Особливості техногенного впливу на довкілля Херсонської області

Ключові слова: техногенний вплив; складники довкілля; модуль навантаження; забруднювальні речовини

Анотація

Херсонська область територіально належить до регіонів Північно-Західного Причорномор'я. Херсонщина має унікальний рекреаційний потенціал. При цьому промисловий комплекс регіону формують понад 200 підприємств різних галузей. В області існують певні екологічні проблеми, що призводять до виникнення несприятливих екологічних ситуацій (відведення земельних ділянок під полігони твердих побутових відходів, умови та стан зберігання непридатних для використання пестицидів; очисні споруди і каналізаційні мережі населених пунктів області тощо). Для оцінювання особливостей техногенного впливу на довкілля Херсонської області в роботі застосовано принцип розрахунку модуля техногенного навантаження. Розраховували окремі модулі на складники довкілля (повітряний басейн, водні об'єкти, геологічне середовище). За результатами аналізу з'ясовано, що в разі істотного зменшення кількості джерел значно збільшуються викиди забруднювальних речовин. У 2003–2011 рр. відзначено загальне збільшення рівня техногенного навантаження на повітряний басейн, з 2012 р. – зменшення зі збільшенням викидів від стаціонарних джерел. У разі загального збільшення водозабору відзначено зменшення скидів стічних вод. Рівень техногенного навантаження на поверхневі водні об'єкти істотно зменшився. Максимального техногенного впливу водні об'єкти регіону зазнають від діяльності комунального підприємства Херсона. Максимуми утворення відходів в регіоні зафіксовано у 2012–2014 рр. Переважну кількість у складі утворених відходів становлять відходи IV класу небезпеки. Збільшення нагромаджених відходів становить до 70 тис. т щороку. Кількість нагромаджених відходів останніми роками в 3 рази перевищує показники з утворення. За постійного збільшення нагромаджених відходів на території області рівень техногенного навантаження на геологічне середовище регіону щорічно зростає. Найбільшого навантаження Херсонська область зазнає за показниками скидів стічних вод і утворення відходів. Загалом з 2007 р. встановлено тенденцію до зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля. Це зумовлено переважно зменшенням обсягів скидів стічних вод.

Біографія автора

А. В. Чугай, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

канд. геогр. наук, доцент, кафедра екології та охорони довкілля

Посилання

Adamenko, O. M., & Rudko, H. I. (1998). Ecological geology. Kyiv: Manuskrypt. [In Ukrainian].

Baluieva, O. V., & Chynkuliak, N. M. (2013). Cluster analysis of the territories of Ukraine according to indicators of anthropogenic pressures on the environment. Efektyvna ekonomika, 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2574. [In Ukrainian].

Baranovskyi, V. A., Shyshchenko, P. H., & Dmytruk, O. Iu. (2004). Ukraine. Man-made hazard, scale 1: 3000000. Kyiv. [In Ukrainian].

Chugai, A. (2020). Quality assessment and a level of technogenic load on the surface waters of the Kherson region. Environmental Problems, 5(1), 44–49. https://doi.org/10.23939/ep2020.01.044

Chugai, A. V. (2020). Evaluation of technogeneous load on the environmental components of the Odessa region. Ekolohichni nauky, 28, 102–110. [In Ukrainian].

Chugai, A. V. (2020). Technogenic loads on the environment the Mykolaiv region. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 2, 27–33. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-149-2-27-33

Chugay, A., & Borovska, H. (2020). Evaluation of technogenic load on the air pool of the Kherson region. Scientific Light, 33(1), 37–42.

ECOLOG. (2017). Retrieved from: http://ecolog.at.ua.

Ekolohichnyi pasport Khersonskoi oblasti. 2005 rik. (2006). Ecological passport of Kherson region. Kherson. [In Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Khersonskoi oblasti. 2006 rik. (2007). Ecological passport of Kherson region. Kherson. [In Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Khersonskoi oblasti. 2012 rik. (2013). Ecological passport of Kherson region. Kherson. [In Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Khersonskoi oblasti. 2015 rik. (2016). Ecological passport of Kherson region. Kherson. [In Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Khersonskoi oblasti. 2018 rik. (2019). Ecological passport of Kherson region. Kherson. [In Ukrainian].

Promyslovyi potentsial. (2019). Retrieved from: https://khoda.gov.ua/promislovij-potencD196al.

Regional report on the state of the environment in the Kherson region in 2017. (2018). Kherson. [In Ukrainian].

Report on the state of the environment of the Kherson region for 2007. (2008). Kherson. [In Ukrainian].

The state and quality of the natural environment of the coastal zone of the North-Western Black Sea coast. (Safranova, T. A., & Chugai, A. V. Scientific Ed.). Kharkiv: FOP Panov, A. M. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-04
Як цитувати
Чугай, А. В. (2020). Особливості техногенного впливу на довкілля Херсонської області. Науковий вісник НЛТУ України, 30(3), 60-65. https://doi.org/10.36930/40300310
Розділ
Екологія та довкілля