Загострення соціальних ризиків в Україні в контексті пандемії COVID-19

  • Р. П. Підлипна Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського НТЕУ, м. Ужгород https://orcid.org/0000-0001-6886-5834
Ключові слова: смерть, інвалідізація, втрата працездатності, безробіття, видатки Державного бюджету

Анотація

Систематизовано передумови виникнення соціальних ризиків в Україні, охарактеризовано основні проблеми перерозподілу ресурсів. Показано, що недостатність нормативно-правового регулювання якості надання соціальних послуг ускладнює контроль за ефективністю видатків на соціальні заходи. Виявлено, що нестабільність економічної ситуації в Україні, підсилена впливом пандемії Covid-19, призвела до зростання ризиків смерті значної частини українських громадян, інвалідізації чи довготривалої втрати працездатності, значного зростання матеріальних затрат на лікування, зростання рівня безробіття (у т.ч. прихованого) та погіршення соціально-економічного забезпечення працівників. Проаналізовано загальну і структурну динаміку видатків Державного бюджету, відзначено зростання видатків на соціальний захист населення та охорону здоров'я. Показано, що аналогічна тенденція структурної динаміки витрат соціального спрямування зумовлена намаганням інституційної підтримки населення в умовах пандемії. Водночас, виявлено зміни в програмах соціального захисту населення, які свідчать про зменшення фінансування окремих соціальних програм та додаткову бюджетну підтримку Пенсійного фонду України. Критично проаналізовано доцільність витрат коштів Фонду боротьби з Сovid-19, виявлено понад 37 % нецільового спрямування коштів. З огляду на загрозливу динаміку третьої хвилі пандемії, що проявилась стрімким зростанням добової кількості інфікованих і померлих внаслідок захворювання Covid-19 та тенденцією до зменшення віку нових хворих, досліджено можливості і перспективи імунізації населення як основного інструменту боротьби із пандемією, доведено, що недостатність коштів можна було компенсувати шляхом ефективнішого спрямування витрат Фонду. Окреслено інші соціальні ризики, зокрема проаналізовано тенденції зростання безробіття в умовах карантинних обмежень.

Біографія автора

Р. П. Підлипна, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського НТЕУ, м. Ужгород

д-р екон. наук, доцент, кафедра фінансів

Посилання

Boiko, A. O., & Bozhenko, V. V. (2020). The impact of systemic risk on the dynamics of socio-economic development of the country. Economic Forum, 1(3), 23–30. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-3-4

Donnelly, R., & Farina, M. P. (2021). How do state policies shape experiences of household income shocks and mental health during the Сovid-19 pandemic? Social Science & Medicine, 269. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113557

He, H., & Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 116, 176 –182. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.030

Lysiak, L., Kachula, S., & Abdin, A. (2021). Budget policy in the field of expenditures in the coordinates of social development. World of Finance, 4(65), 39–55. https://doi.org/10.35774/sf2020.04.039

Mikhno, I. S., Koval, V. V., & Navolokina, A. S. (2020). Social security risk management as a factor of sustainable development of industrial economy. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1, 148–153. https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).148-153

Ministry of Finance of Ukraine. (2021). Expenditures of the state budget of Ukraine. Retrieved from; https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2020/

Ministry of Finance of Ukraine. (2021). Unemployment rate in Ukraine. Retrieved from; https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/

Pelishenko, I. I. (2020). Risk as a leading characteristic of modern society. Modern society: political sciences, sociological sciences, culturological sciences, 1(20), 154–164. https://doi.org/10.34142/24130060.2020.20.1.14

Severo, E. A., Guimarães, J. C. F., & Dellarmelin, M. L. (2021). Impact of the Sovid-19 pandemic on environmental awareness, sustainable consumption and social responsibility: Evidence from generations in Brazil and Portugal. Journal of Cleaner Production, 286. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124947

Shevchenko, O. O., Minaieva, A. O., & Lahutin, I. I. (2020). Institutions of social protection: reform as a factor in leveling social asymmetries. Tavriya Scientific Bulletin, 3, 123–129. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.16

State Statistics Service of Ukraine. (2021). Demographic situation in January 2021. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/29.pdf

Svydruk, I. I. (2020). Creative approaches to the management of the development of the tourist industry in the conditions of a pandemic crisis. The economic discourse. International scientific journal, 4, 137–145. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-14

Sydorkina, M. Yu. (2020). Social interest in the structure of competencies of democratic citizenship in the situation of the David-19 pandemic. Scientific Studios on Social and Political Psychology, 46(49), 33–41. https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).154

Vasylieva, T. A., & Lieonov, S. V. (2020). Сovid-19, SARS, H5N1, A / H1N1, EVD: a comparative analysis of the impact of pandemics on economic and social development in national, global and regional contexts. Scientific view: economics and management, 3(69), 24–28. https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-69-4

Verkhovna Rada Ukrainy. (2020). On Amendments to the Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2020": Law of Ukraine № 553-IX of March 6, 2021. Retrieved from; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-IX#Text

World Economic Forum. (2021). The Global Risks Report 2021. Retrieved from: http://wef.ch/risks2021

Yelisieiev, V. N., Bondarenko, O. O., & Kovalov, O. S. (2019). On the issue of emergency risk management strategy. Scientific collection of the Institute of Public Administration in the field of civil protection, 7, 82 p. https://doi.org/10.35577/iducz.2019.07.07

Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Підлипна, Р. П. (2021). Загострення соціальних ризиків в Україні в контексті пандемії COVID-19. Науковий вісник НЛТУ України, 31(2), 57-62. https://doi.org/10.36930/40310209