Досліджування температури на загострюваній поверхні лущильних ножів

  • І. О. Бень Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Ю. І. Озимок Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • В. В. Шостак Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: кут загострювання; абразивний круг; планетарний привід; впливові чинники; рівняння регресії; режими загострювання

Анотація

Особливістю лущильного ножа є малі величини кутів загострювання і заднього кута різання. Встановлено, що під час загострювання лущильного ножа багаточашковим абразивним кругом з планетарним приводом чашок, температура на його поверхні залежить від основних чинників: швидкості різання, швидкості подачі абразивного круга і подачі круга на врізання. Розроблено методику проведення експериментів. Наведено зразки ножів із припаяними термопарами. Обґрунтовано В-план планування досліджувань, вибір кількості повторень кожного досліду. Проведено попередню серію дослідів, де визначено статистичні показники: середню температуру поверхні ножа, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, точність досліду. Наведено результати проведених дослідів за В-планом математичного планування експериментів. Розроблено прикладну комп'ютерну програму для опрацювання результатів досліджувань. Визначено коефіцієнти рівняння регресії другого порядку у нормалізованому та явному вигляді. Нормальність розподілу температури підтверджено за допомогою критеріїв асиметрії та ексцесу. Для перевірення однорідності дисперсії використано критерій Кохрена. Значущість коефіцієнтів рівняння регресії оцінено за критерієм Стьюдента. Адекватність одержаних рівнянь регресії підтверджено за допомогою критерію Фішера. Проаналізовано вплив основних впливових чинників на температуру поверхні лущильного ножа. Показано, що зі збільшенням швидкості різання і подачі на врізання температура зростає. Збільшення швидкості подачі круга призводить до зменшення температури поверхні лущильного ножа. Характер цих залежностей описується експоненціальними рівняннями регресії. Сумарна температура описується параболічною залежністю. Це дає змогу вибрати такі режими загострювання, за яких температура поверхні ножа буде мінімальною.

Біографії авторів

І. О. Бень, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант, кафедра деревообробного обладнання та інструментів

Ю. І. Озимок, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри деревообробного обладнання та інструментів

В. В. Шостак, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра деревообробного обладнання та інструментів

Посилання

Ben, I. O., & Ozimok, Yu. I. (2016). Orbital grinding tool for sharpening woodcutting knives. Lisove gospodarstvo, lisova, paperova i derevoobrobna promislovist. Mizhvidomchij naukovo-tekhnichnij zbirnik. 42, 79–83. [In Ukrainian].

Ben, I. O., & Ozimok, Yu. I. (2019). Matematichna model dlya viznachennya temperaturi na poverhni lushchilnih ta shponostrugalnih nozhiv v umovah zagostryuvannya. Derevoobroblyuvalni tekhnologii ta sistemotekhnika lisovogo kompleksu: zbirnik materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferencii, HNTUSG im. Petra Vasilenka,109–111. [In Ukrainian].

Hrytsai, I. Ye. (2018). Teoriia rizannia. Lezove ta abrazyvne obroblennia metaliv: navch. posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 232. [In Ukrainian].

Leontev, N. L. (1966). Tekhnika statisticheskih vychislenij: Posobie. Moscow: Lesn. prom-st, 242 p. [In Russian].

Ozimok, Yu. I., & Ben, I. O. (2015). Patent na korisnu model №100679. Bagatochashkovij abrazivnij instrument z prividnimi chashkami. Zayavnik Nacionalnij lisotekhnichnij universitet Ukraini. Zayavleno 29.12.2014, Opubl. 10.08.2015, Byul. № 15. 1 p. [In Ukrainian].

Pilipchuk, M. I., Grigoriev, A. S., & Shostak, V. V. (2007). Osnovi naukovih doslidzhen: Pidruchnik. Kyiv: Znannya, 270 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Бень, І. О., Озимок, Ю. І., & Шостак, В. В. (2020). Досліджування температури на загострюваній поверхні лущильних ножів. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 115-120. https://doi.org/10.36930/40300120
Розділ
Технологія та устаткування