Динаміка поширення процесу всихання у соснових деревостанах Східного Полісся

  • А. М. Жежкун ДП "Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція" УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, м. Новгород-Сіверський, м. Новгород-Сіверський
  • І. В. Порохняч ДП "Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція" УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, м. Новгород-Сіверський, м. Новгород-Сіверський https://orcid.org/0000-0002-7739-8921
  • С. В. Кубраков Національний природний парк "Деснянсько-Старогутський", м. Середино-Буда
Ключові слова: соснові деревостани; процеси всихання; осередок всихання; лісопатологічний маршрут; верхівковий короїд

Анотація

Проаналізовано динаміку осередків всихання за верхівковим типом з масовим поширенням верхівкового короїда Ips acuminatus у соснових насадженнях Східного Полісся впродовж періоду 2017-2019 рр. Охарактеризовано закономірності поширення процесу всихання у соснових деревостанах Східного Полісся на основі аналізу змін панівного типу всихання, що узгоджується з результатами лісопатологічного моніторингу просторово-часової мінливості осередків на пробних площах. Перші осередки групового відмирання дерев сосни звичайної виявлено упродовж 2015 р. у південно-західній частині Східного Полісся. Патологічне всихання поширювалося у східному напрямку, охопивши лісовий фонд усіх лісових господарств регіону. У західній частині зберігалась найбільша інтенсивність перебігу процесів всихання соснових деревостанів. В утворених осередках всихання відбувалася концентрація чисельності верхівкових короїдів з наступним заселенням суміжних дерев сосни, розширенням наявних та формуванням нових осередків. Встановлено переважання поодинокого та групового типу всихання у 2017 р., яке набуло куртинного типу з розширенням до суцільного у 2018 р. У 2019 р. на тлі зниження (до 34 %) інтенсивності виникнення нових осередків всихання виявлено розширення майже 25 % минулорічних групових осередків, збільшення частки формування нових куртинних осередків всихання та появу осередків суцільного всихання. У 2019 р. інтенсивність процесів всихання істотно знизилася і стабілізувалися з переважанням поодинокого та групового типу. Появу нових та розширення минулорічних осередків у цьому році виявлено лише в другій половині вегетаційного періоду, що спричинило завершення розвитку лише однієї генерації верхівкового короїда. З'ясовано, що напрям поширення процесу всихання та виникнення нових осередків в соснових деревостанах стохастичний. В осередках всихання відмирали дерева різного діаметра з перевагою екземплярів більших ступенів товщини. Загальний відносний відпад за кількістю стовбурів в сосняках, які зазнали всихання, становив 31,3-46,3 %, що зумовлювало погіршення їхнього санітарного стану з категорії дуже ослабленого до всихаючого із середнім індексом стану ІІ,84–ІІІ,97.

Біографії авторів

А. М. Жежкун, ДП "Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція" УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, м. Новгород-Сіверський, м. Новгород-Сіверський

канд. с.-г. наук, директор

І. В. Порохняч, ДП "Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція" УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, м. Новгород-Сіверський, м. Новгород-Сіверський

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник

С. В. Кубраков, Національний природний парк "Деснянсько-Старогутський", м. Середино-Буда

директор

Посилання

Andreieva, O. Yu., Guzii, A. I., & Vyshnevskyi, A. V. (2018). Spread of bark beetles foci in pine stands of Rivne Polissya. Scientific Bulletin of UNFU, 28(3), 14–17. https://doi.org/10.15421/40280302

Anuchin, N. P. (1982). Forest taxation. Moscow: Forestry. [In Russian].

Borodavka, V., Getmanchuk, A., Kychylyuk, O., & Voytyuk, V. (2016). Pathological processes of withering pine stands in Volyn Polissya. Scientific bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Forestry and decorative gardening, 238, 102–118. [In Ukrainian].

Burdulanyuk, A. O., Tatarynova, V. I., Vlasenko, V. A., еt al. (2018). Dynamics of the number of bark beetles in the ecosystems of Polissya coniferousforests (Sumy oblast, Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 95–104. https://doi:10.15421/2018_315

Girs, G. I. (1982). Physiology weakening the tree. Novosibirsk: Nauka. [In Russian].

Hlasny, T., Krokene, P., Liebhold, A., еt al. (2019). Living with bark beetles: impacts, outlook and management options. European Forest Institute, 236 p.

Jablonski, T., Tarwacki, G., & Sukovata, L. (2019). Features of drying out in pine stands of Chernihiv region of Ukraine. Pine forests: current status, existing challenges and ways forward (Proceedings of International Scientific and Practical Conference), 83–88. Kyiv, Ukraine.

Krynytskyy, G. T., Kramarets, V. O., & Matsiakh, I. P. (2019). Forestry and ecologicsl principles of pine forests protection. Pine forests: current status, existing challenges and ways forward (Proceedings of International Scientific and Practical Conference), 42–54. Kyiv, Ukraine.

Maurer, V. M. (2019). Etiology and pathogenesis of the mas drying pine stands. Pine forests: current status, existing challenges and ways forward (Proceedings of International Scientific and Practical Conference), 134–137. Kyiv, Ukraine.

Meshkova, V. L. (Ed.). (2010). Methodical recommendations for the survey of stem pest foci in the forest. Kharkiv: UkrNDILHA. 320 p. [In Ukrainian].

Meshkova, V. L., & Borysenko, O. I. (2018). Prediction for bark beetles caused desiccation of pine stands. Forestry and Forest Melioration, 132, 155–161.

Mozolevskaya, E. G., Kataev, O. A., & Sokolova, E. S. (1984). Methods of forest pathology examination centers of stem pests and diseases. Moscow: Forestry. 284 p. [In Russian].

Porohnyach, I. V. (2018). Features of spread Ips acuminatus Gyll. in Pine stands of Eastern Polissya. Forestry and Forest Melioration, 133, 136–141. https://doi.org/10.33220/1026-3365.133.2018.136

Porokhnyach, I. V. (2019). Role of meteorological factors in reducing the production of Ips acuminatus Gyll. in pine stands of Eastern Polissya. Forestry and Forest Melioration, 135, 184–192. https://doi.org/10.33220/1026-3365.135.2019.184

Sanitary rules in the forests of Ukraine. (1995). Approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 27.07.1995, No 555. Revision on 24.12.2019. Kyiv: Ukraine. [In Ukrainian].

Shvidenko, A. Z., & Schepashchenko, D. G. (2013). Climatic changes and forest fires in Russia. Forestry, 5, 50–61. [In Russian].

Shvidenko, A. Z., Savich, Yu. N., Strochinsky, A. A., еt al. (1987). Normative and reference materials for taxation of forests of Ukraine and Moldova. Kyiv: Harvest. [In Russian].

SOU 02.02. – 37-476:2006. (2006). Trial plots of forest management. Method of laying. Kyiv: Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. [In Ukrainian].

Turko, V. M., Vyshnevskyi, A. V., Siruk, Yu. V., & Pecheniuk, Ye. P. (2016). Spreading diseases and pests in the Forests of Rivne region. Scientific Bulletin of UNFU, 26(5), 170–177. https://doi.org/10.15421/40260526

Zhezhkun, A. M. (2018). Conceptual basis and business events to maintain biological sustainability of forests. Main problems and tendencies of further development of forestry in the Ukrainian Carpathians (Proceedings of International Scientific and Practical Conference), 352–356. Ivano-Frankivsk. Ukraine.

Zhezhkun, A. M., Porohnyach, I. V. (2019). Features of drying out in pine stands of Chernihiv region of Ukraine. Pine forests: current status, existing challenges and ways forward (Proceedings of International Scientific and Practical Conference), 115–117. Kyiv, Ukraine.

Zhezhkun, A. N. (2014). Pine stands off Eastern Polissya: structure, state, productivity. Forestry and Forest Melioration, 124, 3–12. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-04
Як цитувати
Жежкун, А. М., Порохняч, І. В., & Кубраков, С. В. (2021). Динаміка поширення процесу всихання у соснових деревостанах Східного Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 31(1), 42-47. https://doi.org/10.36930/40310107
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство