встановлено, що в разі повітряно-сухого режиму сушіння в сонячну суху погоду дрова-рубанці з деревини павловнії повстистої досягають оптимальної для їх спалювання вологості вже через 7-9 днів, а просушені попередньо в сушильній шафі – через 3-4 дні, тому її доцільно використовувати для виробництва дров паливних і пелет. Встановлено, що доцільно використовувати тільки серединну частину поперечного перетину стовбура між ядром та заболонню у виробах, які зазнають значних навантажень. Серединна частина деревини павловнії за деякими показниками наближається до деревини сосни звичайної, тому може мати широке використання у будівництві.

Біографії авторів

А. П. Іванюк, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісових культур та лісової селекції

В. Я. Заячук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра ботаніки деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Т. І. Харачко, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісових культур та лісової селекції

Т. В. Колодій, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, ст. викладач, кафедра ботаніки деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Б. М. М'якуш, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

 канд. техн. наук, завідувач навчально-виробничої майстерн

Посилання

Barnett, J., & Jeronimidis, G. (2003). Wood quality and its biological basis. Oxford: Blackwell, 226 p.

Borovikov, A. M., & Ugolev, B. N. (1989). Spravochnik po drevesine. Moscow: Izd-vo "Lesn. prom-st", 296 p. [In Russian].

CEN. EN 350 Durability of Wood and Wood-Based Products – Testing and Classification of the Durability to Biological Agents of Wood and Wood-Based Materials; CEN: Brussels, Belgium. (2016).

Hakan, M., & Akyildiz, Hamiyet Sahin Kol (2010). Some technological properties and uses of paulownia (Paulownia tomentosa Steud.) wood. Retrieved from: http://www.jeb.co.in/journal_issues/201005_may10/paper_21.pdf

Hensiruk, S. A. (1992). Lisy Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, 408 p. [In Ukrainian].

Leontev, N. L. (1970). Tekhnika ispytanii drevesiny. Moscow: Izd-vo "Lesn. prom-st", 160 p. [In Russian].

Matskevych, O. V., Filipova, L. M., Matskevych, V. V., & Andriievskyi, V. V. (2019). Pavlovniia: naukovo-praktychnyi posibnyk: Bila Tserkva: BNAU, 80 p. [In Ukrainian].

Poluboiarinov, O. I. (1976). Plotnost drevesiny. Moscow: Izd-vo "Lesn. prom-st", 160 p. [In Russian].

Sopushinskii, I. M. (2012). Osoblivosti makrostrukturi dekorativnoi derevini anomalii iavora, buka lisovogo ta iasena zvichainogo. Scientific Bulletin of UNFU, 22(12), 133–137. [In Ukrainian].

Sopushynskyi, I. M. (2012). Anatomichni osoblyvosti priamovoloknystoi ta khvyliasto-zavylkuvatoi derevyny yavora (Acer pseudoplatanus L.) ta yasena zvychainoho (Fraxinus excelsior L.). Scientific Bulletin of UNFU, 22(11), 151–155. [In Ukrainian].

Sopushynskyi, I. M., & Vintoniv, I. S. (2014). Derevynoznavstvo: laboratornyi praktykum. Lviv: Liha-Pres, 144 p. [In Ukrainian].

Szabolcs, Koman, & Sandor, Feher. (2017). Physical and mechanical properties of Paulownia tomentosa Steud. wood planted in Hungaria. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Szabolcs-Koman/publication/31775 8862_Physical_and_mechanical_properties_of_paulownia_tomentosa_wood_planted_in_hungaria/links/5968cd120f7e9b80918e78ee/Physical-and-mechani cal-properties-of-paulownia-tomentosa-wood-planted-in-hungaria.pdf

Ugolev, B. N. (1965). Ispytaniia drevesiny i drevesnykh materialov. Moscow: Izd- vo "Lesn. prom-st", 251 p. [In Russian].

Vintoniv, I. S., Sopushynskyi, I. M., & Taishinger, A. (2007). Derevynoznavstvo: navch. posibn. (2nd ed.), Lviv: Vyd-vo "Apriori", 312 p. [In Ukrainian].

Vorobev, G. I. (1982). Drevesnye porody mira: trans. from English. Moscow: Izd-vo "Lesn. prom-st". Vol. 2, 352 p. [In Russian].

Yuskevych, T. V. (2012). Usykhannia derevyny introdukovanykh vydiv sosny. Scientific Bulletin of UNFU, 22(11), 167–170. [In Ukrainian].

Yuskevych, T. V., & Terelia, I. P. (2013). Shchilnist derevyny lisovykh khvoinykh vydiv Ukrainy. Scientific Bulletin of UNFU, 23(16), 27–31. [In Ukrainian].

Zaiachuk, V. Ya. (2014). Dendrolohiia. Pidruchnyk: 2nd ed., Lviv: Spolom, 676 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-09-09
Як цитувати
Іванюк, А. П., Заячук, В. Я., Харачко, Т. І., Колодій, Т. В., & М’якуш, Б. М. (2021). Фізичні властивості деревини павловнії повстистої — Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), 71-75. https://doi.org/10.36930/40310411
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство