Розроблення способу газифікації подрібненого вугілля

Ключові слова: газифікація твердого подрібненого палива; циркулюючий псевдозріджений шар; напівкоксування вугілля; газифікації напівкоксу

Анотація

В основу роботи поставлено завдання створити спосіб газифікації твердого подрібненого палива, в якому внаслідок єдності процесу напівкоксування вугілля і газифікації напівкоксу, зв'язаного спільним контуром циркуляції твердого теплоносія, забезпечують простоту управління процесом і його стійкість, а знешкодження шкідливих речовин, які утворюються у процесі напівкоксування і газифікації палива, здійснюють допалюванням залишкових горючих речовин золи з надлишком повітря вище від стехіометричного значення. Поставлене завдання вирішують тим, що згідно з запропонованим способом газифікації твердого подрібненого палива, який полягає у попередньому підсушуванні та напівкоксуванні з подальшою газифікацією гарячого напівкоксу на паро-кисневому, або паро-повітряному дутті і очищенням генераторного газу від частинок коксу і золи, згідно з винаходом, здійснюють підсушування і напівкоксування палива у реакторі напівкоксування за рахунок тепла суміші гарячої золи і коксу, які виділяють з потоку генераторного газу під час його очищення, а гарячі гази і пари смол змішують з потоком гарячого генераторного газу для подальшої газифікації смол, напівкокс, який отримують після напівкоксування палива, газифікують у циркулюючому псевдозрідженому шарі, а частинки золи, після газифікації напівкоксу, подають на допалювання залишкових горючих і термічного знешкодження шкідливих речовин з надлишком повітря вище стехіометричного. Єдність процесу напівкоксування вугілля і газифікації напівкоксу, зв'язаного спільним контуром циркуляції твердого теплоносія, забезпечує простоту управління процесом і його стійкість. Потік золи, після газифікації напівкоксу, направляють на допалювання залишкових горючих речовин та вогневого знешкодження шкідливих речовин (фенолів, CaSO3, сірковуглецю та ін.). У процесі допалювання знешкоджують шкідливі хімічні сполуки, які утворилися на стадії напівкоксування і газифікації палива, захоплені зі золою (феноли, сірковуглець та ін.).

Біографії авторів

С. С. Лис, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доц., кафедра теплоенергетики, теплових і атомних електричних станцій

О. Г. Юрасова, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ст. викладач, кафедра теплоенергетики, теплових і атомних електричних станцій

Т. П. Коваленко, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. хім. наук, доц., кафедра теплоенергетики, теплових і атомних електричних станцій

Посилання

Bijan Hejazi, John R. Grace, Xiaotao Bi, & Andrés Mahecha-Botero. (2017). Kinetic model of steam gasification of biomass in a bubbling fluidized bed reactor. Energy Fuels. Canada, 31(2), 1702–1711. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.6b03161

Lys, S. S. (Ed.), Kravets, T. Yu., & Mysak, Y. S. (2018). Hazyfikatsiia tverdoho palyva u sutsilnomu shari: monohrafiia. Lviv: Rastr-7, 210 p. [In Ukrainian].

Lys, S. S. (Ed.). (2017). Termichne pereroblennia nyzkosortnykh palyv u hazopodibne palyvo dlia vykorystannia v teploenerhetychnykh ustanovkakh. Scientific Bulletin of UNFU, 27(3), 145–147. https://doi.org/10.15421/40270332

Mingaleeva, G., Ermolaev, D., & Galkeeva, A. (Eds.) (2016). Physico-chemical foundations of produced syngas during gasification process of various hydrocarbon fuels. Clean Technologies and Environmental Policy, 18, 297–304. https://doi.org/10.1007/s10098-015-0988-8

Mysak, Y. S., Lys, S. S., Kravets, T. Yu., & Kuzyk, M. P. (2020). Patent Ukrainy na vynakhid №120631, MPK C10J 3/54, C10V 53/04. Sposib hazyfikatsii tverdoho podribnenoho palyva.; Vlasnyk: Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika"; Opubl. 10.01.2020, Biul. № 1, 2020. [In Ukrainian].

Shilling, G-D., (Ed.), Bonn, B., Kraus, U., & Islamov, S. R. (1986). Gazifikatciia uglia. (Trans. from German). Moscow: Nedra, 175 p. [In Russian].

Опубліковано
2021-02-04
Як цитувати
Лис, С. С., Юрасова, О. Г., & Коваленко, Т. П. (2021). Розроблення способу газифікації подрібненого вугілля. Науковий вісник НЛТУ України, 31(1), 89-92. https://doi.org/10.36930/40310115
Розділ
Технологія та устаткування