Вплив стимуляторів росту на ризогенез клонів Thuja Occidentalis L. в умовах in vitro

  • М. М. Лісовий Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: Thuja occidentalis L., ризогенез, живильне середовище, in vitro, мікроклональне розмноження

Анотація

Проаналізовано літературні дані стосовно досліджуваної тематики, на підставі чого встановлено необхідність удосконалення методики та поглиблення знань про перебіг процесів ризогенезу мікроклонів Thuja occidentalis L. в умовах in vitro під впливом стимуляторів росту. Для кількісної та якісної оцінки результатів досліджень проведено розподіл за показниками укорінення у балах: 0 балів – укорінення не спостерігається; 1 бал – слабке укорінення (корінці поодинокі, нерозгалужені); 2 бали – середнє укорінення, мікроживець має 2-3 добре розвинених корінці; 3 бали – сильне укорінення, коренева система добре розвинена, розгалужена, більше 3 корінців та використано інтегрований показник укорінення (ІПУ) клонів. Як живильне середовище для мікроклонування досліджуваного виду застосовано 1/2 RW, модифіковане речовинами ауксинового типу НОК та ІМК у концентраціях 0,5 та 1,0 мг/л у всіх можливих комбінаціях. З'ясовано, що найвищі показники укорінення клонів були за використання у ролі стимулятора коренеутворення тільки ІМК (1,0 мг/л), де укорінились 90,0 % мікропагонів із балом 3, та 10,0 % – із балом 2. Результати розрахунку інтегрованого показника укорінення підтвердили висунуте припущення про позитивний вплив стимулятора росту ІМК на досліджувані процеси (середній бал укорінення становив 2,90, а ІПУ – 96,67 %). Встановлено, що зниження концентрації ІМК та використання двох стимуляторів одночасно чи тільки НОК спричиняло зменшення досліджуваних показників укорінення. На підставі статистичного опрацювання отриманих даних біометричних показників адвентивних кореневих систем клонів Thuja occidentalis (середня кількість корінців першого порядку на один експлант, середня кількість корінців другого порядку на один експлант, середня сумарна довжина корінців першого порядку на один експлант та середня сумарна довжина корінців другого порядку на один експлант), отриманих в умовах in vitro, встановлено, що за використання підібраної методики сформувалось 6,03±0,13 шт. корінців на експлант із середньою довжиною 116,13±2,05 мм (коефіцієнт варіації – 11,91 та 9,69 % відповідно) корінців першого порядку та 7,9±0,25 шт. – корінців другого порядку із сумарною середньою довжиною в межах 17,27±0,53 мм за варіації 17,38 та 17,0 % для відповідних біометричних показників та показника точності досліду у межах 2,18-3,17 %. Встановлено експериментально, що оптимальним живильним середовищем для ризогенезу клонів дослідженого виду є 1/2 MS із додаванням ІМК у концентрації 1,0 мг/л.

Біографія автора

М. М. Лісовий, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р с.-г. наук, доцент, кафедра лісових культур і лісової селекції

Посилання

Biotekhnolohiia roslyn. Retrieved from: http://veterinarua.ru/lektsii/2461–biotekhnologiya-roslin.html. [In Ukrainian].

Butenko, R. G. (1986). Kultura kletok rastenii i biotekhnologiia. Moscow: Nauka, 285 p. [In Russian].

Grechanik, R. M., Guz, M. M., & Oleksiichenko, N. O. (2012). Osoblivosti rizogenezu in vitro i adaptatcii ex vitro regenerantiv shovkovitci biloi (Morus alba L.). Scientific Bulletin of UkrSFU, 22(2), 9–15. [In Russian].

Kabir, M. H., Roy, P. K., & Golam, Ahmed. (2006). In vitro Propagation of Thuja occidentalis. Through Apical Shoot Culture Plant Tissue Cult., & Biotech, 16(1), 5–9.

Kataeva, N. V., & Butenko, R. G. (1983). Klonalnoe mikrorazmnozhenie rastenii. Moscow: Nauka, 96 p. [In Russian].

Kolesnichenko, O. V., Sliusar, S. I., & Yakobchuk, O. M. (2009). Metodychni rekomendatsii z rozmnozhennia derevnykh dekoratyvnykh roslyn Botanichnoho sadu NUBiP Ukrainy. Kyiv: NUBiP Ukrainy, 29 p. [In Ukrainian].

Lisovyi, M. M. (2015). Osoblyvosti avtovehetatyvnoho rozmnozhennia dekoratyvnykh form Thuja occidentalis L. Scientific Bulletin of UNFU, 25(9), 57–63. [In Ukrainian].

Lisovyi, M. M. (2017). Osoblyvosti otrymannia aseptychnoi kultury Thuja occidentalis L. v umovakh in vitro. Scientific Bulletin of UNFU, 27(9), 27–29. https://doi.org/10.15421/40270905

Lisovyi, M. M. (2019). Vplyv stymuliatoriv rostu na initsiatsiiu eksplantiv Thuja occidentalis L. v umovakh in vitro. Scientific Bulletin of UNFU, 29(5), 47–50. https://doi.org/10.15421/40290509

Lisovyi, M. M. (2020). Stanovlennia kultury tkanyn, yak perspektyvnoho napriamku doslidzhen. Materialy 70-oi naukovo-tekhnichnoi konferentsii profesorsko vykladatskoho skladu, naukovykh pratsivnykiv, doktorantiv ta aspirantiv za pidsumkamy naukovoi diialnosti u 2019-2020. (pp. 52–54). Lviv. [In Ukrainian].

Lisovyi, M. M., & Huz, M. M. (2015). Polimorfizm ta osoblyvosti vehetatyvnoho rozmnozhennia zhyvtsiuvanniam dekoratyvnykh form Thuja occidentalis L. Forestry and agroforestry. Issue 126, 132–139. [In Ukrainian].

Lisovyi, M. M., Ivaniuk, A. P., & Kharachko, T. I. (2019). Henetychna stabilnist kloniv pry rozmnozhenni v umovakh in vitro. Materialy 69-oi naukovo-tekhnichnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu, naukovykh pratsivnykiv, doktorantiv ta aspirantiv za pidsumkamy naukovoi diialnosti u 2018., (pp. 52–55) Lviv. [In Ukrainian].

Musiienko, M. M., & Paniuta, O. O. (2005). Biotekhnolohiia roslyn. Kyiv: VPTs "Kyivskyi universytet", 114 p. [In Ukrainian].

Plant Cell Biotechnology. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?

Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Лісовий, М. М. (2021). Вплив стимуляторів росту на ризогенез клонів Thuja Occidentalis L. в умовах in vitro. Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), 9-13. https://doi.org/10.36930/40310301
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство