Лісівничо-таксаційні особливості всихання ялинових насаджень у басейні річки Бистриця Солотвинська

  • В. С. Олійник Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
  • А. М. Зейналян Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: всихання ялинників; похідні насадження; типи лісу; висотні пояси; склад і вік деревостанів

Анотація

Охарактеризовано кількість осередків, розміри площ і види всихання похідних ялинників за 2011–2019 рр. у висотному діапазоні схилів 350–1450 м н.р.м. басейну річки Бистриця Солотвинська для наявного тут спектра вертикальних рослинних поясів у такій послідовності: передгірних ялицево-букових, гірських буково-ялицевих, буково-ялицево-ялинових і чистих ялинових лісів. Визначено показники співвідношення площ часткового і суцільного видів всихання насаджень та їх приуроченість до висотних рослинних поясів. З'ясовано, що у досліджуваних умовах для цього стихійного явища характерні перманентність і значна мінливість із року в рік. Статистичним аналізом матеріалів 9-річного періоду не встановлено чітко вираженого тренду до збільшення або зменшення цього процесу із плином часу. Наведено кількісні показники різних видів всихання ялинників для груп типів лісу та визначено тісноту зв'язків їхніх площ. Відзначено найбільшу інтенсивність цього явища у висотному діапазоні 350–1150 м н.р.м. у мішаних ялицево-дубових, ялицево-букових, буково-ялицевих і ялиново-ялицево-букових лісах і незначне поширення всихання у високогірних ялинниках. Наведено межі верхніх гіпсометричних рівнів масового і поодинокого поширення осередків суцільного і часткового всихання ялини. Оцінено роль таксаційних особливостей насаджень у процесах їх всихання. Зазначено, що це явище найбільше залежить від породного складу й віку деревостанів і меншою мірою – від їх повноти. На підставі показників 360 ділянок розраховано емпіричні рівняння залежності середніх площ осередків часткового, суцільного і сумарного видів всихання насаджень від частки у їх складі ялини (від 1 до 10 одиниць) та віку (діапазон 40–150 років). За результатами досліджень встановлено, що в мішаних ялицевих і букових лісах найвразливіші до всихання похідні насадження із часткою ялини понад 3, особливо 5, одиниць, віком 40–60 років і повнотою 0,6–0,8. Акцентовано увагу на актуальності застосування лісогосподарських заходів щодо запобігання всиханню похідних ялинників у лісорослинних умовах передгір'я і низькогір'я.

Біографії авторів

В. С. Олійник, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісознавства

А. М. Зейналян, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

аспірант, кафедра лісознавства

Посилання

Debryniuk, Yu. M. (2011). Dying of spruce forests: causes and consequences. Scientific Bulletin of UNFU, 21(16), 32–38. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H., Pukman, V. V., Buniy, V. Ya, & Kostryba, M. V. (2010). The health state analysis of mountain spruces forests of Ivano-Frankivsk region of the basis of monitoring studies, 2006–2009. Proceedings of the Forestry Akademy of Sciences of Ukraine, 8, 106–111. [In Ukrainian].

Kramarets, V. O., & Krynytsky, G. T. (2009). Assessment and possible threats to the survival of the spruce forests of the Carpathians in connection with climate change. Scientific Bulletin of UNFU, 19(15), 38–50. [In Ukrainian].

Krynytsky, G. T., & Kramarets, V. O. (2009). System of forestry measures on elimination of consequences of mass decline of spruce stands in beech-fir forests of Carpathians. Forestry and Forest Melioration, 115, 256–260. [In Ukrainian].

Parpan, V. I., Shparyk, Yu. S., Slobodian, P. Ya., Parpan, T. V., et al. (2014). Forest management peculiarities in secondary Norway spruce (Picea abies (L) H. Karst.) stands of the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Akademy of Sciences of Ukraine, 12, 20–29. [In Ukrainian].

Rak, A. Ya., & Olijnyk, V. S., 2016. Peculiarities of spreading of spruce stands drying in Gorhany. Forestry and Forest Melioration, 129, 175–180. [In Ukrainian].

Shparyk, Yu. S. (2017). Economic results of spruce forests dechin in the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Akademy of Sciences of Ukraine, 15, 129–139. https://doi.org/10.15421/411717

Shparyk, Yu. S., Parpan, T. V., Slobodian, P. Ya., Savchyn T. I., et al. (2013). Parching spruce forests on the North-eastern slope of the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 23(5), 141–147. [In Ukrainian].

Slobodian, Ya. M., Shpilchak, T. G., & Slobodian, P. Ya. (1999). Mikroclimate influence on the development of dead plots at spruce stands in Carpathians mountains. Scientific Bulletin of UNFU, 9(10), 193–197. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-04
Як цитувати
Олійник, В. С., & Зейналян, А. М. (2020). Лісівничо-таксаційні особливості всихання ялинових насаджень у басейні річки Бистриця Солотвинська. Науковий вісник НЛТУ України, 30(3), 9-12. https://doi.org/10.36930/40300301
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство