Санітарний стан похідних ялинових насаджень Національного природного парку "Зачарований край"

  • І. Ф. Шишканинець Національний природний парк "Зачарований край", с. Ільниця
  • В. В. Лутак Національний природний парк "Зачарований край", с. Ільниця
  • В. С. Феннич Національний природний парк "Зачарований край", с. Ільниця
Ключові слова: сухостійна деревина, індекс санітарного стану, дефоліація, пошкодження, клас Крафта

Анотація

Територія Національного природного парку "Зачарований край" розташована в центральній частині Вигорлат-Гутинської Вулканічної гряди (передгір'я Східних Карпат) і на 96,7 % представлена лісовими землями. У породному складі явним домінантом є бук європейський (Fagus sylvatica L.) ‒ 92 %, на другому місці ялина європейська (Picea abies (L.) H. Karst.) ‒ 6,6 %, на решту порід припадає 1,4 % від площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Регулярне вивчення стану насаджень на територіях природно-заповідного фонду ‒ одне із завдань, покладених на науковий відділ Національного природного парку "Зачарований край". Оцінювання санітарного стану здійснювали переважно у літні місяці (липень-вересень) 2020 р. на дев'яти кругових постійних пробних площах, з використанням відповідних методик. Встановлено, що деревостани (зважаючи на санітарний стан ялини загалом) за індексом санітарного стану є дуже ослабленими ‒ участь ялини у складі 3-4 одиниці, всихаючими ‒ 7-8 одиниць, всохлими ‒ 9-10 одиниць. За ступенем деградації фотосинтетичного апарату деревостани з участю ялини у складі 3-4 та 7 одиниць належать до класу "середньо ушкоджені", а деревостани з участю ялини у складі 8-10 одиниць – переважно до класу "дуже ушкоджені". Середня частка сухостійної деревини в загальному запасі збільшилася за 10-річний період від 2,9 до 37,8 %. При цьому середня частка сухостійної деревини у змішаних деревостанах становить 21,8 %, а у чистих та з переважанням участі ялини (8 і 9 одиниць) ‒ 45,8 %. Виявлено, що середня частка сухостійних дерев на пробних площах становить 63,5 % ‒ від кількості дерев ялини та 44,6 % ‒ від загальної кількості дерев. Середня частка сухостійних дерев у змішаних деревостанах становить 29,1 %, а у чистих та з участю ялини 9 і 8 одиниць ‒ 53,1 %. Масове всихання ялини призвело до переходу більшості деревостанів ялини, за елементом лісу, у всохлі насадження. Основними причинами деградації ялинових деревостанів є осередки короїдів та абіотичні чинники (вітровали та буреломи), що призвели до механічних пошкоджень стовбурів.

Біографії авторів

І. Ф. Шишканинець, Національний природний парк "Зачарований край", с. Ільниця

 канд. с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи

В. В. Лутак, Національний природний парк "Зачарований край", с. Ільниця

наук. співробітник

В. С. Феннич, Національний природний парк "Зачарований край", с. Ільниця

 т.в.о. директора

Посилання

Bigun, N. Y. (1990). Elniki bukovoj zony Karpat. Spruce forests of the beech zone of the Carpathians. Uzhgorod, Karpaty, 125 p. [In Russian].

Borecki, T., & Keczynski, A. (1992). Atlas of the loss of the assimilation apparatus in forest trees. Warszawa, Agencia Reklamowa "ATUT", 49 p. [In Poland).

Buksha, I. F., & Banik, M. V. (2001). Methodical recommendations on forest monitoring of Ukraine of the I level. Kharkiv: UkrNDILHA, 33 p (In Ukrainian].

Debrynyuk, Y. M. (2011). Dying of spruce forests: causes and consequences. Scientific ulletin of UNFU, 21(16), 32–38. [In Ukrainian].

Holubets, M. A. (2016). Bases to restorefunctional essenceof the Carpathian forests. Lviv, Manuskript, 144 p. [In Ukrainian].

Hrom, M. M. (2007). Forest assessment. Lviv, RVV NLTU Ukrainy, 416 p. [In Ukrainian].

Kramarets, V. O., & Matsiakh, I. P. (2017). Forest declines: causes, consequences, possible ways of counteraction. Scientific Principles of Biodiversity Conservation, 8(15), 45–62. [In Ukrainian].

Kramarets, V. O. (2021). Spruce forest stands of the Ukrainian Carpathians: current conditions and increase of biotic stability. Extended abstract of Doctor dissertation. Lviv, 48 p. [In Ukrainian].

Kramarets, V. O., & Krynytskyy, H. T. (2009). Assessment and possible threats to the survival of the spruce forests of the Carpathians in connection with climate change. Scientific Bulletin of UNFU, 19(15), 38–50. [In Ukrainian].

Mozolevskaya, E. G., Kataev, O. A., & Sokolova, E. S. (1984). Methods of forest pathological examination of foci of stem pests and forest diseases. M. Lesn. rrom-st, 152 p. [In Russian].

Oliinyk, V. S., & Zeinalian, A. M. (2020). Altitude features of spruce decline on the north-eastern megaslope of Ukrainian Carpathians. Foresty and Forest Melioration, 136, 19–24. https://doi.org/10.33220/1026-3365.136.2020.19

Parpan, V. I., Shparyk, Yu. S., Slobodyan, P. Ya., Parpan, T. V., et al. (2014). Forest management peculiarities in secondary Norway spruce (Picea abies (L) H. Karst.) stands of the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 12, 20–29. [In Ukrainian].

Pasternak, P. S., et al. (1987). Recommendations for increasing the resistance of greenery to man-made air pollution by emissions of ammonia, sulfur dioxide, nitrogen oxides in the forest and steppe zones of the Ukrainian SSR: Methodikal instructions. Kharkov: UkrNIILKhA, 16 p. [In Russian].

Sanitary Forests Regulations in Ukraine. (2016). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 26 zhovtnya 2016 r., No 756. Retrieved from: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1224-2020-%D0 %BF#Text (last accessed date 09.12.2020)

Shparyk, Y. S. (2017). Economic results of spruce forests declinein the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 15, 129–139. https://doi.org/10.15421/411717

Shparyk, Y. S. (2019). Ecological results of Norway spruce forests decline in main forest types of the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 19, 145–153. https://doi.org/10.15421/411915

Опубліковано
2021-09-09
Як цитувати
Шишканинець, І. Ф., Лутак, В. В., & Феннич, В. С. (2021). Санітарний стан похідних ялинових насаджень Національного природного парку "Зачарований край". Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), 54-58. https://doi.org/10.36930/40310408
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство