Модель максимізації доданої вартості енергосервісних компаній

  • Г. Я. Кучер Комунальне підприємство "Еней", м. Тернопіль
Ключові слова: енергоефективність; ЕСКО-компанії; чистий прибуток; показник ефективності; дисконтований грошовий потік; інвестицій

Анотація

Обґрунтовано необхідність розвитку механізму енергосервісу в Україні як напряму енергоефективності. Енергосервісну діяльність розглянуто як засіб реалізації політики енергозбереження для підвищення економічної безпеки України. Доведено, що енергосервіс є найефективнішим механізмом для здійснення швидкої модернізації енергетичної системи. Проаналізовано принципи і схему роботи енергосервісних компаній та особливості їх функціонування на ринку енергосервісних послуг. Розглянуто питання забезпечення фінансування енергоефективних заходів енергосервісними компаніями. Енергосервісна компанія повністю приймає на себе всі фінансові ризики і є відповідальною за реалізацію проєкту з підвищення енергоефективності. Проаналізовано основні методи реалізації енергосервісних контрактів, які використовуються у світовій практиці, визначено їх переваги і недоліки. Розглянуто основні моделі доданої вартості підприємств (ЕVA) у контексті їх застосування у вартісно-орієнтованому управлінні на мікрорівні сучасної економіки і розкрито їх економічний зміст. Вони спрямовані на визначення величини приросту вартості підприємств. Наведено розрахунок показника ефективності енергосервісного договору як суми дисконтованих грошових потоків та охарактеризовано механізм здійснення оплати за цим договором енергосервісній компанії. Обґрунтовано економічний зміст показника доданої вартості. Визначено основні підходи до оцінки доданої вартості компаній. Розглянуто моделі доданої вартості (модель ринкової доданої вартості та модель рентабельності інвестицій), які можуть використовуватися для розрахунку показників ефективності діяльності енергосервісних компаній. Наведено основні підходи до побудови та обґрунтована модель доданої вартості та її максимізації для енергосервісних компаній. Розкрито значення цієї моделі для досягнення економічного ефекту компанії і підвищення енергоефективності всієї економіки.

Біографія автора

Г. Я. Кучер, Комунальне підприємство "Еней", м. Тернопіль

канд. екон. наук, доцент, інженер з охорони праці

Посилання

Bernard MORARD. (2009). Florentina-Olivia BALU. Developing a practical model for calculating the economic value added. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/237758533_Developing_a_practical_model_for_calculating_the_economic_value_added

Captain, I. N. (2015). Energy service companies in the market of resource-saving goods and services of Ukraine. Actual Problems of Economics, 1, 321–328. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Davydov, O. I. (2017). Models of value added of enterprises: economic content and features of construction. Scientific Bulletin of the International Humanities University, 28, 167–172. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_eim_2017_28_35.pdf

Denisyuk, O. V., & Chernetskaya, S. P. (2016). Energy efficiency of Ukraine. Best project ideas. Project "Professionalization and stabilization of energy management in Ukraine". Kyiv: KPI them. Igor Sikorsky, 79. [In Ukrainian].

Deshko, V. I. (2014). Matematychni modeli budivel dlia otsinky enerhospozhyvannia. Budivelni konstruktsii, 80, 68–72. [In Ukrainian].

Dragomin, A. Yu., Kulik, M. M., Kulik, T. P. (2019). Analysis of ESCO contract markets in Ukraine. Actual problems of economy, 10(220), 51–58. Retrieved from: https://eco-science.net/archive/2019/APE-10-2019/10.19_note_ukr_Dragomin_A.20Kulyk_M.M.20Kulyk_T.R.pdf

Energy service contracts – an effective tool for financing energy efficient projects: Guide/ Project supported by the European Union under the EU4Energy initiative. (2017). Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/282/Guideline_-_ESCO.pdf

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy. Ekonomichna diialnist. Enerhetyka. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. (Date of application: 28.10.2018). [In Ukrainian].

Sotnyk, I. M., & Kulik, L. A. (2015). Effective energy management: theoretical foundations of financial activities of energy service companies. Marketing and Innovation Management, 3, 212–225. Retrieved from: http://ukrgasbank.com/upload/file/ekolog_chniy_marketing_ta_menedzhment.pdf

Stepanenko, V. A. (2012). ESCO in Ukraine – again and again…. Energosvet, 1(20). Retrieved from: http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=257

Sukhodolya, O. M. (2002). Performance contracting as a source of funding for energy saving measures in the budget sphere. Electronic journal of the energy service company. Series: Ecological Systems, 11. Retrieved from: http://esco-ecosys.narod.ru/2002_11/art18.html

Svitova enerhetychna statystyka 2005–2016 pp. Mizhnarodna enerhetychna ahentsiia. Retrieved from: https://www.iea.org/ publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics.pdf. [In Ukrainian].

Zvit pro rezultaty diialnosti KREKP u 2016 rotsi. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh. Retrieved from: http://www. nerc.gov.ua/?id=24476. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-11-03
Як цитувати
Кучер, Г. Я. (2020). Модель максимізації доданої вартості енергосервісних компаній. Науковий вісник НЛТУ України, 30(5), 71-75. https://doi.org/10.36930/40300512