Біоморфологічний аналіз культивованої флори плоских зелених дахів міста Львова

  • О. Є. Галевич Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • М. І. Сорока Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-1037-6904
Ключові слова: культурфітоценоз; озеленення; екстенсивний дах; екобіоморфа; клімаморфа

Анотація

Досліджено біоморфологічні характеристики культивованих видів рослин, ідентифікованих на 24 озеленених плоских дахах екстенсивного типу у Львові. Встановлено, що для створення рослинних композицій використано 225 видів, 136 культиварів, 14 гібридів із 55 родин та 143 родів. Здійснено біоморфологічний аналіз культивованої флори, складеної із 326 видів, гібридів та культиварів, які успішно акліматизувалися на дахах і ростуть на них більше двох років. Проаналізовано спектри життєвих форм, виділених на основі різних класифікаційних систем із застосуванням різних морфологічних критеріїв. Встановлено взаємозв'язок між життєвістю рослини і її біоморфологічними характеристиками та зроблено висновки про доцільність використання певних біоморф для озеленення покрівель. За класифікацією життєвих форм І. Серебрякова (1962), основним критерієм для виділення життєвих форм вважають довговічність скелетних осей, що є проявом адаптивної реакції рослини на умови середовища. Наші дослідження підтвердили успішність адаптації на дахах багаторічних рослин із здерев'янілими чи підземними метаморфізованими органами, серед них кущі (116 видів; 35,6 %), полікарпічні трави (107; 32,9 %) та дерева (43; 13,2 %). За системою С. Raunkiaer (1934), основою для виділення клімаморф є захист бруньок поновлення та апікальних меристем пагона. За нашими спостереженнями, на дахах більше двох років витримують рослини із добре захищеними бруньками – це 102 види листопадних і 65 вічнозелених фанерофітів (51,2 % від загальної кількості), гемікриптофіти (27,6 %) із захищеною опадом рослини і снігом верхівковою брунькою та криптофіти-геофіти (14,2 %) із схованими глибоко під землею бруньками. Згідно зі системою R. Whittaker (1970) біоморфи рослин є результатом ценотичної взаємодії видів в екосистемах, а умови середовища визначають тип надземних органів рослин, що підтверджено і нашими дослідженнями. Кожен із органів рослин, а також всі окремі ознаки біоморф перебувають у тісному взаємозв'язку із умовами середовища, а тому на дахах найкраще виживають широколисті листопадні дерева (24; 7,4 %), широколисті листопадні кущі (71; 21,8 %), та різнотрав'я (72; 22,3 %). За лінійною системою життєвих форм В. М. Голубєва (1972), біоморфологічні ознаки рослин можна оцінити незалежно одна від одної без виділення життєвих форм, проте кожна окремо взята ознака відображає тип пристосування рослини до умов середовища. Встановлено, що для зелених дахів найбільш характерні кущі (116; 35,6 %), літньозеленого типу (220; 67,5 %), безрозеткові (324; 99,4 %), із змішаною кореневою системою (219; 67,2 %), без виражених підземних кореневищних структур (265; 81,3 %). Встановлено, що на дахах висотних будівель найкращу життєвість мають низькорослі листопадні кущі та сукуленти. Вище 20 м для здешевлення догляду саду взимку варто ширше застосовувати однорічні рослини. Натомість на дахах недоцільно використовувати такі біоморфи як цибулинні ефемероїди, стрижнекореневі рослини, види із здерев'янілими кореневищами, а також вічнозелені широколистяні види та хвойні з ламкими гілками.

Біографії авторів

О. Є. Галевич, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

М. І. Сорока, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р біол. наук, професор, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Посилання

American Conifer Society. (2020). Retrieved from: //www. conifersociety. org.

Carlisle, S., & Piana, M. (2015). Green roof plant assemblage and dynamics. In Green Roof Ecosystems. Springer, Cham, 285–310.

Chase, M. W., Christenhusz, M. J. M., Fay, M. F., Byng, J. W., Judd, W. S., Soltis, D. E., Mabberley, D. J., Sennikov, A. N., Soltis, P. S., & Stevens, P. F. (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society, 181(1), May, 1–20. https://doi.org/10.1111/boj.12385

Cheers, G. (2003). Botanica. Das ABC der Pflanzen. Köln: Könemann.

Christenhusz, M. J. M., Reveal, J. L., Farjon, A., Gardner, M. F., Mill, R. R., & Chase, M. W. (2011). A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. Phytotaxa : journal, 19, 55–70.

Dobrochayeva, D. N., Kotov, M. I., & Prokudyn, Yu. N. (1987). Guide to higher plants of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]

Farrell, C., Szota, C., Williams, N. S., & Arndt, S. K. (2013). High water users can be drought tolerant: using physiological traits for green roof plant selection. Plant and soil, 372(1-2), 177–193. https://doi.org/10.1007/s11104-013-1725-x

Golubev, V. N. (1972). Principles of construction and maintenance of a linear system of life forms of angiosperms, Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Biology dep, 7(6), 72–80. [In Russian].

Heim, A., & Lundholm, J. (2016). Phenological complementarity in plant growth and reproduction in a green roof ecosystem. Ecological Engineering, 94, 82–87. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.05.018

Heim, A., Lundholm, J., & Philip, L. (2014). The impact of mosses on the growth of neighbouring vascular plants, substrate temperature and evapotranspiration on an extensive green roof. Urban Ecosyst, 17, 1119–1133. https://doi.org/10.1007/s11252-014-0367-y

Kokhno, M. A. (2001). Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Gymnosperm. Kyiv: Phytosocial Center. [In Ukrainian]

Kokhno, M. A. (2002). Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms. Kyiv: Phytosocial Center. [In Ukrainian]

Kolesnikov, A. I. (1974). Decorative dendrology. Moscow: Lesnaya promyshlennost. [In Russian]

Krussmann, G. (1995). Manual of Cultivated Conifers. Portland, Oregon: Timber Press.

Lee, K. E., Williams, K. J., Sargent, L. D., Farrell, C., & Williams, N. S. (2014). Living roof preference is influenced by plant characteristics and diversity. Landscape and Urban Planning, 122, 152–159. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.09.011

Lundholm, J., & Williams, N. (2015) Effects of Vegetation on Green Roof Ecosystem Services. In: Sutton R. (Eds.). Green Roof Ecosystems. Ecological Studies (Analysis and Synthesis), Springer, Cham, vol. 223. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14983-7_9

Lundholm, J., Heim, A., Tran, S., & Smith, T. (2014). Leaf and life history traits predict plant growth in a green roof ecosystem. PloS one, 9(6), e101395. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101395

Lundholm, J., MacIvor, J. S., MacDougall, Z., & Ranalli, M. (2010). Plant species and functional group combinations affect green roof ecosystem functions. PloS one, 5(3), e9677. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0009677

Lundholm, J. T. (2015), Green roof plant species diversity improves ecosystem multifunctionality. Journal of Applied Ecology, 52, 726–734. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12425

Miller, D. (2008). 400 trees and shrubs for small spaces. Portland: Timber Press.

Miller, L. E., Heim, A. E., & Lundholm, J. (2014). Green roof vegetation type affects germination and initial survival of colonizing woody species. Urban Forestry & Urban Greening, 13(4), 892–899. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.10.001

Nardini, A., Andri, S., & Crasso, M. (2012). Influence of substrate depth and vegetation type on temperature and water runoff mitigation by extensive green roofs: shrubs versus herbaceous plants. Urban Ecosystems, 15(3), 697–708. https://doi.org/10.1007/s11252-011-0220-5

PPG I. (2016). A community – derived classification for extant lycophytes and ferns PPG I. Journal of Sytematics Evolution, 54, 563–603. https://doi.org/10.1111/jse.12229

Raunkiaer, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon Press.

Rayner, J. P., Farrell, C., Raynor, K. J., Murphy, S. M., & Williams, N. S. (2016). Plant establishment on a green roof under extreme hot and dry conditions: The importance of leaf succulence in plant selection. Urban Forestry & Urban Greening, 15, 6–14. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.11.004

Serebryakov, I. G. (1962). Ekologicheskaya morfologiya rasteniy: Zhiznennyie formy pokrytosemennysh i shvoynyh. Uchebnoe posobie. Moskwa: Vyisshaya shkola. [In Russian].

Shafique, M., Kim, R., & Rafiq, M. (2018). Green roof benefits, opportunities and challenges – A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 90, 757–773. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.006

The Plant List. (2020). A working list of all plant species. Retrieved from: http://www.theplantlist.org

USSR. (2020). Trees and bushes of the USSR (1949–1962). Vol. 1–6. Moscow-Leningrad: Publishing House of the USSR Academy of Sciences. [In Russian].

Van Mechelen, C., Dutoit, T., Kattge, J., & Hermy, M. (2014). Plant trait analysis delivers an extensive list of potential green roof species for Mediterranean France. Ecological engineering, 67, 48–59. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2014.03.043

Whittaker, R. H. (1970). Communities and Ecosystems. London: The Macmillan Company, Coller Macmillan Limited.

Williams, K. J., Lee, K. E., Sargent, L., Johnson, K. A., Rayner, J., Farrell, C., & Williams, N. S. (2019). Appraising the psychological benefits of green roofs for city residents and workers. Urban Forestry & Urban Greening, 44, 126399.

Zhang, Z., Szota, C., Fletcher, T. D., Williams, N. S., Werdin, J., & Farrell, C. (2018). Influence of plant composition and water use strategies on green roof stormwater retention. Science of The Total Environment, 625, 775–781. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.231

Опубліковано
2021-02-04
Як цитувати
Галевич, О. Є., & Сорока, М. І. (2021). Біоморфологічний аналіз культивованої флори плоских зелених дахів міста Львова. Науковий вісник НЛТУ України, 31(1), 37-41. https://doi.org/10.36930/40310106
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство