Функціонально-екологічна експертиза Шаргородського району Вінницької області

Ключові слова: екологічний моніторинг; біоіндикація; функціональне здоров'я; коефіцієнт автономної нервової системи (вегетативний); адаптаційний потенціал

Анотація

Концепція функціонально-екологічної експертизи (ФЕЕ) регіонів екологічного (радіаційного) контролю принципово доповнює прийняті форми дозиметричного і тиреодозиметричного контролю за рахунок конкретизації стану здоров'я людей на контрольованих територіях. Метою нашої роботи стало за допомогою ФЕЕ провести верифікацію радіаційної залежності функціонального здоров'я (адаптаційного потенціалу) і дозиметричної паспортизації населених пунктів сіл Голинчинцi, Джурин та Рахни Лiсовi Шаргородського району Вінницької області, які належать до зони посиленого радіоекологічного контролю (IV зони). За допомогою функціонально-вегетативної діагностики (ФВД) за методом В. Г. Макаца обстежено 700 дітей різних статевовікових груп, з яких хлопці – 342, дівчата – 358, які постійно проживають в цих населених пунктах. У центрі уваги ФЕЕ є функціональне здоров'я (адаптаційний потенціал) дитячого населення, яке стає "біоіндикатором" індивідуального здоров'я і характеризує екологічну динаміку в регіоні компактного проживання. Екологічним критерієм ФЕЕ конкретного регіону проживання населення є системно залежне зіставлення пригнічення функціональної активності організму (парасимпатичної активності (ПА), вегетативної рівноваги (ВР) та симпатичної активності (СА). На цій основі формується інтегральна характеристика екологічного стану і визначаються рівні (зони) його екологічного тиску. Внаслідок проведення дослідження вперше з'ясовано, що основною характеристикою, яка відображає негативний вплив екологічних факторів, є зменшення кількості обстежених людей у зоні вегетативно-функціональної рівноваги і збільшення їх у зоні парасимпатичної активності. Наші спостереження довели, що функціонально-вегетативне здоров'я дітей екологічно залежне, а його показники є найчутливішими біоіндикаторами екологічного та радіаційного забруднення. Результати проведення ФЕЕ обстежених населених пунктів Шаргородського району збігаються і принципово доповнюють офіційну дозиметричну паспортизацію населених пунктів, що свідчить про її достовірність і ефективність. Моніторинг вегетативного здоров'я (адаптаційного потенціалу) дітей має стати основою сучасної функціональної диспансеризації дитячого населення і доповнювати державну дозиметричну і тиреодозиметричну паспортизацію населених пунктів.

Біографії авторів

О. В. Єрмішев, Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

канд. біол. наук, доцент, кафедра біофізики і фізіології

Т. В. Марчак, Вінницький національний медичний університет iм. М. І. Пирогова, м. Вінниця

канд. хім. наук, доцент, кафедра біологічної та загальної хімії

Посилання

Derevianko, E. A. (Ed.). (1990). Integral assessment of mental and physical performance. Moscow: Economica. [In Russian].

Grigoryev, A. I., & Grigoryev, K. I. (2018). Role of environmental diseases in the development of adaptation disorders in children and adolescents. Nurse, 20(7), 32–38. https://doi.org/10.29296/25879979-2018-07-07

Holosha, V. I. (Ed.). (2008). Radiological condition of the territories referred to the zones of radioactive contamination. In terms of districts. Kyiv: TOV "Intelektualni systemy HEO". [In Ukrainian].

Jänig, W. (2008). Integrative Action of the Autonomic Nervous System. Neurobiology of Homeostasis. Cambridge: Cambridge University Press.

Kirichuk, A. A., Radysh, I. V., & Chizhov, A. Ya. (2019). Activity, imbalance and adaptive reactions of the functional systems of the body of foreign students of RUDN University in a metropolis. Human ecology, 1, 20–25. [In Russian].

Konstantinova, E. D., Maslakova, T. A., Shalaumova, Yu. V., Varaksin, A. N., & Zhivoderov, A. A. (2019). Radioactive contamination of the territory and the adaptive reaction of the human body. Human ecology, 2, 4–11. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2019-2-4-11

Makats, V. H., Kuryk, M. V., Petruk, V. H., Nahaichuk, V. I., & Yermishev, O. V. (2018). Bases of functional-ecological expertise (unknown vegetology). Tom VI. Vinnytsia: Nilan-LTD. [In Ukrainian].

Makats, V., Nahaichuk, V., Makats, Ye., & Yermishev, O. (2017). Unknown Chinese acupuncture (problems of autonomic pathogenesis). Tom IV. Vinnytsia: Nilan-LTD. [In Ukrainian].

Parashar, R., Amir, M., Pakhare, A., & Rathi, P. (2016). Age Related Changes in Autonomic Functions. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 10(3), 11–13. https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/16889.7497

Voitsitskyi, V. M., Midyk, S. V., Poltavchenko, T. V., Berezovskyi, O. V., Keppl, O. Yu., & Velynska, A. O. (2019). Ecosystem monitoring: goals and needs, the role of bioindication. Bioresources and nature management, 11(3–4), 39–46. https://doi.org/10.31548/bio2019.03.005

Yermishev, O., Petruk, R., Ovchinnikova, Yu., & Kostyuk, V. (2017). Functional health of children as an ecological bioindicator of Ukraine (Vinnytsia, Lviv, Chernihiv regions). Vinnytsia: Naukova Initsiatyva. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
Єрмішев, О. В., & Марчак, Т. В. (2020). Функціонально-екологічна експертиза Шаргородського району Вінницької області. Науковий вісник НЛТУ України, 30(4), 85-91. https://doi.org/10.36930/40300415
Розділ
Екологія та довкілля