Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України

  • Н. П. Дребот Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-0742-0967
  • Я. А. Танчак Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-1787-4516
  • М. М. Миколишин Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів https://orcid.org/0000-0002-6605-8964
Ключові слова: Нацкомфінпослуг; фінансові компанії; ломбарди; кредитні спілки; пенсійні фонди; страхові компанії

Анотація

У сучасних умовах розвитку економіки ступінь розвитку фінансового ринку характеризується великою кількістю та різноманітністю фінансових посередників та асортиментом фінансових послуг, які вони надають учасникам ринку. Небанківські фінансові установи є професійними учасниками ринку фінансових послуг, які забезпечують спільне інвестування, управління активами, посередництво у купівлі-продажу фінансових інструментів, гарантійні операції тощо. Сучасні тенденції розвитку фінансових систем розвинених країн світу свідчать про дедалі вагомішу роль у мобілізації фінансових ресурсів саме фінансових посередників, типи і види яких визначаються рівнем розвитку фінансових відносин. Важливе місце серед фінансових посередників належить небанківським фінансовим установам, кожен вид яких відіграє свою роль, має свої функції та призначення. Наявне розмаїття небанківських фінансових установ в Україні вимагає застосування, з одного боку, специфічних підходів до їх державного регулювання, з іншого, універсальних заходів відродження і розвитку ринку фінансових послуг. Вирішення зазначеної проблеми передбачає аналіз та тенденції розвитку небанківських фінансових установ, який стане основою побудови системи порівняних показників оцінки ефективності їх діяльності, результати якої стануть інформаційною базою для прийняття ефективних рішень з метою реалізації стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг та забезпечення ефективного управління ними на рівні держави. У роботі оцінено діяльність основних небанківських фінансово-кредитних установ. Проаналізовано основні показники діяльності небанківських фінансових установ у розрізі основних сегментів сучасного ринку фінансових послуг. Визначено проблеми, які гальмують розвиток ринку страхових послуг, ринку недержавного пенсійного забезпечення та ринку ломбардного кредитування. Зроблено висновок про необхідність негайного вирішення системних проблем на ринку фінансових послуг для забезпечення його ефективного та стабільного функціонування в майбутньому.

Біографії авторів

Н. П. Дребот, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи і страхування

Я. А. Танчак, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи і страхування

М. М. Миколишин, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів

канд. екон. наук, викладач, кафедра фінансів, банківської справи і страхування

Посилання

"Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh": Zakon Ukrainy vid 12.lyp.2001 r. № 2664-III. Retrieved from: https://zakon1.rada.gov.ua. (data zvernennia 24.02.2020) . [In Ukrainian].

Chunytska, I. I. (2015). Rozvytok finansovoho rynku v Ukraini: hlobalni vyklyky ta perevahy. Ekonomika ta derzhava, 10, 40–44. [In Ukrainian].

Didenko, L. V. (2018). Doslidzhennia diialnosti nebankivskykh finansovykh ustanov yak uchasnykiv suchasnoho rynku finansovykh posluh. Ekonomichnyi analiz, 28(4), 88–94. [In Ukrainian].

Konina, M. O. (2016). Suchasnyi stan finansovoho rynku Ukrainy ta shliakhy yoho vdoskonalennia. Ekonomichnyi dyskurs, 2, 183–192. [In Ukrainian].

Ksondz, S. M. (2013). Rol finansovoho poserednytstva na rynku finansovykh posluh Ukrainy. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Ser. Ekonomika, 24, 224–229. Retrieved from: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2014/n24/44.pdf (data zvernennia 24.02.2020) . [In Ukrainian].

Lavryk, O. L. (2015). Sutnist finansovoho poserednytstva na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy. Ekonomichnyi analiz, 19(1), 185–192. [In Ukrainian].

Ohliad rynkiv finansovykh posluh. Natskomfinposluh. Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html (data zvernennia 24.02.2020) . [In Ukrainian].

Osadchyi, Ye. S. (2017). Rozvytok mizhnarodnoi infrastruktury kredytnoi kooperatsii. Ekonomika ta derzhava, 4, 64–68. [In Ukrainian].

Polishchuk, Ye. A. (2014). Evoliutsiia ta peredumovy rozvytku nebankivskykh finansovykh ustanov v Ukraini. Biznes Inform, 9, 260–265. [In Ukrainian].

Prokopenko, Zh. V. (2016). Suchasnyi stan rynku nebankivskykh finansovykh ustanov: pensiine zabezpechennia, investytsii ta lizynh. Ekonomika ta derzhava, 8, 85–96. [In Ukrainian].

Ruda, O. L. (2019). Suchasnyi stan diialnosti nebankivskykh kredytnykh ustanov v Ukraini. Prychornomorski ekonomichni studii, 2, 84–88. [In Ukrainian].

Shkolnyk, I. O. (2018). Periodyzatsiia rozvytku finansovoho sektoru ta finansovoho nahliadu v Ukraini. Finansy Ukrainy, 3, 97–115. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Дребот, Н. П., Танчак, Я. А., & Миколишин, М. М. (2020). Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 109-114. https://doi.org/10.36930/40300119