Види та особливості формування соціально-економічних результатів розміщення велотренажерів з функцією підзарядки зовнішніх пристроїв на території вищих навчальних закладів

Ключові слова: студент; стан здоров'я, тренажер; тренування; економія енергії; інвестиційні витрати

Анотація

Встановлено види та визначено особливості формування соціально-економічних результатів розміщення велотренажерів з функцією підзарядки зовнішніх пристроїв на території вищих навчальних закладів (ВНЗ). Виявлено, що основними видами таких результатів є: покращення стану здоров'я студентів, отримання студентами певної матеріальної вигоди, підвищення рівня привабливості ВНЗ серед потенційних абітурієнтів, покращення результатів навчального процесу, отримання ВНЗ певного фінансового зиску, економія енергії, покращення екології, поліпшення стану з утилізації зношених велосипедів. Встановлено, що кожен вид соціально-економічних результатів розміщення велотренажерів з функцією підзарядки зовнішніх пристроїв на території ВНЗ характеризується певним способом його формування, що, своєю чергою, зумовлює потребу у розробленні методологічного підходу до окремого оцінювання кожного з цих видів результатів. Виявлено існування альтернативних варіантів реалізації проектів розташування на території ВНЗ велотренажерів. До цих варіантів віднесено: придбання нового велотренажеру, придбання велотренажеру, переробленого зі зношеного велосипеду, самостійне виготовлення велотренажеру шляхом перероблення зношеного велосипеду. Запропоновано критерій вибору найкращої моделі велотренажера. Цим критерієм є мінімум середньорічних сумарних витрат на його придбання та експлуатацію. З'ясовано, що внаслідок порівняння двох альтернатив, а саме – придбання нового велотренажеру та велотренажеру, який виготовлено зі зношеного велосипеду, другий варіант є кращим, оскільки значення критеріального показника за ним є меншим. Проте, якщо порівнювати варіанти придбання велотренажеру та його виготовлення власними силами зі зношеного велосипеду, то за другою альтернативою величина критерію є меншою. Тому проект організації власного виробництва велотренажерів зі зношених велосипедів за наявності у ВНЗ відповідної матеріально-технічної бази є економічно доцільним. На підставі проведеного опитування студентів львівських ВНЗ виявлено їх зацікавленість у розміщенні велотренажерів з функцією підзарядки зовнішніх пристроїв на території цих вищих навчальних закладів. Виділено ризики, пов'язані із таким розміщенням.

Біографії авторів

О. Б. Вовк, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра систем штучного інтелекту

О. Ю. Ємельянов, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р екон. наук, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій

А. В. Симак, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій

Л. І. Лесик, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки підприємства та інвестицій

Посилання

Komarevych, Ye. I., & Komarevych, O. Ye. (2013). Metodychni rekomendatsii z vykorystannia trenazheriv ta prystosuvan studentamy dlia rozvytku fizychnykh yakostei. Rivne: NUVHP, 32 p. [In Ukrainian].

Kyrychenko, T. H. (2017). Trenazhery v systemi sylovoho trenuvannia studentiv VNZ. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, 1, 156–159. [In Ukrainian].

Kyrychenko, T. H. (2019). Zdorovia v systemi tsinnisnykh priorytetiv studentiv pedahohichnoho zakladu vyshchoi osvity. (Series: Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny). Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, 12, 22–27. [In Ukrainian].

Mishchyk, L. I., & Hladysh, M. O. (2008). Sotsialno-pedahohichna diialnist VNZ yak umova adaptatsii studentiv z osoblyvymy potrebamy u sotsializatsii. (Series: Pedahohichni nauky). Visnyk Cherkaskoho universytetu, 122, 94–98. [In Ukrainian].

Mykhaliuk, Ye. L., & Malakhova, S. M. (2015). Vykorystannia zdoroviazberezhuvalnykh tekhnolohii na suchasnomu etapi. Fizychna kultura, sport ta zdorovia. Proceedings of the V International Conference, 221–223. Retrieved from: http://journals.uran.ua/ksapc_conference/article/viewFile/57820/54060

Redko, T. M. (2015). Vykorystannia trenazheriv u fizychnomu vykhovanni studentiv pedahohichnykh VNZ. (Series: 15: Naukovo-pedahohichniproblemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni, M. P. Drahomanova, 3(2), 289–292. [In Ukrainian].

Riadynskyi, L. M. (2004). Deiaki problemy fizychnoi pidhotovlenosti, fizychnoho rozvytku y orhanizatsii uchbovo-trenuvalnoi roboty zi studentamy. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 23, 52–56.

Vovk, O. B., Symak, A. V., & Lesyk, L. I. (2020). Otsiniuvannia sotsialno-ekonomichnykh naslidkiv roztashuvannia na terytorii VNZ vlotrenazheriv z funktsiiei pidzariadky zovnishnikh prystroiv. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ, Oxford, United Kingdom, July 24, 2020, 45–47. https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v2.14

Yedynak, H. A., Mytskan, B. M., & Zavatska, L. (2012). Stan ta deiaki teoretychni aspekty posylennia motyvatsii studentiv do systematychnoi rukhovoi aktyvnosti ozdorovchoho spriamuvannia. (Series: Fizychna kultura). Visnyk Prykarpatskoho universytetu, 16, 44–50. [In Ukrainian].

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R., & Lesyk, L. (2018). Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. Energies, 11(12), 3529. https://doi.org/10.3390/en11123529

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Zahoretska, O., Kusiy, M., Lesyk, R., & Lesyk, L. (2019). Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. Energies, 12(24), 4724. https://doi.org/10.3390/en12244724

Zhamardii, V. (2016). Rol trenera-vykladacha v provedenni navchalnykh zaniat z fizychnoho vykhovannia studentiv iz zastosuvanniam fitnes-tekhnolohii. (Series: Pedahohichni nauky). Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 17, 84–89. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-11-03
Як цитувати
Вовк, О. Б., Ємельянов, О. Ю., Симак, А. В., & Лесик, Л. І. (2020). Види та особливості формування соціально-економічних результатів розміщення велотренажерів з функцією підзарядки зовнішніх пристроїв на території вищих навчальних закладів. Науковий вісник НЛТУ України, 30(5), 94-99. https://doi.org/10.36930/40300516
Розділ
Інформаційні технології