Особливості репродуктивної здатності видів роду Juglans L. у колекційних насадженнях національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України

Ключові слова: періодичність плодоношення; урожайність; фертильність пилкових зерен; життєздатність пилку, схожість насіння

Анотація

У 2016-2017 рр. визначено показники репродуктивної здатності видів роду Juglans L. Методи проведення досліджень: біолого-статистичні (візуальні спостереження та аналіз отриманих результатів), лабораторні (дослідження фертильності пилкових зерен). Виявлено, що частка фертильного пилку становила від 92,3 % (J. regia L. f. fertilis Petz et Kirch.) до 70,4 % (J. mandshurica Maxim.). Виявлено, що частка стерильного пилку найнижча у рослин J. regia L. f. fertilis Petz et Kirch. (7,6 %), вища – у рослин J. ailantifolia Carrière (35,1 %). З'ясовано, що показники реальної насіннєвої продуктивності видів роду Juglans L. найвищі у J. regia L. f. fertilis Petz et Kirch. (10,7), а найнижчі – у J. microcarpa Berland. (0,5). Встановлено, що середнє значення потенційної репродуктивної здатності найвище у J. regia L. f. fertilis Petz et Kirch. – (23,3), а найнижче – у J. microcarpa Berland. (1,6). Коефіцієнт продуктивності дослідних видів виявився найвищим у J. mandshurica Maxim. (80,1), а найнижчим – у J. major (Torr.) A. Heller (33,3). Найбільший врожай (6 балів) у дослідних рослин J. nigra L. зафіксовано у 2018 р., а найменший (2 бали) – у рослин J. microcarpa Berland. у 2017 р. Встановлено, що нежиттєздатного насіння дослідних видів в умовах інтродукції найбільше у J. regia L. f. fertilis Petz et Kirch. (3-2,7 %), а найменше – у J. mandshurica Maxim. (0,6-0,7 %). Виявлено, що стратифікація насіння видів роду Juglans L. в умовах інтродукції становить від 120 (60) (J. regia L. f. fertilis Petz et Kirch.) до 145 днів (J. nigra L., J. cinerea L.). Найкраща схожість насіння для більшості дослідних видів Juglans L. спостерігалась під час осіннього посіві в ґрунт з оплоднями – до 92 % (J. regia L.). Найгіршими виявились показники схожості насіння J. regia L. f. fertilis Petz et Kirch. (10 %). Дослідження показників репродуктивної здатності рослин роду Juglans L. показало, що отримані результати відрізняються між рослинами різних видів, проте види роду Juglans L. формують високу частку фертильного пилку – від 92,3 % (J. regia L. f. fertilis Petz et Kirch.) до 70,4 % (J. mandshurica Maxim.), щорічно плодоносять, формують виповнене схоже насіння, що говорить про адаптацію в умовах інтродукції.

Біографія автора

О. М. Абоімова, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ

аспірант, пров. інженер, відділ акліматизації плодових рослин

Посилання

Bagrikova, N. A. (2012). The importance of introducers in the adventization of regional flora on the example of the Crimea. Dendrology, floriculture and garden and park construction. Mater. international. conference dedicated to the 200th anniversary of the Nikitsky Botanical Garden. Yalta, June 5–8, 2012. Yalta, 7.

Bagrikova, N. A. (2013). Structural analysis of the adventitious fraction of the flora of the Crimean Peninsula (Ukraine). Ukr. botan. Journal, 70(4), 489–507.

Burda, R. I. (2015). Alien species of protective flora of the forest-steppe of Ukraine: monograph. NAS of Ukraine, Gos. Institution Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv: Naukova Dumka, 113 p.

Burda, R. I. (2018). Spontaneous settlement of Juglans L. species in the forests and parks of Kiev. Ros. Journal. biol. invasions, 1, 2–17.

Doroshenko, A. K.(1988). Germination and growth features of the species of the genus Walnut introduced in the CRBS of the Academy of Sciences of the USSR depending on the timing of sowing seeds and methods of their preparation. Introduction and acclimatization of plants, 69, 25–28.

Gorokhova, S. V. (2009). Useful properties of representatives of the genus Juglans L. Bulletin of the Issykkul University. Karakol. 23, 99–105.

Grishko-Bogmenko, B. K. (1969). Biological features of species of the genus Juglans L. in the Forest-Steppe of Ukraine: auto-ref. dis. on scientist, Ph.D. agricultural sciences: special 03.00.05 – Botany Grishko-Bogmenko Boris Konstantinovich. Ukr. a-s. Academy. Kiev, 20 p.

Kalinichenko, A. A. (1978). Estimation of adaptability and expediency of introduction of woody plants. Bull. GBS AN SSSR, (108), 3–8.

Kapper, V. G. (1930). On the organization of annual systematic observations on the fruiting of tree species. Pr. on forest experimental work, 8, 103–139.

Kohno, N. A. (1980). To the method of evaluating the success of the introduction of deciduous woody plants. Theories and methods of plant introduction and green building. Proceedings of the Republican Conference, pp. 52–54. Kiev: Nauk. dumka.

Lapin, P. I.& Sidneva, S. V. (1973). Estimation of prospects of introduction of woody plants according to visual observations. Experience of introduction of woody plants, pp. 7–67.

Nekrasov, V. I. (1973). Fundamentals of seed production of woody plants during introduction. Moscow: Nauka, 279 p.

Nekrasov, V. I. (1980). Actual questions of development of the theory of acclimatization of plants,102 p.

Nikolaeva, M. G. (1977). Some results of the study of seed dormancy. Bot. Journal, 62(9), 1350–1368.

Pausheva, Z. P. (1968). Fertility and viability of pollen. Workshop on plant cytology. Moscow: Nauka, 213–217.

Rulek P., Lambdon, P. W., Arianoutsou, M., Kyhn, I., Pino, J., & Winter, M. (Eds.). (2009). DAISIE. Handbook of Alien Species in Europe. Alien Vascular Plants of Europe. Springer, 2009. XXXVIII, 400 p.

Shchepotyev, F. L., Pavlenko, F. A., & Richter, A. L. (1975). Nuts. Kyiv: Urozhay, 168 p.

Sidneva, S. V. (1980). Methodical instructions on seed science of introducers. Moscow: Nauka, 64 p.

Vainagy, I. V. (1974). On the methodology for studying the seed productivity of plants. Bot. Journal, 59(6), 826–831.

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
Абоімова, О. М. (2020). Особливості репродуктивної здатності видів роду Juglans L. у колекційних насадженнях національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України. Науковий вісник НЛТУ України, 30(4), 41-45. https://doi.org/10.36930/40300407
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство