Класифікація бухгалтерського аутсорсингу та доцільність його застосування в Україні

Ключові слова: бухгалтерський облік, бухгалтерський аутсорсинг, аутсорсер, види бухгалтерського аутсорсингу, доцільність здійснення бухгалтерського аутсорсингу

Анотація

Виявлено проблему недостатнього рівня розвитку аутсорсингу в Україні, проте відзначено наявність значного потенціалу для забезпечення цього процесу. З'ясовано сутність та мету бухгалтерського аутсорсингу. Розглянуто основні засади організації бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу. Встановлено наявність істотних переваг користування послугами аутсорсингової компанії порівняно з веденням бухгалтерського обліку внутрішньою бухгалтерською службою підприємства. Наведено перелік послуг, що надаються аутсорсинговими компаніями. Узагальнено класифікацію бухгалтерського аутсорсингу за такими ознаками, як: тривалість надання, обсяг переданих ділянок обліку, спосіб співпраці між аутсорсинговою компанією та підприємством-замовником послуг, територіальне розміщення, обсяг виконаної аутсорсинговою компанією роботи. Охарактеризовано класифікацію процесів, явищ та характеристик, що пов'язані з бухгалтерським аутсорсингом. Виявлено необхідність ретельного обґрунтування доцільності аутсорсингу на етапі прийняття рішення про його застосування. Обґрунтовано доцільність використання бухгалтерського аутсорсингу для малих та середніх підприємств. Проаналізовано можливість розподілу облікових функцій між аутсорсинговою компанією та штатними бухгалтерами через спільний доступ до бухгалтерських програм для великих підприємств. Обґрунтовано доцільність застосування моделі розрахунку економічного ефекту від упровадження бухгалтерського аутсорсингу, наведено порядок його кількісного розрахунку та визначення альтернативного варіанта організації і ведення бухгалтерського обліку. Визначено вплив якісних методів оцінювання ефективності бухгалтерського аутсорсингу. Наведено чинники, які є визначальними у прийнятті рішення щодо доцільності бухгалтерського аутсорсингу. Проаналізовано вибір підприємством повного або часткового аутсорсингу. Рекомендовано пошук і вибір аутсорсингової компанії здійснювати з урахуванням проведеного аналізу ринку. Визначено доцільність складання технічного завдання, де відображаються основні критерії відбору, та врахування стандартного чи розширеного варіанта ведення бухгалтерського аутсорсингу. Відзначено перспективи розвитку вітчизняного бухгалтерського аутсорсингу, які пов'язані з удосконаленням нормативно-правового регулювання цього процесу.

Біографії авторів

С. М. Пилипенко, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра управління та експертизи товарів

Н. П. Банера, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра управління та експертизи товарів

Л. О. Гелей, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра управління та експертизи товарів

Посилання

Davydyuk, T. V., & Lehotska, Yu. I. (2018). Bukhhalterskyy autsorsynh yak innovatsiynyy instrument dosyahnennya ekonomichnykh perevah. Economic journal Odessa polytechnic university, 1(3), 11–18. [In Ukrainian].

Kesarchuk, H. S. (2014). Bukhhalterskyy autsorsynh: ponyattya, vydy, perevahy ta nedoliky. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya Ekonomika, 1(42), 201–204. [In Ukrainian].

Lyakhovych, H. I. (2016). Bukhhalterskyy aut•sorsynh: pidkhody do traktuvannya ta klasyfikatsiyi. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 9, 104–108. [In Ukrainian].

Lyakhovych, H. I. (2017). Analiz dotsilnosti perekhodu na bukhhalterskyy autsorsynh. Problemy ekonomiky, 42, 392–397. [In Ukrainian].

Lyakhovych, H. I. (2017). Komparatyvnyy analiz naukovykh pidkhodiv do otsinky efektyvnosti bukhhalterskoho aut•sorsynhu. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya Ekonomika i menedzhment, 28, 213–219. [In Ukrainian].

Nazarenko, O. V., & Surovytska, A. V. (2018). Autsorsynh bukhhalterskoho obliku: perevahy, nedoliky ta osoblyvosti zaprovadzhennya. Ekonomika ta derzhava, 12, 50–54. [In Ukrainian].

Skakun, L. S. (2010). Bukhhalterskyy oblik v umovakh autsorsynhu (summary of the dissertation … of the candidate of economic sciences). Zhytomyr: Zhytomyr State University of Technology. [In Ukrainian].

Volot, O. I., & Mytko, A. P. (2014). Bukhhalterskyy autsorsynh: sutnist, klasyfikatsiya ta oblik. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 7, 76–79. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Пилипенко, С. М., Банера, Н. П., & Гелей, Л. О. (2021). Класифікація бухгалтерського аутсорсингу та доцільність його застосування в Україні. Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), 80-84. https://doi.org/10.36930/40310312